งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E- Learning โดย สุมาลี ไชยคำ หาญ เลขประจำตัว 46252710.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E- Learning โดย สุมาลี ไชยคำ หาญ เลขประจำตัว 46252710."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E- Learning โดย สุมาลี ไชยคำ หาญ เลขประจำตัว

2 ภาษาอังกฤษ ป.2

3 ตัวพิมพ์ใหญ่ ฝึกอ่าน และสังเกต
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

4 ตัวพิมพ์เล็ก ฝึกอ่าน และสังเกต
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

5 ข้อใดจับคู่ตัวอักษรได้ถูกต้อง
1. a. A - a 2. a. F - t b. C - d b. N - m c. M - n c. O - o d. T - I d. P - r

6 3. a. B - a a. G - c b. C - g b. H - s c. D - b c. I - l d. E - e d. K - k 5. a. L - t b. Q - q c. R - b d. S - h

7 จงเลือกคำศัพท์ให้สอดคล้องกับรูปภาพ
1. a. cat 2. a. boy b. rat b. man c. bird c. girl d. lion d. woman

8 3. a. chair 4. a. ant b. table b. bird c. desk c. fish d. house d. rabbit 5. a. ox b. ant c. fish d. lion


ดาวน์โหลด ppt E- Learning โดย สุมาลี ไชยคำ หาญ เลขประจำตัว 46252710.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google