งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุรินทร์ กำจัดภัย สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การทำงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุรินทร์ กำจัดภัย สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การทำงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สากล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุรินทร์ กำจัดภัย สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การทำงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สากล การบรรยายรับเชิญที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2549 10.00-12.00 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2549

2 Deterministism Basics คิดเก่า คิดเก่า ทำเก่า วิธีเก่า ทำเก่า วิธีเก่า ได้ผลลัพย์เก่าๆ ได้ผลลัพย์เก่าๆ คิดใหม่ คิดใหม่ ทำเก่า วิธีเก่า ( ถูก บังคับ ) ทำเก่า วิธีเก่า ( ถูก บังคับ ) ได้ผลลัพย์เก่าๆ ได้ผลลัพย์เก่าๆ คิดใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ วิธีใหม่ ทำใหม่ วิธีใหม่ ได้ผลลัพย์ใหม่ๆ ( จะ เป็นผลลัพย์ที่พึง ประสงค์หรือไม่นั้น ไม่แน่ ) ได้ผลลัพย์ใหม่ๆ ( จะ เป็นผลลัพย์ที่พึง ประสงค์หรือไม่นั้น ไม่แน่ ) การทำอะไรใหม่ๆ ต้อง เสี่ยง เพราะผลลัพย์ ออกมาจะแตกต่าง ดีขึ้น หรือ แย่ลง เท่านั้น หรือ ?

3 สิ่งที่จะพูดอาจใหม่ที่ เมืองไทย ดี หรือ ไม่ดี สำหรับ เรา ให้เลือกที่จะเชื่อ และคิดเอง ไม่มี วิถี ที่เหมือนกันสำหรับทุกคน แสวงหาแนวทางของตัวเอง แต่ที่จะพูดต่อไปนี้เป็นทัศนะของ ฉัน ใน วันนี้ เท่านั้น ไม่ใช่ความจริงแท้หรือหลักการที่ต้องยึดถือ

4 เริ่มเป็นนักวิทยาศาสตร์วิจัย ก่อนวิจัยต้องตระหนักว่า ก่อนวิจัยต้องตระหนักว่า ทำประยุกต์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานต้องรู้จริงและเข้มแข็ง มิฉะนั้นจะเป็นแค่การลองผิดลองถูก ทำประยุกต์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานต้องรู้จริงและเข้มแข็ง มิฉะนั้นจะเป็นแค่การลองผิดลองถูก ประโยชน์คาดหวังอาจได้มาก หรือ น้อย กว่าเดิมแต่งาน นั้นล้วนมีคุณค่าไม่ให้คนเดินซ้ำรอย ประโยชน์คาดหวังอาจได้มาก หรือ น้อย กว่าเดิมแต่งาน นั้นล้วนมีคุณค่าไม่ให้คนเดินซ้ำรอย ทำเพื่ออะไร ทำเพื่อเงิน หรือทำเพราะต้องการ แสวงหาความจริง ( ชอบ ) ทำเพื่ออะไร ทำเพื่อเงิน หรือทำเพราะต้องการ แสวงหาความจริง ( ชอบ ) ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ผลได้และเสียต่อสังคม ผลได้และเสียต่อสังคม ต้องมีหลักวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างน้อย 1 ศาสตร์ที่ เป็นความชำนาญหลักยึดเพื่อต่อยอด มิเช่นนั้นจะ กลายเป็น เป็ด ต้องมีหลักวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างน้อย 1 ศาสตร์ที่ เป็นความชำนาญหลักยึดเพื่อต่อยอด มิเช่นนั้นจะ กลายเป็น เป็ด

