งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Its application and. Rheology ? Rheology หรือ วิทยาศาสตร์การ ไหล หรือ วิทยากระแส มาจากภาษา กรีก โดย rheo หมายถึง to flow ส่วน logos หมายถึง science จึงจำกัดความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Its application and. Rheology ? Rheology หรือ วิทยาศาสตร์การ ไหล หรือ วิทยากระแส มาจากภาษา กรีก โดย rheo หมายถึง to flow ส่วน logos หมายถึง science จึงจำกัดความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 its application and

2 Rheology ? Rheology หรือ วิทยาศาสตร์การ ไหล หรือ วิทยากระแส มาจากภาษา กรีก โดย rheo หมายถึง to flow ส่วน logos หมายถึง science จึงจำกัดความ ได้ ว่าเป็นศาสตร์ที่ใช้อธิบายการไหล ของของเหลวและการเปลี่ยนแปลง รูปร่างของของแข็ง

3 ประเภทของ การไหล 1. Laminar Flow เป็นการไหล แบบเป็นชั้นๆ การไหลแบบนี้เป็นไป อย่างเรียบง่าย ความเร็วของอนุภาค ของของไหล (fluid particle) ณ จุด ใด ๆ จะคงที่เทียบกับเวลา 2. Turbulent flow เป็นการ ไหลเป็นการไหลอย่างรุนแรงหมุน และวนเวียน หรือเป็นระลอกคลื่น การไหลแบบนี้มักเกิดตามขอบ มุม หรือบริเวณสิ่งกีดขวางในท่อ

4

5 การประยุกต์ใช้ใน ด้านต่างๆ  ด้านอุตสาหกรรมเคมี  ด้านอุตสาหกรรมอาหาร  ด้านเซรามิก  ด้านการแพทย์  ด้านเภสัชกรรม  ด้านวิศวกรรมและการ ออกแบบโครงสร้าง  กีฬา  อื่นๆ

6 Circulating Fluid bed ใช้ในการอบแห้งใน อุตสาหกรรรม

7 Rheometer : เครื่องวัดการ ไหลตัว นิยมใช้ ในงาน ตรวจ วิเคราะห์ คุณภาพ ใน อุตสาหก รรม เช่น ปิโตรเลี ยม ยา เป็นต้น

8 เครื่องทดสอบความหนืดพอ ลิเมอร์ เพื่อหาการไหลตัวของพอลิเมอร์ และหามวล โมเลกุลเฉลี่ยโดยความหนืด

9 เวนทูรี มิเตอร์ การไหลในท่อ

10 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt Its application and. Rheology ? Rheology หรือ วิทยาศาสตร์การ ไหล หรือ วิทยากระแส มาจากภาษา กรีก โดย rheo หมายถึง to flow ส่วน logos หมายถึง science จึงจำกัดความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google