งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SmartTAXI System by Group 6 Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SmartTAXI System by Group 6 Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SmartTAXI System by Group 6 Powerpoint Templates

2 Agenda Introduction Problem Review Analysis Solution Benefit

3 Members 1.นายสราวุธ ปรากฏวงศ์ รหัส 5414760025
1.นายสราวุธ ปรากฏวงศ์ รหัส 2.นางสาวมัณฑนา ดาวเรือง รหัส 3.นางสาวษมาภรณ์ บัวผุด รหัส 4.นางสาวธิดาพร เคนนาดี รหัส

4 Introduction โครงการ SmartTAXI เป็นโครงการที่ทำการพัฒนาระบบให้ กับผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการรถ Taxi ให้สามารถแจ้งข้อมูลการใช้บริการ การเดินทาง หรือการแจ้ง เหตุฉุกเฉินให้กับศูนย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ โดยพัฒนา Applicaton บนมือถือที่ใช้เทคโนโลยี NFC ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ในการยืนยันตัวตนของคนขับรถและใช้เป็นข้อมูลร่วมกันในการใช้บริการ

5 Statistics กองบัญชาการตำรวจนครบาล เผยคดีในช่วง 6 เดือน แรก พศ มีดังนี้ คดี Taxi ทำรายผู้โดยสาร - คดี ทำร้ายคนขับ Taxi จำนวนกว่า 28 คดี (ยังไม่รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความ)

6 Statistics ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่หากไม่จองผ่านศูนย์ฯ
ผู้ใช้บริการไม่มีข้อมูลของคนขับรถมีเพียงป้ายบอกชื่อเท่านั้น ศูนย์รถไม่สามารถติดตามรถแท็กซี่ได้ทันที ผู้ใช้บริการไม่สามารถแจ้งปัญหาฉุกเฉินให้กับบุคคลต่างๆได้ ไม่สามารถระบุข้อมูลผู้ใช้บริการและรถแท็กซี่ ศูนย์รถแท็กซี่หลายศูนย์ไม่เชื่อมโยงข้อมูลกัน

7 ศึกษา ระบบแท็กซี่ปัจจุบัน, งานวิจัย ในประเทศไทย และต่างประเทศ
Review & Search ศึกษา ระบบแท็กซี่ปัจจุบัน, งานวิจัย ในประเทศไทย และต่างประเทศ

8 Taxi Thailand Review Thailand 1.มีศูนย์ระบบรับจองรถเเท็กซี่ทางโทรศัพท์ เช่น ศูนย์บางนา 2.มีการใช้สัญญาระบบ GPS ในรถเเท็กซี่บางราย 3.มีการใช้วิทยุสื่อสารสำหรับพนักงานขับรถ 4.มีการจัดตั้งสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วนกัน จส.100 , สวพ เพื่อให้แจ้งเหตุหรือรายการผลต่างๆ

9 MY TAXI etc. ONLINE TAXI SERVICE Smart Taxi Management Review
A Game Theoretic Approach for the Taxi Scheduling Problem with Street Hailing SmartTAXI in Perth Australia Smart Taxi Management MY TAXI etc.

10 Review SmartTAXI in Perth Australia
in Perth Australia SmartTAXI in Perth Australia ลักษณะบริการ / เสนอ ให้บริการกับผู้โดยสารในเมือง Perth ประเทศ Australia 7 วันทำการ โดยคัดเลือกคนขับรถที่มีประสบการณ์ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการให้บริการที่สนามบินและในเมืองลักษณะรถ Taxi ที่ให้บริการจะมีลักษณะคล้ายรถ limousine ซึ่งสามารถบรรจุคนได้ถึง 7 คนพร้อมสัมภาระ นอกจากนี้คนขับรถ Taxi ที่ให้บริการยังมีประสบการณ์การให้บริการพร้อมทั้งถูกฝึกอบรมมาอย่างดีสามารถส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย ขั้นตอนการใช้บริการ / หลักการ ผู้ใช้บริการต้องรถผ่าน Website ก่อน 72 ชั่วโมงโดยกำหนดวันและเวลาที่ต้องการผ่านหน้า Web จากนั้น เมื่อถึงเวลาคนขับรถเท็กซี่จะยืนถือป้ายชื่อของผู้โดยสาร จากนั้นผู้โดยสารจะยืนยันข้อความจากคนขับรถถึงข้อมูลที่ผู้โดยสารทำการลงทะเบียนไว้ที่หน้า website จากนั้นคนขับรถจะนำมาที่รถและบริการส่งไปยังสถานที่ที่กำหนดต่อไป โดยมีการสรุปข้อดีของการใช้บริการดังนี้ เทคโนโลยีที่ใช้ - Website and Telephone - Counter Service - SMS

