งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุรินทร์ กำจัดภัย สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การทำงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุรินทร์ กำจัดภัย สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การทำงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สากล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุรินทร์ กำจัดภัย สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การทำงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สากล การบรรยายรับเชิญที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2549 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2549

2 Deterministism Basics
คิดใหม่ ทำใหม่ วิธีใหม่ ได้ผลลัพย์ใหม่ๆ (จะเป็นผลลัพย์ที่พึงประสงค์หรือไม่นั้น ไม่แน่) การทำอะไรใหม่ๆ ต้องเสี่ยง เพราะผลลัพย์ออกมาจะแตกต่าง ดีขึ้น หรือ แย่ลง เท่านั้น หรือ? คิดเก่า ทำเก่า วิธีเก่า ได้ผลลัพย์เก่าๆ คิดใหม่ ทำเก่า วิธีเก่า (ถูกบังคับ)

3 สิ่งที่จะพูดอาจใหม่ที่เมืองไทย
แต่ที่จะพูดต่อไปนี้เป็นทัศนะของ ฉัน ในวันนี้ เท่านั้น ไม่ใช่ความจริงแท้หรือหลักการที่ต้องยึดถือ สิ่งที่จะพูดอาจใหม่ที่เมืองไทย ดี หรือ ไม่ดี สำหรับ เรา ให้เลือกที่จะเชื่อและคิดเอง ไม่มี วิถี ที่เหมือนกันสำหรับทุกคน แสวงหาแนวทางของตัวเอง

4 เริ่มเป็นนักวิทยาศาสตร์วิจัย
ก่อนวิจัยต้องตระหนักว่า ทำประยุกต์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานต้องรู้จริงและเข้มแข็ง มิฉะนั้นจะเป็นแค่การลองผิดลองถูก ประโยชน์คาดหวังอาจได้มาก หรือ น้อย กว่าเดิมแต่งานนั้นล้วนมีคุณค่าไม่ให้คนเดินซ้ำรอย ทำเพื่ออะไร ทำเพื่อเงิน หรือทำเพราะต้องการแสวงหาความจริง (ชอบ) ความเป็นไปได้ ผลได้และเสียต่อสังคม ต้องมีหลักวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างน้อย 1 ศาสตร์ที่เป็นความชำนาญหลักยึดเพื่อต่อยอด มิเช่นนั้นจะกลายเป็น เป็ด

5 นักวิทยาศาสตร์อาชีพควรมีและได้รับ
งานทำ อาจารย์ นักวิจัยอาชีพ (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ อาจทำได้ลำบาก) เวลา ความเป็นศิลปิน สมาธิ + ความเป็นเสรีภาพทางความคิด สิ่งนี้นำสู่ความเป็นเลิศ จุดยืนทางวิชาการที่ชัดเจน Creativity จริยธรรมทางวิชาการ ครอบครัวที่เข้าใจ ความฝัน และ ความมุ่งหวัง การถ่ายทอด ไม่ใช่การสอน แต่เป็นการทำให้ศิษย์ดู เกียรติภูมิที่มีในตัวเอง

6 สภาพการวิจัยวิทยาศาสตร์ในบ้านเรา
วิจัยเสร็จเย็บเล่มส่งโดยไม่เผยแพร่ ไม่ดีเพราะไม่มีการตรวจสอบ ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ เกิดสถานการณ์ของการวิจัยแบบ crank ที่ได้ทุนวิจัย ทั้งที่ไม่มีความรู้จริง แหล่งทุนไม่มีกลไกการตรวจสอบคุณภาพ ทำเพื่อเงินหรือให้พอเสร็จเป็นผลงาน อาจสั่นคลอนจริยธรรมการวิจัย ปริมาณมากกว่าคุณภาพ โครงสร้างและวัฒนธรรมของคนในองค์กร ที่

7 ไม่รู้ ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่า วิจัยวิทยาศาสตร์ คืออะไร
ไม่รู้ ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่า วิจัยวิทยาศาสตร์ คืออะไร

8 ในมุมมองของ หมอนี่ =>
“There are few problems and I am so positive that it is not impossible to solve.”

