งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อแนะนำ 10 ประการ….

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อแนะนำ 10 ประการ…."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อแนะนำ 10 ประการ…

2 การกังวลใจเป็นการลดคุณภาพในการทำงานและการคิดค้นของมนุษย์
1 ° อย่ากังวล การกังวลใจเป็นการลดคุณภาพในการทำงานและการคิดค้นของมนุษย์

3 2° อย่าปล่อยให้ความกลัวครอบครองชีวิตคุณ
2° อย่าปล่อยให้ความกลัวครอบครองชีวิตคุณ... เพราะสิ่งที่เรากลัว อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลย!!! ° อย่าโกรธนานเกินไป... ความโกรธเป็นสิ่งที่หนักที่สุดที่มนุษย์แบกไว้..

4 4° แก้ปํญหาทีละเรื่อง เพราะจริง ๆ แล้วก็มีวิธีเดียวที่แก้ปัญหาได้คือ แก้ทีละเปลาะ.. 5° อย่านำปัญหาเข้านอนด้วย ไม่ดีต่อสุขภาพเลยเพราะอาจทำให้คุณนอนไม่หลับได้...

5 6° อย่าแบกปัญหาของคนอื่น.. พวกเขาย่อมสามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้ดีกว่าคุณ..

6 7° อย่าจมอยู่กับอดีต อดีตอยู่ในความทรงจำของคุณเพื่อความสุขในการระลึกถึง แต่อย่าจมอยู่กับอดีต จงสนใจกับปัจจุบัน และคุณจะมีความสุขในปัจจุบัน เหมือนที่คุณมีใน อดึต. 8° เป็นผู้ฟังที่ดี\ คูณเรียนรู้ได้มากจากการฟังคนที่คิดต่างจากคุณ

7 9° อย่าให้ความกังวลทำลายคุณ
9° อย่าให้ความกังวลทำลายคุณ... การมัวแต่สงสารตัวเองทำให้คุณไม่สามารถทำสิ่งที่ดีและก้าวต่อไปในอนาคตได้

8 10° นับเรื่องดี ๆ ในชีวิตคุณ
10° นับเรื่องดี ๆ ในชีวิตคุณ... อย่าลืมเรื่องดี ๆ ในชีวิตแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะเรื่องเล็ก ๆ หลายเรื่องรวมกันก็กลายเป็นเรื่องดี ๆ ใหญ่ ๆ ได้...


ดาวน์โหลด ppt ข้อแนะนำ 10 ประการ….

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google