งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WIKI PEDIA วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร. สมาชิกในกลุ่ม นางสาวนวศร คชสิทธิ์ 49523487 นางสาวนวศร คชสิทธิ์ 49523487 นาวสาวพิมพ์มาดา มัฌชิโม 49523715.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WIKI PEDIA วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร. สมาชิกในกลุ่ม นางสาวนวศร คชสิทธิ์ 49523487 นางสาวนวศร คชสิทธิ์ 49523487 นาวสาวพิมพ์มาดา มัฌชิโม 49523715."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WIKI PEDIA วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร

2 สมาชิกในกลุ่ม นางสาวนวศร คชสิทธิ์ 49523487 นางสาวนวศร คชสิทธิ์ 49523487 นาวสาวพิมพ์มาดา มัฌชิโม 49523715 นาวสาวพิมพ์มาดา มัฌชิโม 49523715 นาวสาวพัชรินทร์ จันทร์ทอง 49523661 นาวสาวพัชรินทร์ จันทร์ทอง 49523661 นางสาวมยุเรศ โสภิพงค์ 49523821 นางสาวมยุเรศ โสภิพงค์ 49523821

3 วิกิพีเดีย (Wikipedia) คือ สารานุกรม เสรีหลายภาษาบน อินเทอร์เน็ต ที่ทุกคนสามารถอ่านและ ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา ซึ่งทำให้วิกิ พีเดียกลายเป็นสารานุกรมที่ได้รับการ แก้ไข รวบรวมและดูแลรักษาจาก อาสาสมัคร หลายแสนคนทั่วโลก ผ่าน ซอฟต์แวร์ชื่อมีเดียวิกิ สารานุกรม อินเทอร์เน็ต อาสาสมัครมีเดียวิกิ

4 วิกิพีเดียเริ่มต้นเมื่อ 15 มกราคม พ. ศ. 2544 โดยเริ่มต้นโครงการจาก ชื่อสารานุกรม นูพีเดีย ที่เขียนโดย ผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา และใน ปัจจุบันดำเนินงานโดย มูลนิธิวิกิ มีเดีย ซึ่งก่อตั้งโดย จิมมี เวลส์ และ แลร์รี แซงเจอร์ ในปัจจุบัน วิกิพีเดีย มีทั้งหมด 250 ภาษา รวมทุกภาษามี บทความมากกว่า 6,000,000 บทความ โดยในทั้งหมดมี 12 ภาษา ที่มีบทความมากกว่า 100,000 บทความ และปัจจุบัน วิกิพีเดียไทย มีทั้งหมด 18,583 บทความ15 มกราคม พ. ศ. 2544 นูพีเดีย มูลนิธิวิกิ มีเดีย จิมมี เวลส์ แลร์รี แซงเจอร์ ภาษา วิกิพีเดียไทย

5 ลักษณะสารานุกรม สารานุกรมวิกิพีเดียได้รับการยอมรับจาก นักวิชาการและสื่อมวลชน เนื่องจากเนื้อหา เปิดเสรีให้สามารถนำไปใช้ได้ รวมถึงเปิดเสรี ที่ให้ทุกคนแก้ไข รวมถึงนโยบายมุมมองที่ เป็นกลางจากทุกฝ่ายที่เขียนในสารานุกรม อย่างไรก็ตามการนำไปใช้อ้างอิงในเอกสาร ทางวิชาการยังคงเป็นข้อถกเถียงเนื่องจากการ เปิดโอกาสให้ทุกคนแก้ไข ซึ่งง่ายต่อการ ปรับเปลี่ยนข้อมูลทุกเมื่อมุมมองที่ เป็นกลาง ผู้ประสงค์ร้ายที่มือบอนเข้าไปทำลาย ข้อมูลหรือสิ่งดีๆ ในวิกิพีเดีย ยังเป็นปัญหาที่ เกิดบ่อย แม้ว่าส่วนใหญ่ผู้ก่อการร้ายเหล่านั้น จะถูกจับได้ และมีการเข้าไปแก้ไขเนื้อหา เพิ่มเติมที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นอย่าง

