งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to deal with Difficult Patient Non Sowanna. Family Medicine of CFOM Department Naresuan Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to deal with Difficult Patient Non Sowanna. Family Medicine of CFOM Department Naresuan Hospital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to deal with Difficult Patient Non Sowanna. Family Medicine of CFOM Department Naresuan Hospital

2 Definition ? The prevalence is estimate to be 15 percent of patients The presence of depressive or anxiety disorder, somatic symptoms and greater symptom severity

3

4

5 Four Principles of Family Medicine in Canada,CFPC 1. Doctor-Patient Relationship 2. Skillful Clinician 3. Community-Based Practice 4. Resource Person to a Defined Population

6 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว “ ไม่ใช่ ( แค่ ) หมอทั่วไป ” “ หมอประจำตัวคนไข้และครอบครัว ” An expert to explore the complex interaction of physical, psychological and social problem

7 Information gathering Fact collection Doctor ’ s Agenda Beliefs Hopes Fears Expectation Patient ’ s Agenda Patient-centeredDoctor-centered

8 ‘Nobody goes to a doctor with just a symptom. They go with ideas about the symptom, with concerns about the symptom and with expectations relate to the symptom ‘

9 Angry, defensive, frightened or resistant patient

10 Nobody likes a confrontation with an anger person Do we have the right to return the anger? Do the choice dealing with anger patient

11 Sign of anger Clenched fists Furrowed brows Wringing from hands Restricted breathing patterns Warning from office staff

12 Type of responses Factual responses The aggressive/hostile response The judgmental response The reassuring response( the pacifier ) The empathic response Silence

13 Management Try to uncover the source of anger Emotions related to the medical issues Reflective response

14 Reflection The act of listening Show you have heard and have interpreted what the patient said

15 Fearful about a diagnosis or Treatment Assess the patient’s fear Talk about context If you sense a potential for harm to you or your staff Ask for assistance

16 Manipulative patients Play on the guilt of others Threatening rage Legal action Suicide

17 Management Aware of your own emotions Attempt to understand the patient’s expectations Realistic and reasonable Say no

18 Somatizing patients The patients present with a chronic course of multiple vague or exaggerated symptoms Suffer from comorbid anxiety, depression and personality disorder Doctor shopped

19 Warning signs of Illness มาตรวจบ่อยด้วยอาการเล็กๆน้อยๆ อาการเดิมๆ, หลายๆอาการ อาการที่เป็นมานาน, ไม่เคยหาย, ไม่เปลี่ยนแปลง ดูทุกข์ทรมานเกินจริงกับอาการ เล็กๆ ไม่หายเมื่อถึงเวลาที่ควรจะหาย

20 Warning signs of Illness พยายามให้ความมั่นใจกับผู้ป่วย แต่ไม่สำเร็จ พ่อแม่ที่ชอบพาลูกมาหาหมอ ตลอดเวลาด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆ ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีญาติมาเป็นเพื่อน ด้วยเสมอ ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าป่วยเป็นอะไร กันแน่

21 The patient is as frightened as you are. The patient think it is more serious than you do. Illness is frightening, but understanding what is going on help. This applies both to the patient and to you. Taking a history is a method of controlling what the patient says

22 Management Describing diagnosis with compassion and emphasizing Regularly scheduled visits Reframe idea that “ it’s all in you hand” Avoid the vicious cycle Diagnosis testing and refer

23 Grieving patient Normal stage of grief Look for sign of depression and maladaptive behaviors Vary degree of time for different people

24

25 Management Encourage open communication Avoid inappropriate medication Caution against major lifestyle change

26 Frequent visit patients Patient with rational questions Misinformed patients Patients who are ashamed or embarrassed Patients with mental disorder Drug seekers Lonely, dependent patients The worried well Patients who don’t want to get well

27 Management Clear picture of the patient’s situation People assimilate information at different rates and that some may not Etiology-base approach Regular schedule Empathic response Acceptance and validation of the patient’s feelings Ask patient’s idea if you are unsure about diagnosis Take and document a careful history

28 Frequency visit patients require more than black and white science or professional advice The first step in treating them should be trying to identify the underlying reasons for their frequent visits

29 Personal Iceberg Metaphor

30 Behavior Coping (stances) Feelings Feelings about feelings Perceptions Expectations Yearnings Self: I am, life energy

31 Patient Characteristics Physician Characteristics Situational issues Components of difficult

32 Physician factor Anger or defensive physicians Fatigued or harried patients Dogmatic or arrogant patients

33 Situational factor Language and literacy issues Multiple people in the exam room Breaking bad news Environmental issues