11 Review Web > Booking Taxi Center Taxi Driver Pickup Passenger
in Perth Australia Web > Booking Taxi Center Taxi Driver Pickup Passenger

12 Review ประโยชน์ที่ได้รับจาการ Review
in Perth Australia จุดเด่นของบริการ ยืดหยุ่นในการให้บริการสามารถโทรเลื่อนได้ - ความใส่ใจลูกค้าเหมือนว่าเป็นคนพิเศษ จุดอ่อนของบริการ - ไม่มีระบบติดตามรถ GPS - ผู้ใช้บริการไม่มีสามารถแจ้งเหตุในกรณีฉุกเฉินได้ - การจองลูกค้าใช้เวลานานต้องจองผ่านหน้า website เป็นล่วงหน้า 3 วัน ประโยชน์ที่ได้รับจาการ Review - รู้ระบบการจองรถแท็กซี่ผ่าน Website - ทำให้รู้ว่าการใช้บริการของลูกค้ายุ่งยากต้องมีการจอง ล่วงหน้า - ระบบต้องสามารถติดตามรถได้ - ต้องคิดระบบที่จะใช้ส่ง Location และข้อมูลรถผ่านมือถือ

13 Ruibin Bai Division of Computer Science, University of Nottingham Ningbo, China, Ningbo, , China Review A Game Theoretic Approach for the Taxi Scheduling Problem with Street Hailing ลักษณะบริการ/ เสนอ บทความนี้เสนอระบบการจัดการการคัดเลือกรถแท็กซี่ โดยศึกษาที่เมืองจีนที่เป็นโบกรถแท็กซี่บนถนน โดยระบบมาจัดการจองแทนพนักงานรับโทรศัทพ์ เพื่อให้รองรับลูกค้าให้มากขึ้น - การติดตั้งระบบ GPS และใช้มือถือ เพื่อคัดเลือกรถแท็กซี่เวลามีคนโทรจองผ่านศูนย์ ระบบจะตัดสินใจและทำการจับคู่การจองให้กับคนขับรถและผู้โดยสาร ขั้นตอนการใช้บริการ / หลักการ 1. สำหรับผู้โดยสารและรถแท็กซี่ โดยจะเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่าย 3G/GPRS 2. ลูกค้าจะใช้มือถือที่เป็น Smartphone GPS และ GIS เพื่อใช้ส่ง location ไปยัง Server 3. เมื่อ Server ได้รับจะทำการตรวจสอบรถแท็กซี่โดยตรวจสอบจากระบบว่ามีการจองแล้วหรือไม่ โดยการจับคู่การคัดเลือกรถจะใช้ schedule แบบ FCFS 4.เมื่อเจอรถที่ว่างแล้วจะทำการส่งข้อมูลผู้ใช้บริการไปยังรถแท็กซี่ และ ผู้ใช้บริการ 5.ส่งที่อยู่ให้กับคนขับซึ่งจะมีมือถือและแผนที่ เพื่อไปรับผู้โดยสาร

14 Ruibin Bai Division of Computer Science, University of Nottingham Ningbo, China, Ningbo, , China Review เทคโนโลยีที่ใช้ - GPS - 3G/GPRS - Wireless Technology - Database Sever

