งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบต่อมไร้ท่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบต่อมไร้ท่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบต่อมไร้ท่อ

2 ต่อมไร้ท่อ ( endocrine gland ) เป็นต่อมที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงฮอร์โมน และปล่อยสู่กระแสเลือด เส้นเลือดที่นำเลือดออกจากต่อมไร้ท่อ จึงมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัวนำฮอร์โมนจากต่อม

3 การจำแนกต่อมไร้ท่อตามความสำคัญต่อชีวิต
1.Essential endocrine gland เป็นต่อมไร้ท่อที่จำเป็นมากและมีความสำคัญ ถ้าขาดแล้วทำให้ตายได้ ได้แก่ ต่อมดังต่อไปนี้ 1.1) ต่อมพาราไทรอยด์ ( parathyroid ) 1.2) ต่อมหมวกไตชั้นนอก ( adrenal cortex ) 1.3) ต่อมตับอ่อน ( islets of Langerhans )

4 2. Non - Essential endocrine gland เป็นต่อมทีมีจำเป็นหรือจำเป็นน้อยมากต่อร่างกาย ถ้าผิดปกติอาจทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายหรือของระบบต่างๆ ได้แก่ ต่อมดังต่อไปนี้ 2.1) ต่อมใต้สมอง ( pituitary ) 2.2) ต่อมไทรอยด์ ( thyroid ) 2.3) ต่อมหมวกไตชั้นใน ( adrenal medulla ) 2.4) ต่อมไพเนียล ( pineal ) 2.5) ต่อมไทมัส ( thymus ) 2.6) ต่อมเพศ ( gonads )

5 ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus)
เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบประสาท และทำหน้าที่เป็นต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมน กระตุ้นให้ท่อไตดูดน้ำกลับสู่กระแสเลือด ในเพศหญิงกระตุ้นการบีบตัวของมดลูกขณะใกล้คลอดและให้น้ำนมไหลจากต่อมน้ำนม ในเพศชายจะช่วยในการหลั่งอสุจิ และการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ

6 ต่อมใต้สมอง ( pituitary )
ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ เช่น 1) Growth Hormone เป็นฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะ กระดูกและกล้ามเนื้อ 2) Thyroid Stimulating Hormone เป็นฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้าง ไทร็อกซินเพิ่มขึ้น 3) Gonadotrophic Hormone เป็นฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 4) Antidiuretic Hormone เป็นฮอร์โมนช่วยในการดูดน้ำกลับของท่อไต เพื่อรักษา ระดับน้ำของร่างกาย 5) Melatonin เป็นฮอร์โมนกระตุ้นให้เซลล์เม็ดสีสร้างเม็ดสีเพิ่มมากขึ้น

7 ต่อมไทรอยด์ ( thyroid )
ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ คือ ไทร็อกซิน โดยใช้ไอโอดีนเป็นวัตถุดิบในการ สร้างฮอร์โมน ซึ่งฮอร์โมน ไทร็อกซินมีหน้าที่สำคัญ ดังนี้ 1) ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูก สมอง และระบบประสาท 2) ช่วยในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเป็นผู้ใหญ่ 3) ช่วยควบคุมอัตราเมตาบอลิซึมในร่างกาย

8 ต่อมพาราไทรอยด์ ( Parathyroid )
ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญชื่อพาราธอร์โมน ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการ ควบคุมเมตาบอลิซึมของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกาย การสร้างกระดูกและควบคุมบทบาท ของวิตามินดีในร่างกาย โดยวิตามินดีจะรวมกับฮอร์โมนพาราธอร์โมนในการสลายแคลเซียมออก จากกระดูกเพื่อรักษาระดับปกติของแคลเซียมในพลาสมา

9 ต่อมไทมัส ( thymus ) สร้างฮอร์โมน ไทโมซิน ไปอวัยวะเป้าหมาย คือ เนื้อเยื่อของต่อมไทมัส ไปกระตุ้นการสร้าง ภูมิคุ้มกัน ต่อมไทมัส เจริญเต็มที่ตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์มารดาและจะเสื่อมสภาพและฝ่อไปเรื่อยๆตามอายุตั้งแต่เข้าสู่วัยรุ่น

10 ตับอ่อน ( islets of Langerhans )
ส่วนที่เป็นต่อมไร้ท่อ จะผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ ดังนี้ 1) อินซูลิน เป็นฮอร์โมนที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลง โดยช่วยให้กลูโคสผ่าน เข้าเซลล์และเปลี่ยนส่วนหนึ่งเป็นไกลโคเจนเก็บไว้ที่ตับ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติ 2) กลูคากอน เป็นฮอร์โมนที่ทำงานตรงข้ามกับอินซูลิน คือ ทำให้ระดับน้ำตาลใน เลือดสูงขึ้น

11 ต่อมหมวกไต ( adrenal gland )
ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ ดังนี้ 1. Glucocorticoid hormone ทำหน้าที่ควบคุมเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โดยเปลี่ยนไกลโคเจนในตับ และกล้ามเนื้อให้เป็นกลูโคส 2. Mineralocorticoid hormone ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ 3. Sex hormone ฮอร์โมนเพศช่วยควบคุมลักษณะทางเพศที่สมบูรณ์ทั้งชายและหญิง 4. Adrenalin hormone ควบคุมของ sympathetic ถูกกระตุ้นในขณะตกใจ เครียด กลัว โกรธ

12 ต่อมเพศ ( gonads ) ในเพศชายคือ อัณฑะ ในเพศหญิงคือรังไข่ ซึ่งมีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ และสร้างฮอร์โมน ดังนี้ 1) ฮอร์โมนเพศชาย คือ เทสทอสเตอโรน ซึ่งทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น ควบคุมการ เจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของเพศชาย

13 2) ฮอร์โมนเพศหญิง คือ เอสโตรเจน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของอวัยวะ สืบพันธุ์ และลักษณะต่างๆ ของความเป็นเพศหญิง ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน จะทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของมดลูก ระงับไม่ให้ไข่สุกระหว่างตั้งครรภ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีประจำเดือนระหว่างตั้งครรภ์


ดาวน์โหลด ppt ระบบต่อมไร้ท่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google