งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5.Hofmann Elimination ใช้ปฏิกิริยานี้ในการวิเคราะห์สูตรโครงสร้าง amine โดยนำ quaternary ammonium halide (R 4 N + X - ) ทำปฏิกิริยากับ silver oxide(Ag.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5.Hofmann Elimination ใช้ปฏิกิริยานี้ในการวิเคราะห์สูตรโครงสร้าง amine โดยนำ quaternary ammonium halide (R 4 N + X - ) ทำปฏิกิริยากับ silver oxide(Ag."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 5.Hofmann Elimination ใช้ปฏิกิริยานี้ในการวิเคราะห์สูตรโครงสร้าง amine โดยนำ quaternary ammonium halide (R 4 N + X - ) ทำปฏิกิริยากับ silver oxide(Ag 2 O) ให้ quaternary ammonium hydroxide (R 4 N + OH - ) ที่มีสมบัติเป็นเบสแก่ เมื่อนำ R 4 N + OH - ไปให้ความร้อน จะเกิดปฏิกิริยา Elimination โดยมี leaving group เป็น amine และให้ less substituted alkene( หมู่อัลคิล น้อยกว่า ) เป็นผลผลิตหลัก

3 R 4 N + X - Ag 2 O/H 2 O R 4 N + OH - + Ag + + X - heat less substituted alkene + amine CH 3 CH 2 -N-CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 +, I, I - 1. Ag 2 O/H 2 O 2.heat + CH 2 CH 2 H 2 O + AgI CH3CH3 N CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 + 5.Hofmann Elimination quaternary ammonium halide 1 2 2 1 1 2 2 1

4 กลไกปฏิกริยา Hofmann Elimination Ag 2 O/H 2 O CH 3 CH 2 -N-CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 +, I - + CH 2 CH 2 H2OH2O, OH - AgI CH 3 CH 2 -N-CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 + CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 + N CH 3 H CH 2 CH 2 CH 3 N CH 3 + heat less substituted alkene 1 2

5 กลไกปฏิกริยา Hofmann Elimination Ag 2 O/H 2 O CH 3 CH 2 -N-CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 +, I - + CH 3 CH CH 2 H2OH2O, OH - AgI CH 3 CH 2 -N-CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 + CH 2 CH 3 N CH 3 + CH 2 C H 3 CH 3 CH CH 2 + N CH 3 H heat more substituted alkene 2 1 21

6 CH 3 I ? ? Ag 2 O H 2 O ? ? Ag 2 O H 2 O heat N - CH 3 CH 3 I NCH 3 CH 3 heat trimethyl amine Cyclohexene + N - CH 3 CH 3 ปฏิกริยา Hofmann Elimination 1 2 1 2

7 ? Ag 2 O H 2 O ? N - CH 3 CH 3 CH 3 I heat N - CH 3 CH 3 N - CH 3 CH 3 + ปฏิกริยา Hofmann Elimination N - CH 3 CH 3 1.CH 3 I 2. Ag 2 O/H 2 O 3. heat ?


ดาวน์โหลด ppt 5.Hofmann Elimination ใช้ปฏิกิริยานี้ในการวิเคราะห์สูตรโครงสร้าง amine โดยนำ quaternary ammonium halide (R 4 N + X - ) ทำปฏิกิริยากับ silver oxide(Ag.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google