15 Ruibin Bai Division of Computer Science, University of Nottingham Ningbo, China, Ningbo, , China Review จุดเด่นของบริการ ผู้จองได้รับบริการที่รวดเร็ว คนขับรถมีข้อมูลลูกค้าสำหรับค้นหาสถานที่ - คนขับรถมีข้อมูลลูกค้าสำหรับค้นหาสถานที่ - ประหยัดงบประมาณสำหรับการจ้างพนักงาน จุดอ่อนของบริการ - ไม่มีข้อมูลของผู้ขับรถแท็กซี่ - ไม่มีข้อมูลการเดินทางระหว่งผู้โดยสารและรถแท็กซี่ได้ - หากการสื่อสารล่มทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ - Application ไม่สามารถแจ้งปัญหาฉุกเฉินในกรณีที่ เกิดปัญหาได้ ประโยชน์ที่ได้รับจาการ Review - สามารถใช้ระบบ GPS บนมือถือในการส่ง location ไปยัง server ได้ - ระบบการสื่อสารระหว่างผู้โดยสาร คนขับรถ และศูนย์ โดยใช้ 3G/GPRS - มีระบบการ Scheduling เพื่อคำนวนและ mapping รถแท็กซี่และผู้โดยสาร - เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ Smart phone สำหรับระบบการ จองรถแท็กซี่

16 Review Smart Taxi Management
MANAV GOEL, ARUNIM SAMAT , KSHITEEJ MAHAJAN ,DIPANSHU AGARWAL, USA Smart Taxi Management ลักษณะบริการ/ เสนอ กลุ่มผู้เสนอว่าการจัดการเรื่องรถแท็กซี่ในเรื่องการบริหารจัดการนั้นทำให้เสียบุคคลกร ทั้งยังเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย หรือไม่ทันต่อเวลา จึงเสนอระบบการจัดการแท็กซี่อัตโนมัติ ซึ่งเมื่อสำเร็จแล้วเจ้าของบริษัทแท็กซี่จะลดการจ้างพนักงานที่มาบริหารจัดการรถแท็กซี่ โดยใช้การจองผ่านระบบ website แล้วจะมี SMS ไปยืนยันกับลูกค้าโดยเก็บรายละเอียดของพนักงานขับรถและการเดินทางแต่ละครั้งพร้อมยังแจ้งรายละเอียดของการเรียกเก็บเงินให้กับบริษัท เมื่อผู้ใช้งานมีการจองรถแท็กซี่ข้อมูลจะการจองรถจะถูกส่งไปที่ server กลางที่บริษัทแท็กซี่ การจองรถจะผ่านหน้า website เมื่อมีการจองเกิดขึ้นระบบจะแจ้งกลับไปยังผู้ใช้บริการว่าสถานะการจองว่าเป็นอย่างไร โดยผู้ใช้บริการ และ รถแท็กซี่ จะมี RFID

17 Review MANAV GOEL, ARUNIM SAMAT , KSHITEEJ MAHAJAN ,DIPANSHU AGARWAL ขั้นตอนการใช้บริการ 1.การใช้บริการเริ่มจากบริษัทรถแท็กซี่ทำการ online ระบบ 2.รถแท็กซี่ในบริษัทมาจอดและพร้อมให้บริการโดยใครที่มาก่อนได้ก่อนตามคิว 3.ผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลที่ต้องการ เริ่มที่ต้นทาง ปลายทาง เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด 4.ระบบจะทำการคำนวณและจัดคิว กำหนดรถแท็กซี่ตามงานที่เข้ามา โดยใช้ระบบแทนคนจากนั้นจะทำการแจกงาน ในกรณีที่มีการจองรถหากไม่มีรถให้บริการ ระบบสามารถรอจนกว่าจะมีรถว่าง 5.ระบบมี SMS แจ้งไปยังผู้ใช้บริการและรถแท็กซี่ถึงรายละเอียดในการเดินทางทั้งหมด 6.ระบบจะมีบริการการเตือนไปยังรถแท็กซี่ในการเดินทางตามขอบเขตที่ได้ตั้งไว้ 7.เมื่อผู้ใช้งานมาถึงจะนำ RFID มาแตะที่รถแท็กซี่ (ลูกค้าต้องเป็นสมาชิก) 8.เมื่อเดินทางไป Meter จะเก็บข้อมูลระยะทางพร้อม RFID (id) ของผู้ใช้บริการเก็บไว้ที่ Storage 9.เมื่อรถมาถึงศูนย์แท็กซี่จะทำการเชื่อมต่อกับ server โดยนำ Storage มาและทำการดึงข้อมูลมาคำนวนเพื่อออก Bill เรียกเก็บเงินผู้ใช้บริการต่อไป เป็นรายเดือน