34 How to Break Bad News

35 A Six-Step Protocol Step 1. Getting the physical context right Step 2. Finding out how much the patient knows Step 3. Finding out how much the patient wants to know Step 1. Getting the physical context right Step 2. Finding out how much the patient knows Step 3. Finding out how much the patient wants to know

36 A Six-Step Protocol Step 4. Sharing the information Step 5. Responding to the patient’s feeling Step 6. Planning and follow through Step 4. Sharing the information Step 5. Responding to the patient’s feeling Step 6. Planning and follow through

37 Step 1. Getting start ไม่ควรบอกข่าวร้ายทางโทรศัพท์ เตรียมตัวเราให้พร้อมก่อน Where? Who should be there? Starting off ไม่ควรบอกข่าวร้ายทางโทรศัพท์ เตรียมตัวเราให้พร้อมก่อน Where? Who should be there? Starting off

38 Step 2. Finding out how much the patient knows Patient’s Idea How serious he/she thinks it is How much it will affect the future Gap between patient’s comprehension and medical reality Style of patient’s statement Emotional content Patient’s Idea How serious he/she thinks it is How much it will affect the future Gap between patient’s comprehension and medical reality Style of patient’s statement Emotional content

39 Step 3. Finding out how much the patient wants to know

40 “ ถ้ามันเป็นอะไรร้ายแรงขึ้นมาจริงๆ หมอไม่ต้อง บอกฉันหรอกนะ หมอจะรักษาอย่างไรก็สั่งมา เถอะ ” “ หมอถ้าเป็นอะไรให้บอกมาตรงๆนะ จะได้ เตรียมตัวถูกว่าจะดูแลตัวเองยังไง อย่ามาทำ กำกวมมันหงุดหงิด ไม่รู้ว่าเป็นอะไรสักที ” “ หมออย่าบอกลูกนะว่าผมเป็นมะเร็ง ผมแอบไป ตรวจมาแล้ว เดี๋ยวลูกมันจะไม่สบายใจ ” “ ถ้ามันเป็นอะไรร้ายแรงขึ้นมาจริงๆ หมอไม่ต้อง บอกฉันหรอกนะ หมอจะรักษาอย่างไรก็สั่งมา เถอะ ” “ หมอถ้าเป็นอะไรให้บอกมาตรงๆนะ จะได้ เตรียมตัวถูกว่าจะดูแลตัวเองยังไง อย่ามาทำ กำกวมมันหงุดหงิด ไม่รู้ว่าเป็นอะไรสักที ” “ หมออย่าบอกลูกนะว่าผมเป็นมะเร็ง ผมแอบไป ตรวจมาแล้ว เดี๋ยวลูกมันจะไม่สบายใจ ”

41 Step 4. Sharing the information Start from the patient’s starting point Give information in small chunks Avoid medspeak Check reception frequently Repeat important points Listen to the patient’s concern Listen for the buried question Start from the patient’s starting point Give information in small chunks Avoid medspeak Check reception frequently Repeat important points Listen to the patient’s concern Listen for the buried question

42 Step 5. Response to Patient’s Reaction Humor Denial Anger Crying Fear Guilt Bargaining Humor Denial Anger Crying Fear Guilt Bargaining Shock Anxiety Hope Fulfilling an ambition Shock Anxiety Hope Fulfilling an ambition

43 Step 6. Planning and Follow Through Demonstrate an understanding of patient’s problem Distinguish fixable from non-fixable Make a plan and explain it Identify other source of support Making a contract Demonstrate an understanding of patient’s problem Distinguish fixable from non-fixable Make a plan and explain it Identify other source of support Making a contract

44 Communication with care Basic communication skills Active listening Respond Do you have any questions about what we discuss today? Attending to your own physical and mental process as you see patients Aware of your own emotional baggage in the room

45 No physician can avoid the difficult clinical encounter but having the tools to deal with these situations when they arise can make for batter experience for both you and your patient

46 รักษาให้หาย ทำได้บางคราว ช่วยให้ทุเลา ทำได้บ่อยกว่า แต่การปลอบใจให้สบายใจขึ้นนั้น ทำได้ ตลอดเวลา ศ. นพ. ฝน แสงสินแก้ว บิดาแห่งจิตเวชศาสตร์ไทย

47 Are there any questions you’d like to ask me now?


ดาวน์โหลด ppt How to deal with Difficult Patient Non Sowanna. Family Medicine of CFOM Department Naresuan Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google