งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบสวนและสอบสวนจากความสัมพันธ์ ระหว่างรอยขาดบนเสื้อผ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบสวนและสอบสวนจากความสัมพันธ์ ระหว่างรอยขาดบนเสื้อผ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบสวนและสอบสวนจากความสัมพันธ์ ระหว่างรอยขาดบนเสื้อผ้า
กับความยาวของบาดแผลบนผิวหนัง An investigation into the correlation of knife damage in clothing and the lengths of skin wounds โดย ศริญญา สงเคราะห์ รหัส Niamh Nic Daeid, Marie Cassidy, Shane McHugh

2 บทนำ งานพิสูจน์ทางฟิสิกส์ วัตถุพยานประเภทผ้า เส้นใย เส้นใยธรรมชาติ
เส้นใยประดิษฐ์

3 เส้นใยธรรมชาติ (Natural fiber )
เส้นใยจากพืช ส่วนประกอบมูลฐานเป็นเซลลูโลส เช่น ใยฝ้าย(cotton), ลินิน(linen), ปอ(jute), ป่าน(hemp) เส้นใยจากสัตว์ ส่วนประกอบมูลฐานเป็นโปรตีน เช่น ใยไหม(silk), ใยขนสัตว์(wool)

4 เส้นใยประดิษฐ์ (Man made fiber )
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ เป็นเส้นใยที่ผลิตขึ้นโดยการแปลงรูปเส้นใยจากพืชและสัตว์ เช่น ผ้าวิสคอส เส้นใยสังเคราะห์จากสารเคมี เป็นเส้นใยที่ผลิตขึ้นโดยใช้พอลิเมอร์ เช่น ผ้าโพลีเอสเตอร์ , ผ้าไนลอน , ผ้าสเปนเด็กซ์ , ผ้าไลครา

5 การตรวจวัตถุพยานประเภทเส้นใย
สี การเข้ารอย ลักษณะลวดลายการทอ ลักษณะเส้นใย จำนวนเส้นใย

6 การตายที่มีสาเหตุมาจากการถูกแทง

7 รอยมีดบาง

8 จุดประสงค์การทดลอง ศึกษาถึงความแตกต่างในความยาวรอยขาดที่เกิดขึ้นจากการแทงผ่านผ้าเส้นใยธรรมชาติ VS เส้นใยสังเคราะห์ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรอยขาดบนผ้าและบาดแผลบนผิวเมื่อแทงผ่านผ้าตึง VS ผ้าหลอม

9 The experimental apparatus used.
วิธีการทดลอง The experimental apparatus used.

10 Table 1 Knife types and fibre mixtures used
Knife (blade length x maximum width x maximum thickness) Fibre mixtures Small hunting knife 8.3 cm x1.75 cmx 0.1 cm Pen knife 7.6 cm x1.3 cm x 0.1 cm Steak knife 10.2 cm x 1.8 cm x 0.2 cm Single-edged bread knife 20.2 cmx3.0 cmx 0.1 cm Polyester/viscose/Lycra Cotton/nylon/Spendex Wool/Lycra Cotton/nylon/Lycra Nylon/Lycra Cotton/Lycra Wool

11 knife Small hunting knife Pen knife

12 Single-edged bread knife
Steak knife Single-edged bread knife

13 fiber เส้นใยธรรมชาติ cotton wool

14 เส้นใยสังเคราะห์ Polyester viscose

15 spendex lycra

16 nylon

17 Single-edged bread knife
Flow chart stab Single-edged bread knife Small hunting knife Pen knife Steak knife

18 Fiber miture Polyester/viscose/Lycra (P/V/L)
Cotton/nylon/Spendex (C/N/S) Wool/Lycra (W/L) Cotton/nylon/Lycra (C/N/L) Nylon/Lycra (N/L) Cotton/Lycra (C/L) Wool (W) Pig skin Fabric stretched NO Pig skin Fabric unstretched NO

19 ผลการทดลอง

20 Skin stretched fabric vs. unstretched fabric
Table 3 Different in the length of mark produced on fabric and skin (a)Indicates differences between the mark on skin for stretched and unstretched fabric, and marks on fabric wheather stretched and unstretched knife Skin stretched fabric vs. unstretched fabric Fabric stretched vs. unstretched Steak Bread Pen Hunting - ,Indicates a significant difference; -, Indicates no significant difference

21 (b) Indicates differences between the fabric and underlying skin marks in both test
knife Fabric stretched vs. skin Fabric unstretched vs. skin Steak Bread Pen Hunting - ,Indicates a significant difference; -, Indicates no significant difference

22 สรุปผล ชนิดของเส้นใยมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
รอยขาดบนเสื้อผ้ากับบาดแผลบนผิวหนัง ผ้าตึง และ ผ้าหลอม สามารถบอกความสัมพันธ์ของรอยขาดบนผ้าและบาดแผลบนผิวได้

23 Special Thanks Aj. sant sukhavachana ;Adviser
Thanks my teachers and everyone for your attention!

24 Question?


ดาวน์โหลด ppt การสืบสวนและสอบสวนจากความสัมพันธ์ ระหว่างรอยขาดบนเสื้อผ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google