6 รวดเร็ว โดยผู้ใช้วิกิพีเดียที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ล่าสุด ความน่าเชื่อถือของวิกิพีเดียได้ถูกทำ การทดสอบ ในเดือนธันวาคม พ. ศ. 2548 ได้ มีทีมนักวิจัยทดสอบความถูกต้องของวิกิ พีเดียฉบับภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับ สารานุกรมบริเตนนิกา สารานุกรมที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก โดยนำเรื่องราวเกี่ยวกับด้าน วิทยาศาสตร์ไปทดสอบ ผลลัพธ์ที่ออกมา สรุปว่าความถูกต้องใกล้เคียงกัน โดยมีการ ผิดพลาดทางข้อมูลและการใช้ภาษา ใกล้เคียงกัน.. สารานุกรมบริเตนนิกา

7 การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาแบบเสรี ข้อความทั้งหมดในวิกิพีเดีย ตลอดจนภาพและเนื้อหาประเภทอื่น โดยส่วนใหญ่ จะอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU Free Documentation License หรือ GFDL โดยผู้สมทบ งานแต่ละคนจะยังคงมีสิทธิ์ในงานที่ ตนเองสร้างสรรค์ขึ้น ในขณะที่จะ คุ้มครองเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเนื้อหา ของวิกิพีเดียจะยังคงสามารถกระจาย และผลิตซ้ำได้อย่างเสรี GNU Free Documentation License

8 เนื้อหาข้อมูลต้นฉบับที่เขียนให้แก่ วิกิพีเดียทั้งหมด ถือว่าเป็นเนื้อหา เสรี ภายใต้ลิขสิทธิ์ GFDL โดยคำ ว่า " เสรี " ในวิกิพีเดียรวมไปถึง เสรี ในการนำไปใช้ และเสรีในการ เขียนและแก้ไขข้อมูล ซึ่งทุกคนมี สิทธิในการเขียนเท่าเทียมกัน รวม ไปถึงเผยแพร่สืบต่อกันไปได้อย่าง เสรี โดยมีหลายเว็บไซต์เช่น Answers.com ทำหน้าที่เป็นมิ เรอร์ไซต์ ที่แสดงข้อมูลของวิกิ พีเดียในเว็บไซต์ของตัวเองมิ เรอร์ไซต์

9 อคติและการโอนเอียงของ ข้อมูล อคติในระบบของวิกิพีเดีย เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีการ วิพากษ์วิจารณ์กันมาก โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า เรื่องราวบางเรื่องมีข้อมูลลงลึก มากกว่าเรื่องอื่น ๆ ซึ่งข้อ วิพากษ์วิจารณ์นี้ แม้กระทั่งผู้ เสนอโครงการวิกิพีเดียเองก็ ยอมรับ

10 โครงการอื่น นอกจากสารานุกรมแล้ว วิกิมีเดียยังมี ฐานข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนวิทยาการ ความรู้และเทคโนโลยีในรูปแบบอื่น ๆ อีก มากมายรวมอยู่ด้วยทั้งในลักษณะของ จดหมายเหตุ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ วารสาร เฉพาะด้าน รวมทั้งสถานการณ์ข่าว หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน องค์กรวิ กิมีเดียยังมีโครงการอื่น ภายใต้ชื่อใกล้เคียง กันดังนี้ วิกิพีเดียดำเนินการโดยมูลนิธิวิกิ มีเดีย ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นอกจากวิกิพีเดียแล้ว วิกิมีเดียยัง ดำเนินการโครงการหลายภาษาและเนื้อหา เสรีอีกหลายโครงการด้วยกัน ได้แก่ จดหมายเหตุ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ วารสารมูลนิธิวิกิ มีเดียหลายภาษาเนื้อหา เสรี

11 The end thank you


ดาวน์โหลด ppt WIKI PEDIA วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร. สมาชิกในกลุ่ม นางสาวนวศร คชสิทธิ์ 49523487 นางสาวนวศร คชสิทธิ์ 49523487 นาวสาวพิมพ์มาดา มัฌชิโม 49523715.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google