งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อแนะนำ 10 ประการ …. 1 ° อย่ากังวล การกังวลใจเป็นการลดคุณภาพในการทำงานและการคิดค้นของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อแนะนำ 10 ประการ …. 1 ° อย่ากังวล การกังวลใจเป็นการลดคุณภาพในการทำงานและการคิดค้นของมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อแนะนำ 10 ประการ …

2 1 ° อย่ากังวล การกังวลใจเป็นการลดคุณภาพในการทำงานและการคิดค้นของมนุษย์

3 2° อย่าปล่อยให้ความกลัว ครอบครองชีวิตคุณ... เพราะสิ่งที่เรากลัว อาจจะไม่เคย เกิดขึ้นเลย!!!. 3° อย่าโกรธนานเกินไป... ความโกรธเป็นสิ่งที่หนักที่สุดที่ มนุษย์แบกไว้..

4 4° แก้ปํญหาทีละเรื่อง เพราะจริง ๆ แล้วก็มีวิธีเดียวที่ แก้ปัญหาได้คือ แก้ทีละ เปลาะ.. 5° อย่านำปัญหาเข้านอนด้วย ไม่ดีต่อสุขภาพเลยเพราะอาจ ทำให้คุณนอนไม่หลับได้...

5 6° อย่าแบกปัญหาของ คนอื่น.. พวกเขาย่อมสามารถ แก้ปัญหาของตัวเองได้ดีกว่า คุณ..

6 7° อย่าจมอยู่กับอดีต อดีตอยู่ในความทรงจำของคุณ เพื่อความสุขในการระลึกถึง แต่ อย่าจมอยู่กับอดีต จงสนใจกับ ปัจจุบัน และคุณจะมีความสุข ในปัจจุบัน เหมือนที่คุณมีใน อดึต 8° เป็นผู้ฟังที่ดี\ คูณเรียนรู้ได้มากจากการฟังคน ที่คิดต่างจากคุณ 7° อย่าจมอยู่กับอดีต อดีตอยู่ในความทรงจำของคุณ เพื่อความสุขในการระลึกถึง แต่ อย่าจมอยู่กับอดีต จงสนใจกับ ปัจจุบัน และคุณจะมีความสุข ในปัจจุบัน เหมือนที่คุณมีใน อดึต. 8° เป็นผู้ฟังที่ดี\ คูณเรียนรู้ได้มากจากการฟังคน ที่คิดต่างจากคุณ

7 9°อย่าให้ความกังวล ทำลายคุณ... 9° อย่าให้ความกังวล ทำลายคุณ... การมัวแต่สงสารตัวเอง ทำให้คุณไม่สามารถทำ สิ่งที่ดีและก้าวต่อไปใน อนาคตได้

8 10°นับเรื่องดี ๆ ในชีวิตคุณ... 10° นับเรื่องดี ๆ ในชีวิตคุณ... อย่าลืมเรื่องดี ๆ ในชีวิตแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะเรื่องเล็ก ๆ หลายเรื่องรวมกันก็กลายเป็นเรื่องดี ๆ ใหญ่ ๆ ได้...


ดาวน์โหลด ppt ข้อแนะนำ 10 ประการ …. 1 ° อย่ากังวล การกังวลใจเป็นการลดคุณภาพในการทำงานและการคิดค้นของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google