งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน เรื่อง กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี กลุ่ม No-Name จัดทำโดย ด. ญ. ชญานิศ อุลยางกูล ม.1/9 เลขที่ 10 ด. ญ. กรชาชล ตัณฑะพานิชกุล ม.1/9 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน เรื่อง กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี กลุ่ม No-Name จัดทำโดย ด. ญ. ชญานิศ อุลยางกูล ม.1/9 เลขที่ 10 ด. ญ. กรชาชล ตัณฑะพานิชกุล ม.1/9 เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงงาน เรื่อง กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี กลุ่ม No-Name จัดทำโดย ด. ญ. ชญานิศ อุลยางกูล ม.1/9 เลขที่ 10 ด. ญ. กรชาชล ตัณฑะพานิชกุล ม.1/9 เลขที่ 2 ด. ญ. วัลยา สายรุ้ง ม.1/9 เลขที่ 40 ด. ญ. แพรวนภา โพธิ์หล้า ม.1/9 เลขที่ 35 ด. ช. ธนพล เชยอรุณ ม.1/9 เลขที่ 18 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ปีการศึกษา 2555 โครงงาน เรื่อง กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี กลุ่ม No-Name จัดทำโดย ด. ญ. ชญานิศ อุลยางกูล ม.1/9 เลขที่ 10 ด. ญ. กรชาชล ตัณฑะพานิชกุล ม.1/9 เลขที่ 2 ด. ญ. วัลยา สายรุ้ง ม.1/9 เลขที่ 40 ด. ญ. แพรวนภา โพธิ์หล้า ม.1/9 เลขที่ 35 ด. ช. ธนพล เชยอรุณ ม.1/9 เลขที่ 18 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ปีการศึกษา 2555

3

4

5

6 ชื่อ สมาชิ ก นน. / สส.12345678 ชญา นิศ นน. / สส. 45/15546/15547/15548/15548/156 49/15748/157 กรชา ชล นน. / สส. 39/149 41/149 45/150 46/15144/151 วัลยา นน. / สส. 44/158 47/158 48/159 46/160 แพรว นภา นน. / สส. 60/158 61/159 59/160 58/161 ธนพล นน. / สส. 69/16765/16766/16967/16968/170 69/17167/171

7 ชื่อ สมาชิก น้ำหนักส่วนสูงอ่อนตัวดันพื้นลุงนั้งวิ่ง 800 ม. ชญานิศ 49/48157/157132732- กรชาชล 46/44149/15143335- วัลยา 48/46158/160527306.36 แพรวนภา 60/58158/161527297.05 ธนพล 69/67169/17121295.47

8

9


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน เรื่อง กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี กลุ่ม No-Name จัดทำโดย ด. ญ. ชญานิศ อุลยางกูล ม.1/9 เลขที่ 10 ด. ญ. กรชาชล ตัณฑะพานิชกุล ม.1/9 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google