งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับคณาจารย์ - นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ Department of Computer Science Faculty.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับคณาจารย์ - นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ Department of Computer Science Faculty."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับคณาจารย์ - นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ Department of Computer Science Faculty of Science Burapha University http://www.cs.buu.ac.th

2 Agenda Introduction to Department of Computer Science Departmental Network Security Policy Departmental Operation

3 Department of Computer Science Establish on October 4, 1993. To Educate, Develop, and Research in the areas of Computer Science and Information Technology

4 VISION To achieve a high standard body of knowledge, skill and ability in the areas of Computer Science and Information Technology

5 Academic Program Bachelor of Science Program in Computer Science, Chonburi Campus Bachelor of Technology Program in Information Technology (Continuing program), Chonburi Campus Program in Computer Business, Sakeow Campus Master of Science Program in Information Technology, Chonburi Campus Doctor of Philosophy (2007) Program in Computer Science, Chonburi Campus

6 Staff Member Faculty staffs21 Ph.D. 5 Master14 Ph.D. candidate 1 Foreign Lecturer 1 Bachelor (M.Sc. candidate)2 External staffs (Regularly)4 Scholarship students (Ph.D.)3 Technical Support staff3 Dept. Office Support1

7 Students สะสมถึงปี 2549 2550 ปกติพิเศษปกติพิเศษ B.Sc. (CS)2581406898 B.Tech. (IT)521205987 B.Tech. (IT):SK -17-27 B.Tech. (CB)108-47- M.Sc. (IT)6 69(19) 317 Ph.D. (CS)--2-

8 Classroom Certain rooms on the 3 rd, 4 th, and 5 th floor of the Sirindorn Building SD319-320, 413: for M.Sc. (IT) CC107: Teleconference to Sakeow Campus Eng5: Teleconference to Chantaburi Campus

9 PC Laboratory Departmental Student SD412 (80) Linux Laboratory (24) University Service SD414 (60) SD416 (60) SD117 (60) MS103 (60)

10 Network System Department of Computer Science is a center (Hub) for Faculty of Science to connect the University computer network (BUUNet). Gigabit Ethernet Technology Fiber Optic wire connects between building.

11 Network System Departmental network IEEE802.3/Ethernet 10BaseT, 100BaseTX, Fast Ethernet Wireless Access point University Network Access using username and password from seashore.buu.ac.th Departmental Network Access, MAC address

12 แบบแสดง : แบบการติดตั้งระบบโครงข่ายภาพรวม SSR Router 3Com Switch Etharasis Switch ห้อง Lab 414, 117 ห้อง Lab MS103 ห้องพักอาจารย์, ห้องสอน ห้อง Lab 412, Lab Linux Dell 1850 - Web Server For Student (angsila.cs.buu.ac.th) HP NetServer – DNS Server (snafu.cs.buu.ac.th) PC – Proxy Server (proxy.cs.buu.ac.th) Dell 1850 – MySQL Database Server (db.cs.buu.ac.th) Dell PowerEdge 4400 Web Server (alphabox.cs.buu.ac.th) HP LH3000 Oracle Database Server (sriracha.cs.buu.ac.th) PUBLIC NETWORK Fedora Core 6 Fedora Core 2 CentOS 4.2 CentOS 4.4 VLAN2 = 10.16.64.0/24 GW = 10.16.64.1 Cisco 1100 VLAN3 = 10.16.66.0/24 GW = 10.16.66.1 VLAN4 = 10.16.68..0/24 GW = 10.16.68.1 VLAN5 = 10.16.2.0/24 GW = 10.16.2.1 Connect to Computer Center 1000 MB VLAN Intranet Server = 10.16.64.0/24 GW = 10.16.64.1 VLAN_Public Server = 10.16.64.0/24 GW = 10.16.64.1 Dell 1850 – Web Server For Staff (banbung.cs.buu.ac.th) CentOS 4.2 Cisco 1100 VLAN6 = 10.16.64.0/24 Firewall for Access Point PC– Windows Server (wangmuk.cs.buu.ac.th) Windows 2003 Server

13 Network Operation Room Enterasys SSR 86000 Xylan Pizza Switch (ATM Switch) Switching Hub UPS 30 KVA

14 Server Workstation, PC Servers WWW Server Mail Server Database Server Oracle MySQL PostgreSQL MS SQL Operating Server Linux Windows Solaris

15 Learning Activity

16 Security Policy Access Card to Faculty and laboratory room.

17 Administration หัวหน้าภาควิชาฯผศ. ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญ รองหัวหน้าภาควิชาฯผศ. ดร. กฤษณะ ชินสาร รองหัวหน้าภาควิชาฯอาจารย์เบญจภรณ์ จันทร กองกุล ผู้ประสานงานสาขาวิทยาการคอมฯ อาจารย์ จักริน สุขสวัสดิ์ชน ผู้ประสานงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา ผู้ประสานงานปริญญาโท ดร. คนึงนิจ กุ โบลา ผู้ประสานงานปริญญาเอก ผศ. ดร. กฤษณะ ชินสาร คณาจารย์ภาควิชาฯ

18 Quality Assurance System Lecturer Semester Measurement from Student Periodical assessment from Internal Quality Assurance Committee, within the Department Yearly assessment from External Quality Assurance Committee, Faculty of Science

19 Academic Service We host The 7 th National Computer Science and Engineering Conference, 2003 The 2 nd Conference on E-Learning, 2005 The 2 nd Uni-Net Conference, 2005 The 2 nd Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 2005 The 2 nd POSN Olympiad in Informatics: 2nd POSN – OI 2006

20 Academic Service (cont.) We organize Seminar on Teacher Development emphasis on Open Source Technology System Administrator, Developer, User Annual workshop on Computer Science Teacher Development program during the National Science Day Organizer for the Computer Skill Competition during the National Science Day

21 Academic Service (cont.) We organize Annual workshop on Computer Science Teacher Development program in collaboration with The Science Society of Thailand under the Patronage of H.M. the King Workshop on Computer Science Teacher Development program under the Science in School Project Workshop on the Teacher Development program under the One District One School for Chonburi Province

22 Academic Service (cont.) We have been appointed as the Eastern Center for the following contest. National Software Contest in collaboration with the National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC). NECTEC Linux Software Contest in collaboration with NECTEC.

23 Software Development Policy Object Oriented Analysis and Design Open Source Technology

24 Departmental Project & Research Burapha Linux Distribution Develop E-Learning system using Open Source software Learning Management System (LMS) Courseware Data Mining Command Post Exercise for Naval Operation Digital Image Processing Neural Networks Bioinformatics

25 Research Group Linux and Open Source Knowledge and Smart Technology Computer Graphic and Multimedia E-learning

26 Thank you for your Coming


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับคณาจารย์ - นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ Department of Computer Science Faculty.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google