งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคูณจำนวนเต็ม จัดทำโดย เด็กหญิงนฤมล จงกลาง ม.1/3 เด็กหญิงกรรณิการ์ พิมดี ม.1/3 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทิพย์วโรรส ม.1/3 เด็กหญิงลักษิกา อรัญยเขต คาม ม.1/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคูณจำนวนเต็ม จัดทำโดย เด็กหญิงนฤมล จงกลาง ม.1/3 เด็กหญิงกรรณิการ์ พิมดี ม.1/3 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทิพย์วโรรส ม.1/3 เด็กหญิงลักษิกา อรัญยเขต คาม ม.1/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคูณจำนวนเต็ม จัดทำโดย เด็กหญิงนฤมล จงกลาง ม.1/3 เด็กหญิงกรรณิการ์ พิมดี ม.1/3 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทิพย์วโรรส ม.1/3 เด็กหญิงลักษิกา อรัญยเขต คาม ม.1/3 เด็กชายณัฐวุฒิ สมานทรัพย์ ม.1/3 เสนอ อ. วรา เนาวเรศ

2 แนะนำตัวละคร เบล เป็นเด็กนิสัยดี เรียนไม่เก่ง แต่ก็ตั้งใจเรียนเสมอ เบญ เป็นเด็กเรียนดีร่าเริงแจ่มใส เป็นที่ปรึกษาของเบล

3 สวัสดีค่ะ วันนี้ เบลจะไป หาเบญนะค่ะ

4 เบลวันนี้มีอะไร มาอีกละ วันนี้เราอ่าน หนังสือ คณิตศาสตร์ มา ไม่ เข้าใจก็เลยมา ถามเบญนะ

5 มันเป็นเรื่องการ คูณจำนวนเต็มนะ อ๋อ ! เรื่องแค่นี้ เอง

6 เดี๋ยวจะอธิบาย หลักเกณฑ์การคูณ จำนวนเต็มให้ฟังนะ

7 หลักเกณฑ์การคูณจำนวนเต็ม 1. การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกจะ ได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์ เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น 2. การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ จะ ได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์ เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น 3. การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก จะ ได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์ของ สองจำนวนนั้น 4. การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ จะ คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับ ผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น

8 ยกตัวอย่า งเช่น (- 8)x4 = -32 ไง อ๋อ ! เบล เข้าใจแล้ว ละ ขอบใจ มากๆ นะเบญ

9 ตอนนี้ก็ใกล้จะสอบแล้ว อ่านหนังสือกันด้วยนะ ค่ะ สวัสดีคะ

10 จัดทำโดย เด็กหญิงนฤมล จงกลาง ม.1/3 เด็กหญิงกรรณิการ์ พิมดี ม.1/3 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทิพย์ว โรรส ม.1/3 เด็กหญิงลักษิกา อรัญเขต คาม ม.1/3 เด็กชายณัฐวุฒิ สมาน ทรัพย์ ม.1/3


ดาวน์โหลด ppt การคูณจำนวนเต็ม จัดทำโดย เด็กหญิงนฤมล จงกลาง ม.1/3 เด็กหญิงกรรณิการ์ พิมดี ม.1/3 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทิพย์วโรรส ม.1/3 เด็กหญิงลักษิกา อรัญยเขต คาม ม.1/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google