งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี NFC และ QR Code ในสมาร์ทโปสเตอร์แนะนำห้องสมุด นำเสนอโดย นายกิตตินันท์ นำภา นางสาวกมลมาลย์ เสวตวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี NFC และ QR Code ในสมาร์ทโปสเตอร์แนะนำห้องสมุด นำเสนอโดย นายกิตตินันท์ นำภา นางสาวกมลมาลย์ เสวตวงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยี NFC และ QR Code ในสมาร์ทโปสเตอร์แนะนำห้องสมุด นำเสนอโดย นายกิตตินันท์ นำภา นางสาวกมลมาลย์ เสวตวงษ์

2 จุดเด่น เอื้อให้เกิด User interactive ได้ง่ายและได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว รองรับ Dynamic content และจำนวนข้อมูลที่มีปริมาณมาก สามารถนำข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Smart phone มาใช้ได้ในภายหลัง ลดขั้นตอนในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลการบริการ ลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด เพิ่มศักยภาพในการให้บริการได้กว้างขวาง

3 องค์ประกอบ NFC Tag QR Code

4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ศึกษาและ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ ระบบ พัฒนาแผนที่ และข้อมูลการ ให้บริการ จัดเก็บข้อมูลลง NFC tag และ QR Code ออกแบบและ จัดพิมพ์ โปสเตอร์ ผนึก NFC tag ลงโปสเตอร์ ทดลองใช้และ ปรับปรุงระบบ เผยแพร่และ ส่งเสริมการใช้งาน

5 Thank you!

6

7

8

9 ‘Touch point indecater’ เมื่อนำสมาร์ทโฟนมาแตะที่แท็กก็จะ แสดงผล ข้อมูลที่บรรจุอยู่ภายใน จุดที่สำคัญ


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี NFC และ QR Code ในสมาร์ทโปสเตอร์แนะนำห้องสมุด นำเสนอโดย นายกิตตินันท์ นำภา นางสาวกมลมาลย์ เสวตวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google