5 นักวิทยาศาสตร์อาชีพควรมี และได้รับ งานทำ งานทำ – อาจารย์ นักวิจัยอาชีพ ( เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ อาจทำได้ลำบาก ) เวลา เวลา ความเป็นศิลปิน ความเป็นศิลปิน – สมาธิ + ความเป็นเสรีภาพทางความคิด สิ่งนี้นำสู่ความเป็นเลิศ – จุดยืนทางวิชาการที่ชัดเจน –Creativity จริยธรรมทางวิชาการ จริยธรรมทางวิชาการ ครอบครัวที่เข้าใจ ครอบครัวที่เข้าใจ ความฝัน และ ความมุ่งหวัง ความฝัน และ ความมุ่งหวัง การถ่ายทอด ไม่ใช่การสอน แต่เป็นการทำให้ศิษย์ดู การถ่ายทอด ไม่ใช่การสอน แต่เป็นการทำให้ศิษย์ดู เกียรติภูมิที่มีในตัวเอง เกียรติภูมิที่มีในตัวเอง

6 สภาพการวิจัยวิทยาศาสตร์ใน บ้านเรา วิจัยเสร็จเย็บเล่มส่งโดยไม่เผยแพร่ ไม่ดี เพราะไม่มีการตรวจสอบ วิจัยเสร็จเย็บเล่มส่งโดยไม่เผยแพร่ ไม่ดี เพราะไม่มีการตรวจสอบ ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ เกิดสถานการณ์ของการวิจัยแบบ crank ที่ ได้ทุนวิจัย ทั้งที่ไม่มีความรู้จริง แหล่งทุนไม่ มีกลไกการตรวจสอบคุณภาพ เกิดสถานการณ์ของการวิจัยแบบ crank ที่ ได้ทุนวิจัย ทั้งที่ไม่มีความรู้จริง แหล่งทุนไม่ มีกลไกการตรวจสอบคุณภาพ ทำเพื่อเงินหรือให้พอเสร็จเป็นผลงาน อาจ สั่นคลอนจริยธรรมการวิจัย ปริมาณมากกว่า คุณภาพ ทำเพื่อเงินหรือให้พอเสร็จเป็นผลงาน อาจ สั่นคลอนจริยธรรมการวิจัย ปริมาณมากกว่า คุณภาพ โครงสร้างและวัฒนธรรมของคนในองค์กร ที่.............. โครงสร้างและวัฒนธรรมของคนในองค์กร ที่..............

7 ไม่รู้ ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่า วิจัยวิทยาศาสตร์ คืออะไร

8 “There are few problems and I am so positive that it is not impossible to solve.” ในมุมมองของ หมอนี่ =>

9 My timetable 7891010 111213141516171819-2020-2121- 22 22- 23 M3M3 Research Classical Dynamics FPC Unit meeting Chai/Ab b GR T4T4 Research Sport Gym Ping Pong Swimm ing Preparati on Cosmology Preparation Cosmology W3W3 Research 271543 Cosmology (3) 1, SC5-311 SC 5 (Phy) 271543 Preparati on Thermal Physics Preparation Thermal Physics Th4Th4 Mod. Phys. Last lecture Research GR มาสเตอร์ประจำเวร GR Music F3F3 261221261221 Thermal Physics (3) 1, SC5-214 SC 5 (Phy) S 9.00-12.00 GR Preparation Cosmology SuSu 9.00-12.00 Preparation Thermal Physics Preparati on Classical Dynamics Preparation Classical Dynamics

10 วิจัยระดับสากล ทำอย่างไร ติดตามงาน อ่าน Abs.paper ทุกวันบน database ติดตามงาน อ่าน Abs.paper ทุกวันบน database สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งคำตอบลอยๆ หรือ สมมติฐาน สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งคำตอบลอยๆ หรือ สมมติฐาน ตรวจสอบ คำนวณ ทดลอง วิเคราะห์ ตรวจสอบ คำนวณ ทดลอง วิเคราะห์ เปรียบเทียบสถานการณ์วิจัยปัจจุบันแบบเกาะติด เปรียบเทียบสถานการณ์วิจัยปัจจุบันแบบเกาะติด ส่งให้พันธมิตรดู discuss ส่งให้พันธมิตรดู discuss เขียน บทความ หรือเผยแพร่วิธีอื่น ในสื่อวิจัย ระดับนานาชาติ เขียน บทความ หรือเผยแพร่วิธีอื่น ในสื่อวิจัย ระดับนานาชาติ การติดตามงานของชาวบ้านและการหา project ใหม่ๆระดับแนวหน้า การติดตามงานของชาวบ้านและการหา project ใหม่ๆระดับแนวหน้า