18 Review MANAV GOEL, ARUNIM SAMAT , KSHITEEJ MAHAJAN ,DIPANSHU AGARWAL
เทคโนโลยีที่ใช้ - Web Portal using : PHP - Database Management : MySQL for - Auto-SMS application server - Electronic-Meter - Algorithm check taxi and allotment task to taxi driver - RFID Reader: using the “Micro RWD Mifare” - Storage Device : USB 1 GB

19 Review MANAV GOEL, ARUNIM SAMAT , KSHITEEJ MAHAJAN ,DIPANSHU AGARWAL ประโยชน์ที่ได้รับจาการ Review - RFID concept สำหรับการรับข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและรถแท็กซี่ - ระบบการจัดเก็บข้อมูลการเดินทาง Id ของผู้ใช้บริการ , รหัส ของรถแท็กซี่ , การคำนวณค่าใช้จ่ายของการเดินทาง - มีระบบการ Scheduling เพื่อคำนวนและ mapping รถแท็กซี่และ ผู้โดยสาร (FCFS) - ระบบ SMS แจ้งเตือนไปยังลูกค้า - มีระบบคำนวณค่าใช้จ่ายและแจ้งไปยังลูกค้า จุดเด่นของบริการ การจองรถทำได้รวดเร็วผ่านหน้า Website - พนักงานขับรถรับทราบข้อมูลการเดินทางล่วงหน้า - มีระบบการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าสำหรับการเรียกเก็บเงิน จุดอ่อนของบริการ - ลูกค้าปกติไม่สามารถใช้บริการได้ - ไม่มีระบบติดตามรถ GPS เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง - ไม่สามารถแจ้งเหตุในกรณีฉุกเฉินได้ - ผู้ใช้บริการไม่มีข้อมูลของพนักงานขับรถแท็กซี่ - ไม่มี่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน - Storage อาจจะเสียทำให้ไม่มีข้อมูลการเดินทาง

20 Review ONLINE TAXI SERVICE
- Matt Anstey, Tim Mathas, Joseph Curtis England ONLINE TAXI SERVICE ลักษณะบริการ / เสนอ กลุ่มผู้เสนอระบบเพื่อจัดการการบริการจองรถแท็กซี่และระบบขนส่งสาธารณะ โดยรองรับการจองรถแท็กซี่ผ่านทาง website, wab แต่มุ่งเน้น้ไปที่การจองผ่าน web โดยข้อมูลการจองจะถูกส่งไปที่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลเพื่อทำการเลือกรถแท็กซี่แบบ real-time เพื่อให้รถแท็กซี่มาถึงผู้ใช้บริการได้เร็วที่สุดหรือภายในเวลาที่ลูกค้ากำหนด สรุป การจองรถแท็กซี่ผ่าน web โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมการใช้บริการแท็กซี่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 2.จัดทำ website ในการจองให้มีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของคนขับรถแท็กซี่ผ่านการจัดการงานด้วยคอมพิวเตอร์และระบบการแจกจ่ายไปยังคนขับรถแท็กซี่ 4.ศูนย์บริการมีกำไรเพิ่มขึ้นจากการใช้ระบบจองที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น 5.ผู้ใช้บริการมีความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยระบบงานการจองใหม่ทำให้มีผู้ใช้บริการจองรถเพิ่มมากขึ้น

