งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุรีย์พร จิตกร ชัยโชติ 0748046. - เป็นสื่อสำหรับเก็บข้อมูลที่พัฒนาโดย บริษัท IBM - จัดอยู่ในกลุ่มฮาร์ดดิสก์ เนื่องจากมี มอเตอร์ขนาดจิ๋ว - มีรูปร่างคล้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุรีย์พร จิตกร ชัยโชติ 0748046. - เป็นสื่อสำหรับเก็บข้อมูลที่พัฒนาโดย บริษัท IBM - จัดอยู่ในกลุ่มฮาร์ดดิสก์ เนื่องจากมี มอเตอร์ขนาดจิ๋ว - มีรูปร่างคล้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุรีย์พร จิตกร ชัยโชติ 0748046

2 - เป็นสื่อสำหรับเก็บข้อมูลที่พัฒนาโดย บริษัท IBM - จัดอยู่ในกลุ่มฮาร์ดดิสก์ เนื่องจากมี มอเตอร์ขนาดจิ๋ว - มีรูปร่างคล้าย Compact Flash แต่มี ขนาดหนากว่า 0.5 mm - ใช้เทคโนโลยีของ Compact Flash Type II - สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Compact Flash ได้ทันที - บริษัท IBM ได้ย่อขนาดให้เล็กลงโดย มีความจุตั้งแต่ขนาด 170,340,540 MB จนถึง 1 GB - ผู้ผลิต MicroDrive ในปัจจุบัน ได้แก่ IBM, Hitachi, SeaGate

3 - มีขนาดเล็ก 43.0 x 36.0 x 5.5mm - มีความจุของข้อมูลสูงมาก - เมื่อเทียบกับความจุแล้วจะมีราคาถูกกว่า Compact Flash มาก - มีอัตราถ่ายโอนข้อมูลสูงถึง 2.6-4.2 เม กะบิตต่อวินาที

4 - มีความเร็วในการทำงานช้ากว่า Compact Flash - กินไฟมาก - มีความร้อนเกิดขึ้นสูง - ยากในการดูแลรักษา ต้องระวังเรื่องของ การกระแทกหรือกระเทือน

5 - MicroDrive ขนาด 512 MB, 1 GB และ 2 GB สามารถใช้กับกล้องดิจิตอล ที่มีช่องสำหรับเสียบ CompactFlash Type II ได้ - MicroDrive ขนาด 4 GB และ 6 GB นั้น การใช้กับกล้องดิจิตอล จะต้องเป็น กล้องที่ Compatible กับ FAT-32 File System เพื่อที่จะสามารถใช้ความจุที่ เกิน 2 GB ได้ - นอกจากการใช้ Microdrive ในกล้อง ถ่ายรูปแบบดิจิตอลแล้ว ยังใช้ใน อุปกรณ์อื่นๆอีก เช่น เครื่องเล่น MP3 และกล้องถ่ายวิดีโอ - MicroDrive ขนาด 512 MB, 1 GB และ 2 GB สามารถใช้กับกล้องดิจิตอล ที่มีช่องสำหรับเสียบ CompactFlash Type II ได้ - MicroDrive ขนาด 4 GB และ 6 GB นั้น การใช้กับกล้องดิจิตอล จะต้องเป็น กล้องที่ Compatible กับ FAT-32 File System เพื่อที่จะสามารถใช้ความจุที่ เกิน 2 GB ได้ - นอกจากการใช้ Microdrive ในกล้อง ถ่ายรูปแบบดิจิตอลแล้ว ยังใช้ใน อุปกรณ์อื่นๆอีก เช่น เครื่องเล่น MP3 และกล้องถ่ายวิดีโอ

6

7 - http://www.google.co.th http://www.google.co.th http://www.google.co.th - http://www.vchark arn.com http://www.vchark arn.com http://www.vchark arn.com - http://www.it- guies.com http://www.it- guies.comhttp://www.it- guies.com


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุรีย์พร จิตกร ชัยโชติ 0748046. - เป็นสื่อสำหรับเก็บข้อมูลที่พัฒนาโดย บริษัท IBM - จัดอยู่ในกลุ่มฮาร์ดดิสก์ เนื่องจากมี มอเตอร์ขนาดจิ๋ว - มีรูปร่างคล้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google