งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 5 กันยายน 2550 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 5 กันยายน 2550 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 5 กันยายน 2550 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

2 2 Outline Background Need for a Larger Address Space IPv6 Key Characteristics IPv6 - Key drivers for Next Generation Ubiquitous Networking กรอบนโยบาย IPv6 แผนการดำเนินงานของ IPv6 ( ปี 2550 - 2553)

3 4-3 The Internet Network layer forwarding table Host, router network layer functions: Routing protocols path selection RIP, OSPF, BGP IP protocol addressing conventions datagram format packet handling conventions ICMP protocol error reporting router “signaling” Transport layer: TCP, UDP Link layer physical layer Network layer

4 4-4 IP Addresses 0 network host 10 network host 110 networkhost 1110 multicast address A B C D class 1.0.0.0 to 127.255.255.255 128.0.0.0 to 191.255.255.255 192.0.0.0 to 223.255.255.255 224.0.0.0 to 239.255.255.255 32 bits given notion of “network”, let’s re-examine IP addresses: “class-full” addressing:

5 4-5 IP datagram format ver length 32 bits data (variable length, typically a TCP or UDP segment) 16-bit identifier Internet checksum time to live 32 bit source IP address IP protocol version number header length (bytes) max number remaining hops (decremented at each router) for fragmentation/ reassembly total datagram length (bytes) upper layer protocol to deliver payload to head. len type of service “type” of data flgs fragment offset upper layer 32 bit destination IP address Options (if any) E.g. timestamp, record route taken, specify list of routers to visit. how much overhead with TCP? r 20 bytes of TCP r 20 bytes of IP r = 40 bytes + app layer overhead

6 4-6 IPv6 r Initial motivation: 32-bit address space completely allocated by 2008. r Additional motivation: m header format helps speed processing/forwarding m header changes to facilitate QoS m new “anycast” address: route to “best” of several replicated servers r IPv6 datagram format: m fixed-length 40 byte header m no fragmentation allowed

7 4-7 IPv6 Header (Cont) Priority: identify priority among datagrams in flow Flow Label: identify datagrams in same “flow.” (concept of“flow” not well defined). Next header: identify upper layer protocol for data

8 4-8 Other Changes from IPv4 r Checksum: removed entirely to reduce processing time at each hop r Options: allowed, but outside of header, indicated by “Next Header” field r ICMPv6: new version of ICMP m additional message types, e.g. “Packet Too Big” m multicast group management functions

9 4-9

10 4-10

11 4-11 IPv6 Key Characteristics r IPv6 Dramatically Increases Address Space r Simplified Header Intended to Promote Flexibility and Functionality r Improved Routing Offers More Efficient Movement of Information r Enhanced Mobility Features Provide Seamless Connectivity r Enhanced Configuration Capabilities Can Ease Aspects of Network Administration r Enhanced Quality of Service Can Prioritize Information Delivery r Enhanced Integration of IP Security Can Assist in Data Protection r IPv6 Characteristics Can Contribute to More Advanced Communications and Applications

12 4-12

13 4-13 นโยบาย IPv6 ประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยน เครือข่ายจากเดิมที่รองรับ IPv4 ให้สามารถใช้งาน IPv6 ได้ เพื่อ รองรับปัญหาและการใช้งานที่ จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต

14 4-14 แผนการดำเนินงานระยะสั้น ( ปี 2550 – 2551) r การจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญ IPv6 (IPv6 Excellence Center) ภายในปี 2550 กิจกรรมย่อยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ออกใบรับรอง IPv6 Ready กระทรวง ICT, NECTEC จัดทำ IPv6 TestbedTOT, CAT, NECTEC, Uninet, ม. สงขลา, กระทรวง ICT จัดทำ IPv6 ShowcaseTOT, CAT, สมาคม IPv6 จัดฝึกอบรมและออกใบรับรองการฝึกอบรม IPv6 กระทรวง ICT, สมาคม IPv6

15 4-15 แผนการดำเนินงานระยะกลาง ( ปี 2550 – 2552) r การจัดตั้งเครือข่ายภาครัฐให้เป็นโครงข่าย หลักที่สามารถรองรับการใช้งาน IPv6 ได้ m หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง ICT, NECTEC และ Uninet r การกำหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทางด้าน โทรคมนาคมสามารถรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ m หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง ICT, กทช. ร่วมกับ TOT, CAT และ Telco รายอื่นๆ

16 4-16 แผนการดำเนินงานระยะยาว ( ปี 2550 – 2553) r การกำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถ ให้ IPv6 Address แก่ผู้ใช้งานและรองรับ การให้บริการ IPv6 ได้ภายใน ปี 2553 m หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง ICT, กทช. ร่วมกับ ISPs

17 17 Thank you


ดาวน์โหลด ppt 1 นายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 5 กันยายน 2550 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google