งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sustainable Healthcare & Health Promotion

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sustainable Healthcare & Health Promotion"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sustainable Healthcare & Health Promotion
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน Sustainable Healthcare & Health Promotion by Appreciation & Accreditation (SHA)

2 สถานการณ์ของรพ.หลังผ่านการรับรอง HA

3 แสดงการกระจายคะแนนของรพ.ที่ได้รับHA และHA หมดอายุ เทียบกับ รพ.ทั้งหมด

4 SHA การพัฒนา Spirituality in Healthcare Dream Content Method
Safety Spirituality Sustainable Suff. Eco Humanized Healthcare HPH (Health Promoting Hospital) HA (Hospital Accreditation) Appreciation Accreditation Dream Content Method

5 แนวคิดของ SHA SHA : สามารถแยกอธิบายตามตัวอักษร ได้ดังนี้
Spirituality : จิตวิญญาน Sustainable : ความยั่งยืน Sufficiency economy : การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง Safety : ความปลอดภัย Humanized Health care : การให้การดูแลด้วยความเอื้ออาทร คำนึงถึงมิติ ทางด้านจิตใจ H PH : การส่งเสริมสุขภาพ H A : มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล Accreditation : กระบวนการรับรองคุณภาพ Appreciated : ชื่นชมด้วยใจ ประทับใจ

6 4 Evolutionary Stages of Modern Health Care System
Institutional Care Managed Care Integrated Care Integral Care (necessary, complete) System centered Outcome centered Patient Centered Human centered Pathogenesis Salutogenesis (saluto—health genesis—beginning)


ดาวน์โหลด ppt Sustainable Healthcare & Health Promotion

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google