งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 16/12/51

2 Content ABI/Inform ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารธุรกิจไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง รวมถึง The Wall Street Journal, Eastern Edition, EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles และดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารธุรกิจที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) อีก 18,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช้เพื่อศึกษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการ กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม เป็นต้น

3 Content ฐานข้อมูล ABI/INFORM มีการแบ่งออกเป็น 3 ฐานข้อมูลย่อย ดังนี้ 1. ABI/Inform Global 2. ABI/Inform Trade & Industry 3. ABI/Inform Dateline

4 Content ABI/Inform Global ครอบคลุมสิ่งพิมพ์มากกว่า 2,500 ชื่อเรื่องจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นในภูมิภาคต่างๆของโลก สามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,700 รายชื่อ และให้เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี ปัจจุบัน

5 Content ABI/Inform Trade & Industry ตัวอย่างวารสาร เช่น :
เป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ความเชื่อถือในแหล่งข้อมูลประเภทข่าวสารทางการค้าและทางอุตสาหกรรมหลักๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษาและเปรียบเทียบประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โทรคมนาคม การขนส่ง ปิโตรเคมี และอื่นๆ สามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,125 รายชื่อ ตัวอย่างวารสาร เช่น : Candy Industry, Airline Industry Information, Global Cosmetic Industry, Hospital Business Week, R & D

6 Content ABI/Inform Dateline
ฐานข้อมูลที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นและสิ่งพิมพ์ระดับภูมิภาคทางบริหารธุรกิจที่หาได้ยากเข้าไว้ พร้อมด้วยข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทท้องถิ่น บทวิเคราะห์ในตลาดท้องถิ่น เป็นต้น ตัวอย่างวารสาร เช่น : Crain’s Chicago Business, Business Journal-Central New York, Smart Business Pittsburgh, Sacramento Business Journal, Texas Business Review

7 Table of Contents Databases Selected Basic Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง) Topic Guide (ไล่เรียงตามกลุ่มหัวเรื่อง) Publication Search (ไล่เรียงตามรายชื่อสิ่งพิมพ์)

8 เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น แล้วคลิก Continue
Databases Selected เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้น แล้วคลิก Continue

9 4. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น
Basic Search 5 1 2 3 4 1. ใส่คำค้น 2. ระบุระยะเวลา 3. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 4. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 5. คลิกปุ่ม Search

10 Basic Search: More Search Options
1 2 3 4 5 6 1. ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์หรือคลิก Look up publications 2. ใส่ชื่อผู้แต่ง 3. ระบุเขตข้อมูล 4. เลือกประเภทบทความ 5. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ 6. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์

11 Advanced Search 1 2 3 6 4 5 1. ใส่คำค้น 2. ระบุเขตข้อมูล
3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 6. คลิกปุ่ม Search

12 Advanced Search ระบุข้อมูลเพื่อจำกัดการสืบค้น เช่น ค้นหาจากหัวเรื่อง (subjects) โดยคลิกที่ Look up subjects เพื่อเรียกดูตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ

13 1. ใส่หัวเรื่องที่ต้องการ
Topic Guide 1 3 2 4 5 1. ใส่หัวเรื่องที่ต้องการ 2. เลือกรูปแบบการแสดงผล 3. คลิก Find Term 4. คลิก View เพื่อดูบทความ 5. คลิก Narrow เพื่อดูหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง

14 1. คลิก browse the subject directory 2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ
Topic Guide 1 2 3 1. คลิก browse the subject directory 2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูบทความ

15 4. เลือกรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่สนใจ
Publication Search 2 1 3 4 1. พิมพ์บางส่วนของชื่อสิ่งพิมพ์ 2. คลิก Search 3. หรือ เลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ 4. เลือกรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่สนใจ

16 3. หรือ เลือกดูจากเล่มและฉบับที่ต้องการ
Publication Search 1 2 3 1. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากวารสารเล่มที่เลือก 2. จำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์ที่ต้องการ 3. หรือ เลือกดูจากเล่มและฉบับที่ต้องการ

17 Search Results 6 1 2 3 4 5 1. จำนวนผลลัพธ์ที่พบ 2. คลิกประเภทของเอกสาร
1. จำนวนผลลัพธ์ที่พบ คลิกประเภทของเอกสาร 3. เลือกรูปแบบการจัดเรียงผลลัพธ์ คลิกชื่อเรื่องเพื่อเรียกดูเอกสาร 5. หรือ เลือกรูปแบบแสดงเอกสารฉบับเต็ม 6. คลิกที่ Refine Search เพื่อปรับปรุงการสืบค้น

18 Refine Search พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงแก้ไขจากคำค้นเดิมและสืบค้นใหม่อีกครั้ง

19 Document View 1 2 3 1. สั่งพิมพ์ อีเมล์ คัดลอก URL หรือต้องการอ้างอิงเอกสารรายการนี้ (Cite this) 2. เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็ม หรือ Full Text 3. ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น Subject เดียวกัน เป็นต้น

20 Marked List 2 1 1. คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ
2. คลิกเพื่อดูรายการเอกสารที่จัดเก็บ

21 คลิกเลือก Print, Email หรือ Export บทความที่ได้เลือกไว้
My Research คลิกเลือก Print, หรือ Export บทความที่ได้เลือกไว้

22 Create your bibliography
1 2 3 1. เลือกรูปแบบข้อมูล 2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก หรือ Print หรือ Download

23 Email marked documents
1 2 3 4 5 6 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม 4. ระบุ address ที่จะจัดส่ง 2. เลือกรูปแบบข้อมูล 5. ใส่หัวเรื่องให้เอกสารและใส่ข้อความ 3. เลือกรูปแบบไฟล์ที่จะจัดส่ง 6. คลิก Send

24 คลิกเลือกรูปแบบในการ Export
Export citations คลิกเลือกรูปแบบในการ Export

25 Create a web page คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล

26 Create a web page : Download
1 2 1. คลิกที่ File 2. คลิก Save Page as

27 Create a web page : Email
1 2 1. ใส่ข้อมูลเพื่อจัดส่ง 2. คลิก Send

28 Create a web page : Edit 2 1 1. แก้ไขข้อมูล 2. คลิก Update

29 Set Up Alert 1 2 1. คลิก Set Up Alert เพื่อจัดเก็บคำค้น เพื่อใช้สืบค้นกับเนื้อหาที่มีการปรับปรุงใหม่ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจากคำค้นนั้น 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert

30


ดาวน์โหลด ppt แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google