11 Scientific meetings Schools Schools Conferences Conferences Symposia Symposia Seminar Seminar Colloquia Colloquia Workshops Workshops Meetings Meetings

12

13 การเผยแพร่ผลงาน journal (peer reviewed) journal (peer reviewed) –Impact Factor Grade A+ A, B+ B –Cite database.... การติดตามผลการ cite งาน ของเรา การประชุมวิชาการ ( เฉพาะทาง ) ที่มีการ peer review, oral or poster: proceedings การประชุมวิชาการ ( เฉพาะทาง ) ที่มีการ peer review, oral or poster: proceedings

14 การสร้างกลุ่มวิจัย องค์ประกอบ คน + กิจกรรม + เงินกองกลาง 1. กิจกรรม : วิจัยโครงการเดียวกัน 2. กิจกรรม : สัมมนากลุ่ม อย่างสม่ำเสมอ 3. วัฒนธรรมกลุ่ม เช่น การนัดตี ปิงปอง สังสรรภายใน ระเบียบระบบภายใน 4. มีเงินกองกลาง ที่มีบัญชีฝากธนาคารกลางอย่าง โปร่งใส สถานที่หรูๆ ไม่ได้จำเป็นที่สุด

15

16

17 การพัฒนาคุณภาพลูกศิษย์ วิจัย paper ก่อนเรียนจบ การ สอบป้องกัน thesis ให้ดูการสอบของ Reinabelle Reyes ให้ดูการสอบของ Reinabelle Reyes ให้ดู project จักรกฤษ และ พิมพิมล บนเวป ให้ดู project จักรกฤษ และ พิมพิมล บนเวป

18 Crossing exam B.S.Project in English + Encouragement to the NSPG talk M.S. requires 1 international paper at least submitted Ph.D. requires 3 papers สอบ thesis เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

19 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติมสำหรับ มหาวิทยาลัยวิจัย postdoctoral fellowship postdoctoral fellowship Centre of Sci. Meetings Centre of Sci. Meetings