21 Select Taxi, Send location
Review - Matt Anstey, Tim Mathas, Joseph Curtis ขั้นตอนการใช้บริการ 1.ผู้ใช้บริการต้องการจองรถแท็กซี่ทำการเปิด website เพื่อทำการจอง 2.ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียน ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน 3.ผู้ใช้บริการทำการจองรถแท็กซี่ระบุตำแหน่งและวันที่ต้องการใช้บริการ 4.เมื่อทำการจองแล้วจะทำการโทรศัพท์ไปยืนยันการจองให้กับลูกค้า 5.ระบบจะทำการติดต่อกับรถแท็กซี่และเลือกรถแท็กซี่ใกล้ที่สุดโดยใช้เวลาเร็วที่สุด เพื่อมารับบริการ 6.รถแท็กซี่จะมีระบบ GPS ในส่งตำแหน่งปัจจุบันมายัง Server 7.เมื่อทำการจองรถแล้วระบบจะแจ้งกลับไปยังผู้ใช้บริการและแจ้งระยะเวลาที่ รถจะมาถึง (ประมาณการ) 8.จะจัดเก็บข้อมูลของการจองในระบบฐานข้อมูลด้วย CoJoMDS เทคโนโลยีที่ใช้ 1.จีพีเอส - (Global Positioning System) ระบบการติดตามซึ่งจะช่วยให้การวางตำแหน่งพิกัดที่แน่นอนมากสำหรับทุกที่บนแผ่นดิน 2.WAP - (โปรโตคอลประยุกต์แบบไร้สาย) ช่วยให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ 3.CoJoMDS - (การจัดการงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบการจัดจำหน่าย) ชื่อของฐานข้อมูลที่ใช้ในการทำงานออกเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างรถบริการรถแท็กซี่และลูกค้า Web,Data Entry Date-Time,Locaton Due-Confirm Select Taxi, Send location

22 Review - Matt Anstey, Tim Mathas, Joseph Curtis จุดเด่นของบริการ ยืดหยุ่นในการให้บริการ - ความใส่ใจลูกค้า จุดอ่อนของบริการ - ไม่มีระบบติดตามรถ GPS - ไม่มีข้อมูลของคนขับรถ - ไม่สามารถแจ้งเหตุในกรณีฉุกเฉินได้ - การจองลูกค้าใช้เวลานานต้องจองผ่านหน้า website ประโยชน์ที่ได้รับจากการ Review - รู้ระบบการจองรถผ่าน Website - ทำให้รู้ว่าการใช้บริการของลูกค้ายุ่งยากต้องมี การจองล่วงหน้า - ต้องไปศึกษาระบบในการติดตามรถ

23 Review MY TAXI Team Germany MY TAXI ลักษณะบริการ / เสนอ App myTaxi จัดว่าเป็น Application ที่ให้บริการผู้โดยสารในการเรียกใช้บริการ Taxi โดยที่ไม่ต้องผ่าน Call Center ซึ่งมีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุโรป มีส่วนแบ่ง market share ถึง 80% myTaxi จัดว่าเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำตลาดด้านการขนส่งทาง Taxi ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีฐานผู้ใช้งานที่ ดาว์นโหลด Apps ไปใช้แล้วมากถึง 800,000 คน และมีคนขับแท๊กซี่ลงทำเบียนแล้วถึง 7,000 คน myTaxi ต้องการขยายธุรกิจจึงได้ระดมทุนเพิ่มจำนวน 10 ล้านยูโรจาก 3 บริษัทคือ 1.car2go GmbH (Daimler AG) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและผู้ให้เช่ารถยนต์ 2.Deutsche Telekom AG ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในเยอรมันและอีกกว่า 50 ประเทศ 3.Lars Hinrichs เป็นบริษัทที่เน้นลงทุนถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพในธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทั้ง 3 บริษัทมีความต้องการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านบริการออนไลน์ โดยแต่ละบริษัทต่างมีจุดแข็งและกลยุทธที่เข้ามาเสริมให้ myTaxi มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น

