งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคูณจำนวนเต็ม จัดทำโดย เด็กหญิงนฤมล จงกลาง ม.1/3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคูณจำนวนเต็ม จัดทำโดย เด็กหญิงนฤมล จงกลาง ม.1/3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคูณจำนวนเต็ม จัดทำโดย เด็กหญิงนฤมล จงกลาง ม.1/3
เด็กหญิงกรรณิการ์ พิมดี ม.1/3 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทิพย์วโรรส ม.1/3 เด็กหญิงลักษิกา อรัญยเขตคาม ม.1/3 เด็กชายณัฐวุฒิ สมานทรัพย์ ม.1/3 เสนอ อ.วรา เนาวเรศ

2 แนะนำตัวละคร เบล เป็นเด็กนิสัยดี เรียนไม่เก่งแต่ก็ตั้งใจเรียนเสมอ
เบญ เป็นเด็กเรียนดีร่าเริงแจ่มใส เป็นที่ปรึกษาของเบล

3 สวัสดีค่ะ วันนี้เบลจะไปหาเบญนะค่ะ

4 วันนี้เราอ่านหนังสือคณิตศาสตร์มา ไม่เข้าใจก็เลยมาถามเบญนะ
วันนี้เราอ่านหนังสือคณิตศาสตร์มา ไม่เข้าใจก็เลยมาถามเบญนะ เบลวันนี้มีอะไรมาอีกละ

5 มันเป็นเรื่องการคูณจำนวนเต็มนะ
อ๋อ! เรื่องแค่นี้เอง

6 เดี๋ยวจะอธิบายหลักเกณฑ์การคูณจำนวนเต็มให้ฟังนะ

7 หลักเกณฑ์การคูณจำนวนเต็ม
1.การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น 2.การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น 3.การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น 4.การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ จะคำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น

8 ยกตัวอย่างเช่น (-8)x4 = -32 ไง
อ๋อ! เบลเข้าใจแล้วละ ขอบใจมากๆนะเบญ

9 ตอนนี้ก็ใกล้จะสอบแล้ว อ่านหนังสือกันด้วยนะค่ะ
สวัสดีคะ

10 เด็กหญิงนฤมล จงกลาง ม.1/3 เด็กหญิงกรรณิการ์ พิมดี ม.1/3
จัดทำโดย เด็กหญิงนฤมล จงกลาง ม.1/3 เด็กหญิงกรรณิการ์ พิมดี ม.1/3 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทิพย์วโรรส ม.1/3 เด็กหญิงลักษิกา อรัญเขตคาม ม.1/3 เด็กชายณัฐวุฒิ สมานทรัพย์ ม.1/3


ดาวน์โหลด ppt การคูณจำนวนเต็ม จัดทำโดย เด็กหญิงนฤมล จงกลาง ม.1/3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google