งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนในปัจจุบันมีปัญหา มักพบว่าคนเขียนไม่ใคร่ได้ อาจเป็นเพราะข้อสอบปรนัยคนเลยไม่มีโอกาสได้เขียนกัน การเขียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนในปัจจุบันมีปัญหา มักพบว่าคนเขียนไม่ใคร่ได้ อาจเป็นเพราะข้อสอบปรนัยคนเลยไม่มีโอกาสได้เขียนกัน การเขียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนในปัจจุบันมีปัญหา มักพบว่าคนเขียนไม่ใคร่ได้ อาจเป็นเพราะข้อสอบปรนัยคนเลยไม่มีโอกาสได้เขียนกัน การเขียน

2 คนทั่วไปมักใช้คำไม่ถูกต้อง ข้อบกพร่องสะกดผิดมากมหันต์ การเชื่อมคำเชื่อมความทั้งมวลนั้น ที่ซึ่งอันใช้กันไม่ใคร่เป็น

3 ทักษะการเขียนนั้นสำคัญยิ่งเป็นความจริงที่เราควรเล็งเห็น ต้องฟังมากอ่านมากจะเขียนเป็นแต่ต้องเน้นในด้านการพัฒนา

4 ค้นคว้าเสวนากับผู้รู้ ลองเขียนดูจะเขียนคล่องต้องศึกษา ต้องทำตัวให้เป็นคนมีเวลา ปรารถนาที่จะเขียนพากเพียรไป

5 พยายามส่งสารด้วยการเขียน เรียนและเลียนกระบวนการจะเขียนได้ วางแผนตรวจสอบแก้ไขไป จะพัฒนาก้าวไกลเขียนได้ดี

6 การเขียนในฐานะที่ เป็นวิธีการหนึ่งในการ สื่อสาร มีลักษณะ แตกต่างไปจากการ สื่อสารด้วยการพูด เพราะการเขียนเป็นการ สื่อสารที่มีบันทึกเป็นลาย ลักษณ์อักษร การสื่อ แนวคิดหรือข้อมูล ทั้งหมดของผู้เขียนต้งอ ถ่ายทอดออกมาโดย ผ่านสัญลักษณ์คือ ตัวอักษร โดยไม่มี สถานการณ์ เช่น การใช้ ท่าทางประกอบ หรือไม่ มีการใช้น้ำเสียงช่วยใน การสื่อสาร การสื่อด้วย การเขียนใช้วิธีการเดียว คือ การถ่ายทอดออกมา เป็นตัวอักษรเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt การเขียนในปัจจุบันมีปัญหา มักพบว่าคนเขียนไม่ใคร่ได้ อาจเป็นเพราะข้อสอบปรนัยคนเลยไม่มีโอกาสได้เขียนกัน การเขียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google