24 Review ขั้นตอนในการใช้งาน
MY TAXI Team ขั้นตอนในการใช้งาน 1.เมื่อผู้ใช้บริการต้องการเรียก Taxi ก็เพียงกดที่ ไอคอน ของ myTaxi App บน Smart Phone จากนั้น ระบบจะระบุตำแหน่งของเราอัตโนมัติผ่านทาง Google Map จากนั้นหน้าจอจะปรากฎที่ Taxi ที่อยู่ใกล้ที่สุด

25 Review MY TAXI Team 2. กรอก ชื่อและเบอร์โทร ของผู้ใช้บริการ รวมทั้งแจ้งที่หมายของการเดินทางและข้อกำหนดอื่นๆลงไป

26 Review เทคโนโลยีที่ใช้ - GPS - 3G/GPRS - Wireless Technology
MY TAXI Team 3.ระบบจาก Track Taxi ที่ใกล้ที่สุด รวมทั้ง มีข้อมูลต่างๆของคนขับ รวมถึง ชื่อ รูปภาพใบหน้าของคนขับ เรตติ้งที่คนขับได้รับจากการบริการครั้งก่อนๆ ระยะทางและเวลาที่จะมาถึง เทคโนโลยีที่ใช้ - GPS - 3G/GPRS - Wireless Technology - อุปกรณ์ Smart Phone

27 Review ประโยชน์ที่ได้รับจาการ Review
MY TAXI Team ประโยชน์ที่ได้รับจาการ Review -สามารถใช้ระบบ GPS บนมือถือในการส่ง location ไปยัง server ได้ -ระบบสามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการและคนขับรถ Taxi ได้ โดยใช้ระบบ 3G -มีระบบการ Scheduling เพื่อคำนวนและ mapping รถแท็กซี่และผู้โดยสาร จุดเด่นของบริการ - ช่วยให้ผู้ใช้บริการรถ Taxi สามารถเรียกใช้บริการจากรถ Taxi โดยตรงโดย ไม่ต้องผ่าน Call Center - ผู้ใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัยและค่าบริการที่ยุติธรรม - สามารถเห็นหน้าตาของคนขับ ระยะทางและเวลาในการเดินทางมารับ - สามารถทราบถึงเรตติ้งของคนขับซึ่งหมายรวมถึงความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ จุดอ่อนของบริการ - หาการสื่อสารล่มทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ - Application ไม่สามารถแจ้งปัญหาฉุกเฉินในกรณีที่เกิดปัญหาได้

28 Analysis วิเคราะห์ ปัญหา และ ประโยชน์ ที่ได้ จากการ review มาพัฒนาระบบใหม่ และปรับใช้กับแท็กซี่ประเทศไทย

29 Review Result Analysis
วิเคราะห์จากข้อมูลข้อดีข้อดีและประโยชน์จาการวิเคราะห์ - ต้องคิดระบบที่จะใช้ส่ง Location และข้อมูลรถผ่านมือถือ - สามารถใช้ระบบ GPS บนมือถือในการส่ง location ไปยัง server ได้ - ระบบการสื่อสารระหว่างผู้โดยสาร คนขับรถ และศูนย์ โดยใช้ 3G/GPRS - มีระบบการ Scheduling เพื่อคำนวนและ mapping รถแท็กซี่และผู้โดยสาร - เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ Smart phone สำหรับระบบการ จองรถแท็กซี่ - RFIF concept สำหรับการรับข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและรถแท็กซี่ - ระบบการจัดเก็บข้อมูลการเดินทาง Id ของผู้ใช้บริการ , รหัส ของรถแท็กซี่ , การคำนวณค่าใช้จ่ายของการเดินทาง - มีระบบการ Scheduling เพื่อคำนวนและ mapping รถแท็กซี่และ ผู้โดยสาร (FCFS) - ระบบ SMS แจ้งเตือนไปยังลูกค้า - มีระบบคำนวณค่าใช้จ่ายและแจ้งไปยังลูกค้า - ระบบสามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการและคนขับรถ Taxi ได้ โดยใช้ระบบ 3G

