งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ตั้งโจทย์ตั้งเป้า เข้าถึงหลักชัย” คิดเชิงบุก (Proactive Thinking)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ตั้งโจทย์ตั้งเป้า เข้าถึงหลักชัย” คิดเชิงบุก (Proactive Thinking)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ตั้งโจทย์ตั้งเป้า เข้าถึงหลักชัย” คิดเชิงบุก (Proactive Thinking)
Session 3 “ตั้งโจทย์ตั้งเป้า เข้าถึงหลักชัย” คิดเชิงบุก (Proactive Thinking) กระตือรือร้น “มีชีวิตชีวา” มุ่งไปข้างหน้า ไม่ใช่ “อ้าซ่า” คอยตั้งรับ รู้จัก “วางแผน” ล่วงหน้า มองหา “ประสิทธิผล” หมายเหตุ: อย่าลืมใช้ การคิดเชิงบวก และเชิงบูรณาการ เพื่อสร้างสมดุล

2 “Nothing is easier than being busy,
ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นคนละเรื่องกับ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพียงแค่ “ดูยุ่งๆ” ไม่ได้หมายความว่า เกิดประสิทธิผล “Nothing is easier than being busy, nothing is more difficult than being effective.” -Alex Mackinsey

3 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
ทิศทาง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ (Objective) พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) “ทิศทาง เป้าหมาย ทำให้ใจจดจ่อ ใจที่จดจ่อ (Focus) ก่อให้เกิดพลัง” -ประพนธ์ ผาสุขยืด Learn2gether

4 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
โจทย์ข้อที่ 1: “เป้าหมายในการทำ KM” ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิด (ห้ามผู้หนึ่งผู้ใด Dominate) ว่าเป้าหมายในการทำ KM ของโรงพยาบาลที่ท่านอยู่คืออะไร ? ทำไปทำไม ? ทำไปเพื่ออะไร ? (20 นาที) (โปรดระวัง ไม่ได้ถามถึง “เป้าหมายโครงการ” ที่ท่านเสนอมา) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ แต่ละกลุ่มนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ (กลุ่มละ 5 นาที) อย่าลืมตั้งชื่อกลุ่ม Learn2gether

5 ตัวอย่าง Vision/Mission
“To make a contribution to the world by making tools for the mind that advance humankind” “Achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safety to Earth” “Beat Benz”

6 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
โจทย์ข้อที่ 2: “สะท้อนภาพองค์กรที่พึงปรารถนา” ให้แต่ละคนวาดภาพโรงพยาบาลของท่าน เพื่อสื่อภาพที่พึงปรารถนา เป็นภาพตามสายตาของท่าน (10 นาที) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อธิบายภาพ) ในกลุ่ม (15 นาที) รวมภาพของทุกคนให้เป็นภาพเดียว (20 นาที) นำเสนอในที่ประชุมใหญ่ (กลุ่มละ 5-7 นาที) ที่ประชุมถามได้ แต่ห้ามแซว – อย่าลืมชื่นชม !!! ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ( สิ่งเหล่านี้คือ Vision ที่มาจากคนทำงาน ) Learn2gether

7 หัดมองปัญหาประหนึ่งว่าเป็นการ “ชาร์ตแบต”
“We lift ourselves by our thought, we climb upon our vision of ourselves.” - Orison Swett Marden “Dare to Dream & Commit to Act” จงกล้าที่จะฝัน และ จงมุ่งมั่นที่จะทำ หัดมองปัญหาประหนึ่งว่าเป็นการ “ชาร์ตแบต” ปัญหามา ปัญญาเกิด

8 สูตรสร้างฝันให้เป็นจริง
ความปรารถนา ความต้องการ (ฉันทะ) ความพยายาม ความเพียร (วิริยะ) ความคิดจดจ่อ (จิตตะ) ปัญญาไตร่ตรอง (วิมังสา) “Think Big, Act Small, Begin Now.” -Rockefeller


ดาวน์โหลด ppt “ตั้งโจทย์ตั้งเป้า เข้าถึงหลักชัย” คิดเชิงบุก (Proactive Thinking)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google