งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมครั้งที่ 5/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมครั้งที่ 5/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมครั้งที่ 5/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย
21 November 2551 MICT

2 วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 การจัดงาน Thailand IPv6 Summit 2008 3.2 IPv6 Workshop by APNIC 3.3 การจัดงาน IPv6TF Meeting on 18th Dec 2008 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

3 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ Meeting ISO TC204 WG16
Car-to-car communication Security, privacy, probe car Millimeter wave, Dec 1-5, 2008 Sofitel Centara Hotel CAT IPv6 Home Gateway Project Should start testing March 2009 ~100 customers Use PSU’s IPv6 home gateway CAT DSL package 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

4 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ITST 2008 Phuket
188 participants (including staffs) 116 papers submitted, accepted 96 Next year  France 27/11/2007 4 Thailand IPv6 Forum 4

5 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3.1 Change TRIDI กทช วาระที่ 3.1 ย้ายคุณประสงค์ กรรมการ Workshop ไปเป็นกรรมการฝ่าย invited speaker วาระที่ 1.5 “วันที่ที่” 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

6 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
การจัดงาน Thailand IPv6 Summit 2008 วัน เวลา 17th December 2008 สถานที่ Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld Any suggestion on the agenda? CAT is proposing to be the Forum representative in panel discussion. Can CAT provide a high BW for IPv6 Video Conference?

7 The NTC International Year End Conference & Exhibition 2008
การประสานงานกับ TRIDI Dr. Tanun Jaruvitayakovit 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

8 Floor Plan 9 Booths University 5 Booths Operator

9 Arch way

10 บูธ 9 สถาบันการศึกษาขนาดบูธ 3 x 3 m

11 รายชื่อคณะทำงาน IPv6 Summit
ประธานดำเนินงาน 1. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รองประธานฯ 2. ดร.ภาสกร ประถมบุตร กรรมการฝ่ายจัดหาทุนสนับสนุน ….. กรรมการฝ่ายปฏิคม และสถานที่ 5. ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ กรรมการฝ่ายนิทรรศการ Co-organise with ThaiREN, NECTEC

12 รายชื่อคณะทำงาน IPv6 Summit
กรรมการฝ่ายทะเบียน 8. ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ กรรมการฝ่ายเหรัญญิก 9. ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ กรรมการฝ่าย Invited Speaker & Technical Sessions 10. คุณมงคล อัศวโกวิทกรณ์ 11. คุณพลพัฒน์ วิรัธพันธุ์ คุณประสงค์ เรืองศิริกูลชัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1. ดร.นิธิพงศ์ บุญหลง 2. คุณสุรพล สงวนศิลป์ 3. คุณพรเทพ นิวัตยะกุล 4. คุณไพฑูรย์ ไพลุวสันฑาลัย กรรมการฝ่าย Workshop 12. ??? เลขานุการ 13. ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

13 Panel discussion topics
Benefits of IPv6 Does Thailand need IPv6? When? Why? How? How to transition smoothly? What if Thailand does not go? Is IPv6 more secure? Will I get less spam? Panelists Latif, Dr.Sinchai (Academic) Sures, CAT, TRIDI (Dr.Supot) NTT (to be confirmed), TISPA rep (K.Prasong to confirm) Moderators: Dr.Nitipong (confirm by Nov 24), Dr.Vasaka

14 Gifts for speakers? Publicity
Morning speakers  Acrylic plagues with name of speakers and events Panelists  OTOP souvenirs NECTEC (Dr.Passakon) will take care Publicity List of participants Summit 2007  sent Let participants register by themselves DTAC  SMS ? To be confirmed

15 IPv6 Workshop IPv6 Workshop Registration Fee Run by APNIC team
Date December 2008 Place: CAT Telecom Tower 30 seats Registration Fee Existing members (membership starts before Nov 1, 2008) Workshop registration fee 3300 THB Non members Workshop registration fee 4800 THB Workshop registration fee + individual membership 2-yr subscription 4200 THB 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

16 IPv6 Workshop ขอผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน สถานที่ และ อุปกรณ์  CAT
ลงทะเบียน  NECTEC เลี้ยงอาหารเย็น APNIC 2 คน Souvenirs  OTOP 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

17 IPv6TF Meeting IPv6TF Meeting Date 18 December 2008
Place CAT Telecom Tower Room ?? Floor 30 Break inside for AP IPv6 TF Lunch outside together with workshop ขออนุมัติ ค่า อาหารกลางวัน Dinner (Thai food) – restaurant list from CAT ~20 people, 1000 baht/person 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

18 4. เรื่องอื่นๆ Thailand Internet Expo 2009 การประชุมครั้งต่อไป
30 Jan-2 Feb Siam Paragon CAT เชิญสมาคมไปออกบูธ & บรรยาย IPv6 มติ ยินดีร่วมงาน รอรายละเอียดเพิ่มเติม การประชุมครั้งต่อไป Web conference (Cisco) Dec 11 (stand by) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 16 Jan 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum


ดาวน์โหลด ppt การประชุมครั้งที่ 5/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google