30 Compilation of Review

31 QR code RFID and NFC Information

32 Comparison QR code, RFID and NFC

33 Solution พัฒนา application โดยใช้เทคโนโลยี NFC สำหรับผู้ใช้บริการบนมือถือ Andriod และ iphone ให้สามารถเชื่อมโยงและบรรจุข้อมูลของพนักงานขับรถ อู่รถ กับอุปกรณ์บนรถแท็กซี่ได้ ให้ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้บริการ และข้อมูลรถ ข้อมูลการเดินทาง สามารถแจ้งพิกัดของรถแท็กซี่โดยใช้ GPS หรือ GPRS ให้ระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในขณะเดินทาง หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน

34 ))) ))) How to work 1. 2. 4. 3. ข้อมูลศูนย์บริการแท็กซี่
ประวัติรถ การจดทะเบียน ))) ข้อมูลพนักงานขับรถแท็กซี่ ประวัติ ที่อยู่ โทรศัพท์ ฯลฯ 4. 3. )))

35 How to work Menu ID: 12992222 เริ่มเดินทาง ญาติพี่น้อง
MR. SARAWUT PRAKODWONG 123/112 RATPHATANA ROAD KONG 2 LARADKRABANG BANGKOK 10550 TEL SERVICE : TAXI THONBURI 123 KONGSAN LARDYA BANGKOK 10220 TEL PROFILE : GOOD พิกัด : , เริ่มเดินทาง ญาติพี่น้อง ตำรวจ ศูนย์แท็กซี่ ฯลฯ สิ้นสุด ฉุกเฉิน

36 Google Map ข้อมูลจะถูกส่งไปที่ google map
โดยส่ง Link ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถ track การเดินทางของเราได้

37 Case don’t have NFC Serial No. Driver Profile. MR. SARAWUT PRAKODWONG
123/112 RATPHATANA ROAD KONG 2 LARADKRABANG BANGKOK 10550 TEL SERVICE : TAXI THONBURI 123 KONGSAN LARDYA BANGKOK 10220 TEL PROFILE : GOOD

38 Benefit ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาการใช้งานระบบใหม่
1.เพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้ใช้งาน พนักงานขับรถ 2.เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ 3.สามารถระบุตัวตนพร้อมตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถได้ทันที 4.เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานของศูนย์แท็กซี่ การวิเคราะห์ลูกค้า การทำแผนงาน 5.ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศในแง่ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้ บริการรถแท็กซี่ 6.เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถนำข้อมูลการขับรถแท็กซี่มาวิเคราะห์ เช่นการจับความเร็ว

39 Benefit คำถามที่ต้องเจอ
1.ในกรณีที่คนขับรถใช้บัตรคนอื่นแทนจะทำอย่างไร 2.หากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือที่อับสัญญาณจะทำอย่างไร 3.ระบบจะ update ข้อมูลพนักงานขับรถอย่างไร 4.ตกลงจะใช้อะไรกันแน่ในการติดตามรถ GPS GPRS WiFi 5.มีความเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะทำระบบนี้ 6.ไปสืบว่ามีใครทำระบบแบบนี้แล้วหรือไม่ อย่างไร 7.โทรศัพท์ต้องมีระบบ NFC หรือไม่ ถ้าไม่มีจะทำอย่างไร 8.ข้อมูลของลูกค้าและพนักงานขับรถหากเปิดเผยจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร

40 Q & A Next Step Proposal


ดาวน์โหลด ppt SmartTAXI System by Group 6 Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google