งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สันแฟ้ม 3 นิ้ว ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สันแฟ้ม 3 นิ้ว ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 2 3 4 5 สันแฟ้ม 3 นิ้ว ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม
งาน งาน งาน งาน งาน สันแฟ้ม 3 นิ้ว ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม คลิกคำว่า “แก้ไข” เพื่อทำการพิมพ์ข้อมูล “ชื่อแฟ้ม” และ “หมายเลขแฟ้ม” 1 2 3 4 5

2 1 2 3 4 5 6 7 สันแฟ้ม 2 นิ้ว ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม
งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน สันแฟ้ม 2 นิ้ว ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม คลิกคำว่า “แก้ไข” เพื่อทำการพิมพ์ข้อมูล “ชื่อแฟ้ม” และ “หมายเลขแฟ้ม” 1 2 3 4 5 6 7

3 ป้ายติดคอมพิวเตอร์/ปริ้นเตอร์/ups ป้ายติดโต๊ะ/คีย์บอร์ด/ครุภัณฑ์อื่น
(1) อมรวรรณ วงศ์โกมลเชษฐ์ (1) (1) (1) อมรวรรณ วงศ์โกมลเชษฐ์ (2) (1) อมรวรรณ วงศ์โกมลเชษฐ์ (1) (1) อมรวรรณ วงศ์โกมลเชษฐ์ (1) (1) (1) อมรวรรณ วงศ์โกมลเชษฐ์ (2) อมรวรรณ วงศ์โกมลเชษฐ์


ดาวน์โหลด ppt สันแฟ้ม 3 นิ้ว ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ชื่อแฟ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google