งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขภาพ ทดลองผงซักฟอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขภาพ ทดลองผงซักฟอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสุขภาพ ทดลองผงซักฟอก

2 จัดทำโดย ด.ช. กฤษณ์ จิตรภักดี ม.1/3 เลขที่ 4
ด.ช. กฤษณ์ จิตรภักดี ม.1/3 เลขที่ 4 ด.ช. จิตต์ธาดา สุริยะไชยากร ม.1/3 เลขที่ 9 ด.ญ. ธนภรณ์ แย้มเกษม ม.1/3 เลขที่ 23 ด.ญ. บุญญาภัค ไชยเดช ม.1/3 เลขที่ 30 ด.ช. ปรัชญา มงคะสิงห์ ม.1/3 เลขที่ 32 ด.ช. พิสุทธ์ ชาญประโคน ม.1/3 เลขที่ 38

3 แนวคิดที่ทำโครงงาน การทดลองผงซักฟอก
อยากทดลองเกี่ยวกับผงซักฟอกที่มีฤทธิ์ความเข้มข้นที่ไม่มีส่วนผสมของแป้งและฟอสเฟต

4 วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน
เพื่อศึกษาและหาความรู้ในการทดสอบสารในผงซักฟอกว่าสารใดมีคุณสมบัติขจัดคราบสกปรกสูง และสารใดที่มีคุณสมบัติช่วยย่อยสลายโปรตีนและไม่มีส่วนผสมของแป้ง

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน น้ำเปล่า

6 ผงซักฟอก

7 นาฬิกาสแตนเลส

8 ทิชชู่

9 ผงซักฟอกชนิดแรกที่นำมาทดลอง

10 ตักผงซักฟอกSA8 1 ช้อนชาลงไปในแก้ว

11 ผงซักฟอก SA8 แตกตัวได้ดี และมีการตกตะกอนเล็กน้อย

12 ผงซักฟอกชนิดที่สองนำมาทดลอง

13 ตักผงซักฟอกเปาซิวเวอร์นาโน 1 ช้อนชาลงไปในแก้ว

14 ผงซักฟอกเปาซิวเวอร์นาโน ไม่แตกตัว
และมีการตกตะกอนมาก

15 ผงซักฟอกชนิดที่สามนำมาทดลอง

16 ตักผงซักฟอกโอโมพลัส1 ช้อนชาลงไปในแก้ว

17 ผงซักฟอกเปาซิวเวอร์นาโน ไม่แตกตัว
และไม่มีการตกตะกอน

18 ผงซักฟอกชนิที่สี่นำมาทดลอง

19 ตักผงซักฟอกบรีสเอกเซล1 ช้อนชาลงไปในแก้ว

20 ผงซักบรีสเอกเซลนาโน ไม่แตกตัว
และไม่มีการตกตะกอน

21 ผลการทดลองออกมาของผงซักฟอกทั้ง4

22 นำนาฬิกาสแตนเลสมาแช่ในน้ำผงซักฟอก
ประมาณ10 นาที

23 นำนาฬิกาสแตนเลสมาแช่ในน้ำผงซักฟอก
ประมาณ10 นาที

24 สังเกตเมื่อเช็ดสายนาฬิกาจะมีคราบสีดำแสดงว่าผงซักฟอกชนิดนี้ทำความสะอาดได้ล้ำลึก

25 สังเกตเมื่อเช็ดสายนาฬิกาไม่มีคราบสีดำแสดงว่าผงซักฟอกชนิดนี้มีส่วนผสมของแป้ง

26 ได้เห็นความแตกต่างระหว่างผงซักฟอกทั้ง 4 ชนิด
ผลการดำเนินงาน ได้เห็นความแตกต่างระหว่างผงซักฟอกทั้ง 4 ชนิด ว่าผงซักฟอก SA8 และบรีสเอกเซลสามารถทำความสะอาดได้ล้ำลึก แต่ผงซักฟอกเปาซิวเวอร์นาโนและโอโมไม่แตกตัวมีส่วนผสมของแป้ง

27 ประโยชน์ที่ได้รับ การทดลองผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด
ได้ความรู้ความเข้าใจความแตกต่างใน การทดลองผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด

28 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขภาพ ทดลองผงซักฟอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google