งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Automobile Self-propelled vehicle that travel on land.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Automobile Self-propelled vehicle that travel on land."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Automobile Self-propelled vehicle that travel on land

2 Automobile Timeline The company later named after him, Henry Ford produced his first car, the two- cylinder “quadricycle” German engineer, Rudolph Diesel constructed the first diesel engine German, Nikolaus A. Otto designed and developed the first practical 4 stroke engine Henry Ford introduces the assembly-line technique for manufacture of the Model T Nicholas Joseph Cugnot designs and M. Brezon constructs the first “automobile” Lenoir built first internal combustion engine, operated by vegetable oil –Daimler&Benz produced first automobile

3 History of Automobile Nicholas-Joseph Cugnot built a steam tractor Lenoir engine Otto four stroke “spark ignition” engine 1880s - Two stroke engine First automobile was produced by Daimler& Benz Diesel four stroke “compression ignition” engine Wenkel “rotary” engine

4 History of Automobile Nicholas Joseph Cugnot with Steam “automobile”. SI Engine(1876) by Nicolaus August Otto

5 1886 –Daimler&Benz produced first automobile

6 History of Automobile Diesel Engine 1892 by Rudolf Diesel Henry Ford introduces the assembly-line technique for manufacture of the Model T

7 Automobile History Volvo ติดตั้งระบบเข็มขัดนิรภัย Samuel McKeen ออกแบบเครื่องวัดระยะทาง odometer Frederick William Lanchester คิดค้น disc brakes 1904 – Christie model ถูกติดตั้งยางและล้อรถยนต์ที่ สามารถถอดเปลี่ยนได้ Mary Anderson ผลิตที่ปัดน้ำฝน และถูก ติดตั้งเข้ากับรถยนต์เมื่อปี 1916

8 Automobile History Paul Galvin ผลิตเครื่องเสียงสำหรับรถยนต์ Buick ติดตั้งระบบสตาร์ทด้วยไฟฟ้า 1940 – Packard มีระบบหล่อเย็นให้กับเครื่องยนต์ 1951 – Power steering ถูกผลิตออกมาเพื่อจำหน่าย 1953 – General Motors,Chrysler and Packard ติดระบบ ทำความเย็น Cruise control ถูกติดตั้งเข้ากับ Chrysler Imperial, New Yorker and Windsor car models General Motors ผลิต air bags เป็นออปชั่นติด กับรถ Chevrolet

9 Construction Under the hood แหล่งกำเนิดขุมกำลัง (power source) – ระบบเชื้อเพลิง Fuel system – ระบบจุดระเบิด Ignition system – ระบบหล่อลื่น Lubrication system – ระบบหล่อเย็น Cooling system

10

11 Radiator Engine Throttle

12 Engine overview

13 Engine Component Cylinder Head System Exhaust System Cooling System Crank Case Intake System

14 Drive belt Cam shaft Manifold

15

16 Power to Wheels Power train Clutch Transmission Differential Tires and wheels

17 Body chassis Engine transmission suspension 4 wheel drive

18

19 Front wheel drive

20 Controlling ride and Handling Suspension system Steering system Braking system

21 Suspension Overview

22

23 Accessories Electronic controls system Body design Regulation –Air pollution –Safety –Fuel economy

24

25 Aerodynamic wind tunnel test

26 New Technology GDI(Gasoline Direct Injection) Engine PILOT/MAIN/POST INJECTION (Diesel Engine)


ดาวน์โหลด ppt Automobile Self-propelled vehicle that travel on land.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google