20 สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ

21 ปริมาณการวิจัย June, 2006 Cosmological Dynamics from Modified f(R) Gravity in Einstein Frame Daris Samart (TPTP's FPC Naresuan) [arXiv: astro-ph/0606612] June, 2006 Cosmological Dynamics from Modified f(R) Gravity in Einstein Frame Daris Samart (TPTP's FPC Naresuan) [arXiv: astro-ph/0606612]astro-ph/0606612 March, 2006 A Quintessentially Geometric Model Burin Gumjudpai (TPTP's FPC Naresuan), Tapan Naskar (IUCAA, Pune, India) & John Ward (Queen Mary, Univ. of London) [arXiv: hep-ph/0603210] Jan, 2006 Green Function of Single-Electron in Non-relativistic Quantum Mechanics Artit Hootem (TPTP's CMT Naresuan) in press [pdf file] Feb, 2005 Coupled dark energy: Towards a general description of the dynamics Burin Gumjudpai (TPTP's FPC Naresuan), Tapan Naskar (IUCAA, Pune, India), M. Sami (IUCAA, Pune, India) & Shinji Tsujikawa (Gunma Nat. College of Tech., Japan) Jour. of Cosmol. & Astropart. Phys. JCAP06(2005)007 [arXiv: hep-th/0502191] [full paper file] Dec, 2004 Variation principle of action in braneworld cosmology (in Thai) Darid Samart (Rajabhat Ubon & TPTP's FPC Naresuan) [pdf file] Feb, 2004 Density perturbations in generalized Einstein scenarios and constraints on nonminimal couplings from the Cosmic Microwave Background, Shinji Tsujikawa (ICG Portsmouth) & Burin Gumjudpai (TPTP's FPC Naresuan) Phys. Rev. D 69, (2004) 123523 [arXiv: astro-ph/0402185] [full paper file] March, 2006 A Quintessentially Geometric Model Burin Gumjudpai (TPTP's FPC Naresuan), Tapan Naskar (IUCAA, Pune, India) & John Ward (Queen Mary, Univ. of London) [arXiv: hep-ph/0603210] Jan, 2006 Green Function of Single-Electron in Non-relativistic Quantum Mechanics Artit Hootem (TPTP's CMT Naresuan) in press [pdf file] Feb, 2005 Coupled dark energy: Towards a general description of the dynamics Burin Gumjudpai (TPTP's FPC Naresuan), Tapan Naskar (IUCAA, Pune, India), M. Sami (IUCAA, Pune, India) & Shinji Tsujikawa (Gunma Nat. College of Tech., Japan) Jour. of Cosmol. & Astropart. Phys. JCAP06(2005)007 [arXiv: hep-th/0502191] [full paper file] Dec, 2004 Variation principle of action in braneworld cosmology (in Thai) Darid Samart (Rajabhat Ubon & TPTP's FPC Naresuan) [pdf file] Feb, 2004 Density perturbations in generalized Einstein scenarios and constraints on nonminimal couplings from the Cosmic Microwave Background, Shinji Tsujikawa (ICG Portsmouth) & Burin Gumjudpai (TPTP's FPC Naresuan) Phys. Rev. D 69, (2004) 123523 [arXiv: astro-ph/0402185] [full paper file] hep-ph/0603210pdf file Jour. of Cosmol. & Astropart. Phys. JCAP06(2005)007 hep-th/0502191full paper filepdf file Phys. Rev. D 69, (2004) 123523 astro-ph/0402185full paper file hep-ph/0603210pdf file Jour. of Cosmol. & Astropart. Phys. JCAP06(2005)007 hep-th/0502191full paper filepdf file Phys. Rev. D 69, (2004) 123523 astro-ph/0402185full paper file

22 คุณภาพงานวิจัย คุณภาพงานวิจัย –1 paper cited 45 times in the ArXiv (JIF 7.9) 2005 –1 paper cited 19 times in the ArXiv (JIF 4.7) 2004 –1 paper cited 4 times (Journal submitted) 2006 –1 paper cited 2 times (ArXiv submitted) 2006 อนาคตงานวิจัย อนาคตงานวิจัย –3 projects on going (3 papers) 2006+2007

23 Grants winning TRF Research Scholar (1.2 Million Baht) 2006-2009 TRF Research Scholar (1.2 Million Baht) 2006-2009 TRF New Researcher (Postdoc.) Grant (480,000 Baht) 2004-2006 TRF New Researcher (Postdoc.) Grant (480,000 Baht) 2004-2006 2 X 50,000 = 100,000 Baht from Sci. NU. 2 X 50,000 = 100,000 Baht from Sci. NU. Future Grants 1 TRF New Researcher (Postdoc.) Grant (480,000 Baht) 2007-2008 1 TRF New Researcher (Postdoc.) Grant (480,000 Baht) 2007-2008

24 Awards CHE-TRF Outstanding Researcher 2005 CHE-TRF Outstanding Researcher 2005 NU Top Cited Researcher 2006 NU Top Cited Researcher 2006 NU Highest JIF Paper 2006 NU Highest JIF Paper 2006

25 การพักผ่อน

26 Thanks คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฎพิบูลสงคราม สกว. มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ ผู้ร่วมงานวิจัยและลูกศิษย์ทุกคน

27 join the dark side! you don’t have to like him in order to do science research!


ดาวน์โหลด ppt บุรินทร์ กำจัดภัย สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การทำงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google