งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการ เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน S ustainable H ealthcare & H ealth Promotion by A ppreciation & A ccreditation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการ เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน S ustainable H ealthcare & H ealth Promotion by A ppreciation & A ccreditation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการ เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน S ustainable H ealthcare & H ealth Promotion by A ppreciation & A ccreditation (SHA)

2 สถานการณ์ของรพ. หลังผ่านการ รับรอง HA แสดงการกระจายคะแนนของ รพ. ที่ได้รับ HA เทียบ กับ รพ. ทั้งหมด

3 แสดงการกระจายคะแนนของรพ. ที่ได้รับ HA และ HA หมดอายุ เทียบกับ รพ. ทั้งหมด

4 H umanized Healthcare H PH (Health Promoting Hospital) H A (Hospital Accreditation) A ppreciation A ccreditation Safety S pirituality S ustainable Suff. Eco Dream Content Method SHA การพัฒนา Spirituality in Healthcare

5 SHA : สามารถแยกอธิบายตามตัวอักษร ได้ดังนี้ Spirituality : จิตวิญญาน Sustainable : ความยั่งยืน Sufficiency economy : การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง Safety : ความปลอดภัย Humanized Health care : การให้การดูแลด้วยความเอื้ออาทร คำนึงถึงมิติ ทางด้านจิตใจ H PH : การส่งเสริมสุขภาพ H A : มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล Accreditation : กระบวนการรับรองคุณภาพ Appreciated : ชื่นชมด้วยใจ ประทับใจ SHA : สามารถแยกอธิบายตามตัวอักษร ได้ดังนี้ Spirituality : จิตวิญญาน Sustainable : ความยั่งยืน Sufficiency economy : การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง Safety : ความปลอดภัย Humanized Health care : การให้การดูแลด้วยความเอื้ออาทร คำนึงถึงมิติ ทางด้านจิตใจ H PH : การส่งเสริมสุขภาพ H A : มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล Accreditation : กระบวนการรับรองคุณภาพ Appreciated : ชื่นชมด้วยใจ ประทับใจ แนวคิดของ SHA

6 4 Evolutionary Stages of Modern Health Care System Institutional Care Managed CareIntegrated Care Integral Care (necessary, complete ) System centeredOutcome centered Patient CenteredHuman centered Pathogenesis Salutogenesis ( saluto—health genesis—beginning )


ดาวน์โหลด ppt โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการ เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน S ustainable H ealthcare & H ealth Promotion by A ppreciation & A ccreditation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google