งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คิดเชิงบุก (Proactive Thinking) กระตือรือร้น “ มีชีวิตชีวา ” มุ่งไปข้างหน้า ไม่ใช่ “ อ้าซ่า ” คอยตั้งรับ รู้จัก “ วางแผน ” ล่วงหน้า มองหา “ ประสิทธิผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คิดเชิงบุก (Proactive Thinking) กระตือรือร้น “ มีชีวิตชีวา ” มุ่งไปข้างหน้า ไม่ใช่ “ อ้าซ่า ” คอยตั้งรับ รู้จัก “ วางแผน ” ล่วงหน้า มองหา “ ประสิทธิผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คิดเชิงบุก (Proactive Thinking) กระตือรือร้น “ มีชีวิตชีวา ” มุ่งไปข้างหน้า ไม่ใช่ “ อ้าซ่า ” คอยตั้งรับ รู้จัก “ วางแผน ” ล่วงหน้า มองหา “ ประสิทธิผล ” หมายเหตุ : อย่าลืมใช้ การคิดเชิงบวก และเชิงบูรณาการ เพื่อสร้างสมดุล Session 3 “ ตั้งโจทย์ตั้งเป้า เข้าถึงหลักชัย ”

2 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นคนละเรื่องกับ ประสิทธิภาพ (Efficiency) “Nothing is easier than being busy, nothing is more difficult than being effective.” -Alex Mackinsey เพียงแค่ “ ดูยุ่งๆ ” ไม่ได้หมายความว่า เกิดประสิทธิผล

3 ทิศทาง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ (Objective) พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) “ ทิศทาง เป้าหมาย ทำให้ใจจดจ่อ ใจที่จดจ่อ (Focus) ก่อให้เกิดพลัง ” - ประพนธ์ ผาสุขยืด

4 โจทย์ข้อที่ 1: “ เป้าหมายในการทำ KM” ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิด ( ห้ามผู้หนึ่งผู้ใด Dominate) ว่า เป้าหมายในการทำ KM ของ โรงพยาบาลที่ท่านอยู่คืออะไร ? ทำไปทำไม ? ทำไปเพื่ออะไร ? (20 นาที ) ( โปรดระวัง ไม่ได้ถามถึง “ เป้าหมาย โครงการ ” ที่ท่านเสนอมา ) แต่ละกลุ่มนำเสนอในที่ประชุม ใหญ่ ( กลุ่มละ 5 นาที ) อย่าลืมตั้ง ชื่อกลุ่ม

5 ตัวอย่าง Vision/Missio n “ To make a contribution to the world by making tools for the mind that advance humankind ” “ Achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safety to Earth ” “ Beat Benz ”

6 รวมภาพของทุกคนให้เป็นภาพ เดียว (20 นาที ) นำเสนอในที่ ประชุมใหญ่ ( กลุ่มละ 5-7 นาที ) ที่ประชุมถามได้ แต่ห้ามแซว – อย่าลืมชื่นชม !!! ให้แต่ละคนวาดภาพโรงพยาบาล ของท่าน เพื่อสื่อภาพที่พึง ปรารถนา เป็นภาพตามสายตาของ ท่าน (10 นาที ) โจทย์ข้อที่ 2: “ สะท้อนภาพ องค์กรที่พึงปรารถนา ” ( สิ่งเหล่านี้คือ Vision ที่มาจาก คนทำงาน ) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ( อธิบาย ภาพ ) ในกลุ่ม (15 นาที )

7 “Dare to Dream & Commit to Act” จงกล้าที่จะฝัน และ จง มุ่งมั่นที่จะทำ “We lift ourselves by our thought, we climb upon our vision of ourselves.” - Orison Swett Marden หัดมองปัญหาประหนึ่งว่าเป็นการ “ ชาร์ตแบต ” ปัญหามา ปัญญาเกิด

8 สูตรสร้างฝันให้เป็นจริง ความปรารถนา ความต้องการ ( ฉันทะ ) ความพยายาม ความเพียร ( วิริยะ ) ความคิดจดจ่อ ( จิตตะ ) ปัญญาไตร่ตรอง ( วิมังสา ) “Think Big, Act Small, Begin Now.” -Rockefeller


ดาวน์โหลด ppt คิดเชิงบุก (Proactive Thinking) กระตือรือร้น “ มีชีวิตชีวา ” มุ่งไปข้างหน้า ไม่ใช่ “ อ้าซ่า ” คอยตั้งรับ รู้จัก “ วางแผน ” ล่วงหน้า มองหา “ ประสิทธิผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google