งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ทางชีวภาพของ โปรตีนบางชนิด Fibrous protein : Fibroin, Keratin, Collagen Globular protein : Myoglobin, Hemoglobin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ทางชีวภาพของ โปรตีนบางชนิด Fibrous protein : Fibroin, Keratin, Collagen Globular protein : Myoglobin, Hemoglobin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน้าที่ทางชีวภาพของ โปรตีนบางชนิด Fibrous protein : Fibroin, Keratin, Collagen Globular protein : Myoglobin, Hemoglobin

3  Fibroin โปรตีนในเส้นไหม 40% Gly, 29% Ala, 12% Ser (Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala)n antiparallel beta sheet

4  Keratin

5  Denaturation and renaturation of keratin

6 Collagen เป็นโปรตีนที่พบมากที่สุดในสัตว์ ( คนด้วย ) กระดูก ผิวหนัง เอ็น กระดูกอ่อน หลอดเลือด ฟัน อย่างน้อย 19 ชนิด 4 ชนิดหลัก ๆ –1 พบในเอ็น / กระดูก –2 พบในกระดูกอ่อน –3 พบในผนังหลอดเลือด ผนัง ลำไส้ / มดลูก –4 พบใน basal laminar ของ epithelia

7 Collagen 33% Gly, 15- 25% Pro+ HyP Post- translational modification: VitC for Hydroxylation

8 Myoglobin สะสมออกซิเจนใน กล้ามเนื้อ Globular protein: 153 amino acids + Heme 8 helices: A-H His F8 (proximal), His E7 (distal) จับ กับ Fe 2+

9 Hemoglobin ขนส่งออกซิเจนจากปอด --> เนื้อเยื่อ ขนส่ง CO 2 และ H + จากเนื้อเยื่อ --> ปอด Globular protein:  2 subunits +  2 subunits  subunit (141 aa),  subunit (146 aa)

10 Hemoglobin

11 Myoglobin and Hemoglobin

12 การขนส่งออกซิเจน Coorperativ e binding (Hb) Oxygen binding curve

13  interaction between subunits in Hb

14 T & R state of deoxyHb & oxy Hb

15  T & R state of deoxyHb & oxy Hb

16 Coorperative binding

17 Allosteric effectors of Hb CO 2, H +, DPG (diphosphoglycerate or 2,3- bisphosphoglycerate) Bind to Hb--> decrease O 2 affinity of Hb --> T state When pO2 decrease---> DPG increase (compensation) ทำให้ เพิ่มการปลดปล่อยออกซิเจนใน เนื้อเยื่อ

18 ความสำคัญของ Hb & Mb Myoglobinuria myoglobinemia (myocardial infarction) Anemia –Fe, Folic acid, Vit B12 –Thalassemia

19 ความสำคัญของ Hb & Mb Hemoglobinopathies –Fe 2+ -->Fe 3+ (methemoglobin) –HbS (sickle cell anemia) Glu 6 --->Val 6 Glycosylated Hb :HbA 1C 5% (DM)

20  Sickle cell anemia


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ทางชีวภาพของ โปรตีนบางชนิด Fibrous protein : Fibroin, Keratin, Collagen Globular protein : Myoglobin, Hemoglobin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google