งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Carbohydrate s  Macromol ecules - starch - glycogen - cellulose  Micromolecules - sucrose - glucose - fructose.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Carbohydrate s  Macromol ecules - starch - glycogen - cellulose  Micromolecules - sucrose - glucose - fructose."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Carbohydrate s  Macromol ecules - starch - glycogen - cellulose  Micromolecules - sucrose - glucose - fructose

3 การจัดกลุ่มตาม โครงสร้าง  Monosaccharid es  Oligosaccharid es  Polysaccharide s

4

5 Monosacchari des  Glucose  Fructose

6 Oligosaccharide s (2-15 หน่วย )  Disaccharid es - sucrose - lactose - maltose  ในร่างกาย - glycoprotein - glycolipid  recognition

7 Polysacchari des  Homopolysacchari des - แป้ง (starch) - ไกลโคเจน (glycogen) : ตับ กล้ามเนื้อ - เซลลูโลส (cellulose) : ปุยฝ้าย - ไคติน (chitin) : เปลือก กุ้ง - ปู  Heteropolysaccharides - peptidoglycan : ในแบคทีเรีย - glycoaminoglycan : ในข้อกระดูก

8

9 หน้าที่ คาร์โบไฮเดรต ลำดับการใช้ สารอาหาร – กลูโคส – ไกลโคเจน กล้ามเนื้อ 200 กรัม ตับ 100 กรัม  ให้พลังงาน  สะสมรูปไขมัน

10 ระดับน้ำตาลในเลือด  กลูโคส 80-120 มก. / เลือด 100 มล.

11 โทษของน้ำตาล ทรายขาว  atherosclerosis ( มากกว่า 110 กรัมต่อ วัน )  Hypoglycemia อาจเกิด migraine และ Schizophrenia ได้

12 ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เหนื่อยอยู่เสมอ ประสาทอ่อนเพลียตลอดเวลา กินบ่อย รู้สึกจะเป็นลม - มือไม้ สั่น เมื่อหิว รู้สึกจะเป็นลมเมื่ออาหารมาช้า รู้สึกอ่อนเพลีย แต่กินอาหาร แล้วดีขึ้น ง่วงนอนหลังอาหาร, ง่วงนอน ตลอดเวลา

13 การรักษาภาวะน้ำตาลใน เลือดต่ำ  hypoglycemic diet โดย รับประทานอาหารที่ :- - โปรตีนสูง - ไขมันปานกลาง - คาร์โบไฮเดรตต่ำ - เสริมวิตามินและแร่ ธาตุ ปริมาณสูง


ดาวน์โหลด ppt Carbohydrate s  Macromol ecules - starch - glycogen - cellulose  Micromolecules - sucrose - glucose - fructose.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google