งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ministry of Information and Communication Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ministry of Information and Communication Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ministry of Information and Communication Technology
นโยบายและแผนการใช้งาน IPv6 ในประเทศไทย นายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 5 กันยายน 2550 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

2 Outline กรอบนโยบาย IPv6 แผนการดำเนินงานของ IPv6 (ปี 2550 - 2553)
Background Need for a Larger Address Space IPv6 Key Characteristics IPv6 - Key drivers for Next Generation Ubiquitous Networking กรอบนโยบาย IPv6 แผนการดำเนินงานของ IPv6 (ปี )

3 The Internet Network layer
Host, router network layer functions: Transport layer: TCP, UDP IP protocol addressing conventions datagram format packet handling conventions Routing protocols path selection RIP, OSPF, BGP Network layer forwarding table ICMP protocol error reporting router “signaling” Link layer physical layer

4 IP Addresses given notion of “network”, let’s re-examine IP addresses:
“class-full” addressing: class A to network host B to 10 network host to C 110 network host to D 1110 multicast address 32 bits

5 32 bit destination IP address
IP datagram format ver length 32 bits data (variable length, typically a TCP or UDP segment) 16-bit identifier Internet checksum time to live 32 bit source IP address IP protocol version number header length (bytes) max number remaining hops (decremented at each router) for fragmentation/ reassembly total datagram length (bytes) upper layer protocol to deliver payload to head. len type of service “type” of data flgs fragment offset upper layer 32 bit destination IP address Options (if any) E.g. timestamp, record route taken, specify list of routers to visit. how much overhead with TCP? 20 bytes of TCP 20 bytes of IP = 40 bytes + app layer overhead

6 IPv6 Initial motivation: 32-bit address space completely allocated by 2008. Additional motivation: header format helps speed processing/forwarding header changes to facilitate QoS new “anycast” address: route to “best” of several replicated servers IPv6 datagram format: fixed-length 40 byte header no fragmentation allowed

7 IPv6 Header (Cont) Priority: identify priority among datagrams in flow
Flow Label: identify datagrams in same “flow.” (concept of“flow” not well defined). Next header: identify upper layer protocol for data

8 Other Changes from IPv4 Checksum: removed entirely to reduce processing time at each hop Options: allowed, but outside of header, indicated by “Next Header” field ICMPv6: new version of ICMP additional message types, e.g. “Packet Too Big” multicast group management functions

9

10

11 IPv6 Key Characteristics
IPv6 Dramatically Increases Address Space Simplified Header Intended to Promote Flexibility and Functionality Improved Routing Offers More Efficient Movement of Information Enhanced Mobility Features Provide Seamless Connectivity Enhanced Configuration Capabilities Can Ease Aspects of Network Administration Enhanced Quality of Service Can Prioritize Information Delivery Enhanced Integration of IP Security Can Assist in Data Protection IPv6 Characteristics Can Contribute to More Advanced Communications and Applications

12

13 นโยบาย IPv6 ประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนเครือข่ายจากเดิมที่รองรับ IPv4 ให้สามารถใช้งาน IPv6 ได้ เพื่อรองรับปัญหาและการใช้งานที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต

14 แผนการดำเนินงานระยะสั้น (ปี 2550 – 2551)
การจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญ IPv6 (IPv6 Excellence Center) ภายในปี 2550 กิจกรรมย่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกใบรับรอง IPv6 Ready กระทรวง ICT, NECTEC จัดทำ IPv6 Testbed TOT, CAT, NECTEC, Uninet, ม.สงขลา, กระทรวง ICT จัดทำ IPv6 Showcase TOT, CAT, สมาคม IPv6 จัดฝึกอบรมและออกใบรับรองการฝึกอบรม IPv6 กระทรวง ICT,

15 แผนการดำเนินงานระยะกลาง (ปี 2550 – 2552)
การจัดตั้งเครือข่ายภาครัฐให้เป็นโครงข่ายหลักที่สามารถรองรับการใช้งาน IPv6 ได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง ICT, NECTEC และ Uninet การกำหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทางด้านโทรคมนาคมสามารถรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง ICT, กทช. ร่วมกับ TOT, CAT และ Telco รายอื่นๆ

16 แผนการดำเนินงานระยะยาว (ปี 2550 – 2553)
การกำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถให้ IPv6 Address แก่ผู้ใช้งานและรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ภายใน ปี 2553 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง ICT, กทช. ร่วมกับ ISPs

17 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Ministry of Information and Communication Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google