งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E- Learning โดย สุมาลีไชยคำ หาญ เลขประจำตัว 46252710.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E- Learning โดย สุมาลีไชยคำ หาญ เลขประจำตัว 46252710."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E- Learning โดย สุมาลีไชยคำ หาญ เลขประจำตัว 46252710

2 ภาษาอังกฤ ษ ป.2

3 ตัวพิมพ์ใหญ่ ฝึกอ่าน และสังเกต A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

4 ตัวพิมพ์เล็ก ฝึกอ่าน และสังเกต a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

5 ข้อใดจับคู่ตัวอักษรได้ ถูกต้อง 1. a. A - a2.a. F - t b. C - db. N - m c. M - nc. O - o d. T - Id. P - r

6 3.a. B - a4. a. G - c b. C - gb. H - s c. D - bc. I - l d. E - ed. K - k 5.a. L - t b. Q - q c. R - b d. S - h

7 จงเลือกคำศัพท์ให้สอดคล้องกับ รูปภาพ 1. a. cat2.a. boy b. ratb. man c. birdc. girl d. liond. woman

8 3.a. chair4.a. ant b. tableb. bird c. deskc. fish d. housed. rabbit 5. a. ox b. ant c. fish d. lion


ดาวน์โหลด ppt E- Learning โดย สุมาลีไชยคำ หาญ เลขประจำตัว 46252710.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google