งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rheology and its application.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rheology and its application."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rheology and its application

2 Rheology ? Rheology หรือ วิทยาศาสตร์การไหล หรือ วิทยากระแส มาจากภาษากรีก โดย rheo หมายถึง to flow ส่วน logos หมายถึง science จึงจำกัดความได้ ว่าเป็นศาสตร์ที่ใช้อธิบายการไหลของของเหลวและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของของแข็ง

3 ประเภทของการไหล 1. Laminar Flow เป็นการไหลแบบเป็นชั้นๆ การไหลแบบนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย ความเร็วของอนุภาคของของไหล (fluid particle) ณ จุดใด ๆ จะคงที่เทียบกับเวลา 2. Turbulent flow เป็นการไหลเป็นการไหลอย่างรุนแรงหมุนและวนเวียน หรือเป็นระลอกคลื่น การไหลแบบนี้มักเกิดตามขอบ มุม หรือบริเวณสิ่งกีดขวางในท่อ

4

5 การประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
ด้านอุตสาหกรรมเคมี ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านเซรามิก ด้านการแพทย์ ด้านเภสัชกรรม ด้านวิศวกรรมและการออกแบบโครงสร้าง กีฬา อื่นๆ

6 ใช้ในการอบแห้งในอุตสาหกรรรม
Circulating Fluid bed ใช้ในการอบแห้งในอุตสาหกรรรม

7 Rheometer : เครื่องวัดการไหลตัว
นิยมใช้ในงาน ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ในอุตสาหกรรม เช่น ปิโตรเลียม ยา เป็นต้น

8 เครื่องทดสอบความหนืดพอลิเมอร์
เพื่อหาการไหลตัวของพอลิเมอร์ และหามวลโมเลกุลเฉลี่ยโดยความหนืด

9 การไหลในท่อ เวนทูรี มิเตอร์

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Rheology and its application.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google