งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MicroDrive นางสาวสุรีย์พร จิตกรชัยโชติ 0748046.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MicroDrive นางสาวสุรีย์พร จิตกรชัยโชติ 0748046."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MicroDrive นางสาวสุรีย์พร จิตกรชัยโชติ

2 คืออะไร MicroDrive - เป็นสื่อสำหรับเก็บข้อมูลที่พัฒนาโดยบริษัท IBM - จัดอยู่ในกลุ่มฮาร์ดดิสก์ เนื่องจากมีมอเตอร์ขนาดจิ๋ว - มีรูปร่างคล้าย Compact Flash แต่มีขนาดหนากว่า 0.5 mm - ใช้เทคโนโลยีของ Compact Flash Type II - สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Compact Flash ได้ทันที - บริษัท IBM ได้ย่อขนาดให้เล็กลงโดยมีความจุตั้งแต่ขนาด ,340,540 MB จนถึง 1 GB - ผู้ผลิต MicroDrive ในปัจจุบัน ได้แก่ IBM, Hitachi, SeaGate

3 ข้อดีของ MicroDrive - มีขนาดเล็ก 43.0 x 36.0 x 5.5mm
- มีความจุของข้อมูลสูงมาก - เมื่อเทียบกับความจุแล้วจะมีราคาถูกกว่า Compact Flash มาก - มีอัตราถ่ายโอนข้อมูลสูงถึง เมกะบิตต่อวินาที

4 ข้อเสียของ MicroDrive
- มีความเร็วในการทำงานช้ากว่า Compact Flash - กินไฟมาก - มีความร้อนเกิดขึ้นสูง - ยากในการดูแลรักษา ต้องระวังเรื่องของการกระแทกหรือกระเทือน

5 การใช้งาน MicroDrive - MicroDrive ขนาด 512 MB, 1 GB และ 2 GB สามารถใช้กับกล้องดิจิตอล ที่มีช่องสำหรับเสียบ CompactFlash Type II ได้     - MicroDrive ขนาด 4 GB และ 6 GB นั้น การใช้กับกล้องดิจิตอล จะต้องเป็นกล้องที่ Compatible กับ FAT-32 File System เพื่อที่จะสามารถใช้ความจุที่เกิน 2 GB ได้ - นอกจากการใช้ Microdrive ในกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอลแล้ว ยังใช้ในอุปกรณ์อื่นๆอีก เช่น เครื่องเล่น MP3 และกล้องถ่ายวิดีโอ 

6 MicroDrive

7 อ้างอิง - - -


ดาวน์โหลด ppt MicroDrive นางสาวสุรีย์พร จิตกรชัยโชติ 0748046.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google