9 Preparation Thermal Physics
My timetable 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-20 20-21 21-22 22-23 M 3 Research Classical Dynamics FPC Unit meeting Chai/Abb GR T 4 Sport Gym Ping Pong Swimming Preparation Cosmology W   Cosmology (3) 1, SC5-311 SC 5 (Phy) Thermal Physics Th Mod. Phys. Last lecture มาสเตอร์ประจำเวร Music F Thermal Physics (3) 1, SC5-214 SC 5 (Phy) S Su Preparation Thermal Physics Classical Dynamics

10 วิจัยระดับสากล ทำอย่างไร
ติดตามงาน อ่าน Abs.paper ทุกวันบน database สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งคำตอบลอยๆ หรือสมมติฐาน ตรวจสอบ คำนวณ ทดลอง วิเคราะห์ เปรียบเทียบสถานการณ์วิจัยปัจจุบันแบบเกาะติด ส่งให้พันธมิตรดู discuss เขียน บทความ หรือเผยแพร่วิธีอื่น ในสื่อวิจัยระดับนานาชาติ การติดตามงานของชาวบ้านและการหา project ใหม่ๆระดับแนวหน้า

11 Scientific meetings Schools Conferences Symposia Seminar Colloquia
Workshops Meetings

12

13 การเผยแพร่ผลงาน journal (peer reviewed)
Impact Factor Grade A+ A, B+ B Cite database.... การติดตามผลการ cite งานของเรา การประชุมวิชาการ (เฉพาะทาง) ที่มีการ peer review, oral or poster: proceedings

14 การสร้างกลุ่มวิจัย องค์ประกอบ คน + กิจกรรม + เงินกองกลาง
กิจกรรม: วิจัยโครงการเดียวกัน กิจกรรม: สัมมนากลุ่ม อย่างสม่ำเสมอ วัฒนธรรมกลุ่ม เช่น การนัดตี ปิงปอง สังสรรภายใน ระเบียบระบบภายใน มีเงินกองกลาง ที่มีบัญชีฝากธนาคารกลางอย่างโปร่งใส สถานที่หรูๆ ไม่ได้จำเป็นที่สุด

15

16

17 การพัฒนาคุณภาพลูกศิษย์วิจัย paper ก่อนเรียนจบ การสอบป้องกัน thesis
ให้ดูการสอบของ Reinabelle Reyes ให้ดู project จักรกฤษ และ พิมพิมล บนเวป

18 Crossing exam B.S.Project in English + Encouragement to the NSPG talk M.S. requires 1 international paper at least submitted Ph.D. requires 3 papers สอบ thesis เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

19 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติมสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัย
postdoctoral fellowship Centre of Sci. Meetings

20 สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ

21 ปริมาณการวิจัย June, 2006 Cosmological Dynamics from Modified f(R) Gravity in Einstein Frame  Daris Samart (TPTP's FPC Naresuan) [arXiv: astro-ph/ ] March, 2006 A Quintessentially Geometric Model Burin Gumjudpai (TPTP's FPC Naresuan), Tapan Naskar (IUCAA, Pune, India) & John Ward (Queen Mary, Univ. of London) [arXiv: hep-ph/ ] Jan, 2006 Green Function of Single-Electron in Non-relativistic Quantum Mechanics Artit Hootem (TPTP's CMT Naresuan) in press [pdf file] Feb, 2005 Coupled dark energy: Towards a general description of the dynamics Burin Gumjudpai (TPTP's FPC Naresuan), Tapan Naskar (IUCAA, Pune, India), M. Sami (IUCAA, Pune, India) & Shinji Tsujikawa (Gunma Nat. College of Tech., Japan) Jour. of Cosmol. & Astropart. Phys. JCAP06(2005)007 [arXiv: hep-th/ ] [full paper file] Dec, 2004 Variation principle of action in braneworld cosmology (in Thai) Darid Samart (Rajabhat Ubon & TPTP's FPC Naresuan) [pdf file] Feb, 2004 Density perturbations in generalized Einstein scenarios and constraints on nonminimal couplings from the Cosmic Microwave Background, Shinji Tsujikawa (ICG Portsmouth) & Burin Gumjudpai (TPTP's FPC Naresuan) Phys. Rev. D 69, (2004) [arXiv: astro-ph/ ] [full paper file]

22 คุณภาพงานวิจัย 1 paper cited 45 times in the ArXiv (JIF 7.9) 2005 1 paper cited 19 times in the ArXiv (JIF 4.7) 2004 1 paper cited 4 times (Journal submitted) 2006 1 paper cited 2 times (ArXiv submitted) 2006 อนาคตงานวิจัย 3 projects on going (3 papers)

23 Grants winning TRF Research Scholar (1.2 Million Baht) 2006-2009
TRF New Researcher (Postdoc.) Grant (480,000 Baht) 2 X 50,000 = 100,000 Baht from Sci. NU. Future Grants 1 TRF New Researcher (Postdoc.) Grant (480,000 Baht)

24 Awards CHE-TRF Outstanding Researcher 2005
NU Top Cited Researcher 2006 NU Highest JIF Paper 2006

25 การพักผ่อน

26 Thanks คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สกว.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สกว. มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ ผู้ร่วมงานวิจัยและลูกศิษย์ทุกคน

27 join the dark side! you don’t have to like him in order to do science research!


ดาวน์โหลด ppt บุรินทร์ กำจัดภัย สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์สำหรับฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การทำงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google