งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Chapter 10 Reinforced Beams. 2 หน้าตัด คานไม้ ธรรมดา หน้าตัดคาน ไม้เสริมความ แข็งแรงด้วย แผ่นเหล็ก คานไม้เสริมความแข็งแรงด้วย แผ่นเหล็ก สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Chapter 10 Reinforced Beams. 2 หน้าตัด คานไม้ ธรรมดา หน้าตัดคาน ไม้เสริมความ แข็งแรงด้วย แผ่นเหล็ก คานไม้เสริมความแข็งแรงด้วย แผ่นเหล็ก สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Chapter 10 Reinforced Beams

2 2 หน้าตัด คานไม้ ธรรมดา หน้าตัดคาน ไม้เสริมความ แข็งแรงด้วย แผ่นเหล็ก คานไม้เสริมความแข็งแรงด้วย แผ่นเหล็ก สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น คานไม้ธรรมดา รับน้ำหนักได้ไม่ มากนัก

3 3 หน้าตัด คาน คอนกรีต ล้วน หน้าตัดคานคอนกรีต เสริมเหล็ก คานคอนกรีตล้วน ( ไม่เสริมเหล็ก ) รับน้ำหนักได้น้อยมากๆ คานคอนกรีตเสริมเหล็ก รับ น้ำหนักได้มาก เหล็ก บน เหล็ก ปลอก เหล็ก ล่าง

4 4 Method of Transform Section

5 5 The strain of steel and wood at the same level are equal i.e., or Method of Transform Section The load carried by steel fiber and equivalent wood fiber must be equal Combining (a) and (b) yields From (a); i.e., stress in steel fiber can be computed from stress developed in equivalent wood fiber

6 6 Method of Transform Section Strains are equal for steel and wood at the same level i.e., The load carried by wood fiber and equivalent steel fiber must be equal Combining (a) and (b) yields From (a); i.e., stress in wood fiber can be computed from stress developed in equivalent steel fiber

7 7 Composite Steel-Aluminum- Bronze Section Equivalent Steel Section Equivalent Aluminum Section Equivalent Bronze Section Transformed Sections N.A.

8 8 Location of N.A:

9 9 Moment of Inertia about N.A: (using transfer formula) พวกเราทุกคนต้องหา ตำแหน่งของแกน N.A. และ Moment of Inertia รอบแกน N.A. ของรูปอย่างนี้เป็น ( เรียน มาแล้วในหลายๆ วิชา ) ถ้ายัง ไม่เป็นต้องให้เพื่อนอธิบาย และต้องหัดคำนวณด้วย ตัวเอง จนเกิดความเข้าใจ อย่างแท้จริงนะครับ เพราะ เราวิศวกรโยธา ต้องได้เจอ มันอีกบ่อยๆ

10 10 รูปหน้าตัด แปลงของคาน ประกอบ ค่าโมเมนต์สูงสุดที่เกิดขึ้นบนคานนี้ ( ได้ จาก BMD ) จะใช้ประกอบการออกแบบหน้า ตัดคาน รูปตัด ด้านข้าง รับ โมเมนต์ ดัด

11 11 รูปหน้าตัดแปลงของ คานประกอบ รูปหน้าตัดจริงของ คานประกอบ รูปตัด ด้านข้าง รับ โมเมนต์ ดัด

12 12 รูปหน้าตัดจริงของ คานประกอบ Maximum wood stress at top fiber: Maximum stress of steel at bottom fiber: Therefore the safe resisting moment is Ans

13 13 Location of N.A: Equivalent steel section Moment of Inertia: ( ค่าเป็น 1/20 เท่าของ I w of equivalent wood section) (same position as that of equivalent wood section)

14 14 รูปหน้าตัดจริงของ คานประกอบ

15 15 Transform section hence Ans

16 16 69 mm 200 mm Transform section hence Ans

17 17 เราสามารถคำนวณ หน่วยแรงเฉือน (shearing stress) บนหน้าตัดแปลงได้ โดยใช้สมการในบทที่ 5 ( หน่วยแรงเฉือนที่คำนวณได้จากหน้าตัดแปลง = หน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นจริงบนหน้าตัดประกอบ ) และระยะโก่ง (deflection) เราสามารถคำนวณจากหน้าตัดแปลง ได้เลย ( ค่า deflection ที่คำนวณได้จากหน้าตัดแปลง = deflection ที่เกิดขึ้นจริงบนคานหน้าตัดประกอบ )

18 18 Hw26 ค่า z 1 -z 5 ได้จากเลขประจำตัว นิสิต ดังต่อไปนี้ 46 x x z 1 zz 2 z 3 z 4

19 19 tensile strength of concrete is practically zero steel bar is used to sustained tension perfect bond between concrete and steel

20 20 jd Position of N.A. Distance between couple forces ( C & T )

21 21 jd Compressive force: Tension force: Resisting Moment due to C: Resisting Moment due to T:

22 22 Neutral Axis Moment Arm

23 23

24 24

25 25 Balanced stress reinforcement: both material should reach their limiting stresses in the same time. Concrete: Steel:

26 26

27 27

28 28 5 m 2 m

29 29

30 30 In a reinforce concrete beam, b mm, d mm, A s mm 2, E s /E c = n. Determine the maximum stresses in the concrete and steel produced by a bending moment of M kN.m. What is the maximum bending moment this beam can carry if the allowable stresses are f c < 10 MPa and f s < 140 MPa. Is the beam over- or under- reinforced or balanced reinforcement? Hw27a Hw27b ค่า z 1 -z 5 ได้จากเลขประจำตัว นิสิต ดังต่อไปนี้ 46 x x z 1 zz 2 z 3 z 4


ดาวน์โหลด ppt 1 Chapter 10 Reinforced Beams. 2 หน้าตัด คานไม้ ธรรมดา หน้าตัดคาน ไม้เสริมความ แข็งแรงด้วย แผ่นเหล็ก คานไม้เสริมความแข็งแรงด้วย แผ่นเหล็ก สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google