งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบสวนและสอบสวนจาก ความสัมพันธ์ ระหว่างรอยขาดบนเสื้อผ้า กับความยาวของบาดแผลบน ผิวหนัง An investigation into the correlation of knife damage in clothing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบสวนและสอบสวนจาก ความสัมพันธ์ ระหว่างรอยขาดบนเสื้อผ้า กับความยาวของบาดแผลบน ผิวหนัง An investigation into the correlation of knife damage in clothing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบสวนและสอบสวนจาก ความสัมพันธ์ ระหว่างรอยขาดบนเสื้อผ้า กับความยาวของบาดแผลบน ผิวหนัง An investigation into the correlation of knife damage in clothing and the lengths of skin wounds โดย ศริญญา สงเคราะห์ รหัส 51312325 Niamh Nic Daeid, Marie Cassidy, Shane McHugh

2 บทนำ งานพิสูจน์ทางฟิสิกส์ วัตถุพยานประเภท ผ้า เส้นใย - เส้นใยธรรมชาติ - เส้นใยประดิษฐ์

3 เส้นใยธรรมชาติ (Natural fiber ) เส้นใยจากพืช ส่วนประกอบมูลฐานเป็นเซลลูโลส เช่น ใยฝ้าย (cotton), ลินิน (linen), ปอ (jute), ป่าน (hemp) เส้นใยจากสัตว์ ส่วนประกอบมูลฐานเป็นโปรตีน เช่น ใยไหม (silk), ใยขนสัตว์ (wool)

4 เส้นใยประดิษฐ์ (Man made fiber ) เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ เป็นเส้นใยที่ผลิตขึ้นโดยการแปลงรูปเส้น ใยจากพืชและสัตว์ เช่น ผ้าวิสคอส เส้นใยสังเคราะห์จากสารเคมี เป็นเส้นใยที่ผลิตขึ้นโดยใช้พอลิเมอร์ เช่น ผ้าโพลีเอสเตอร์, ผ้าไนลอน, ผ้าสเปน เด็กซ์, ผ้าไลครา

5 การตรวจวัตถุพยาน ประเภทเส้นใย สี การเข้ารอย ลักษณะลวดลายการทอ ลักษณะเส้นใย จำนวนเส้นใย

6 การตายที่มีสาเหตุมาจาก การถูกแทง

7 รอยมีดบาง

8 จุดประสงค์การ ทดลอง ศึกษาถึงความแตกต่างในความยาวรอย ขาดที่เกิดขึ้นจากการแทงผ่านผ้าเส้นใย ธรรมชาติ VS เส้นใยสังเคราะห์ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรอย ขาดบนผ้าและบาดแผลบนผิวเมื่อแทง ผ่านผ้าตึง VS ผ้าหลอม

9 วิธีการ ทดลอง The experimental apparatus used.

10 Table 1 Knife types and fibre mixtures used Knife (blade length x maximum width x maximum thickness) Fibre mixtures Small hunting knife 8.3 cm x1.75 cmx 0.1 cm Pen knife 7.6 cm x1.3 cm x 0.1 cm Steak knife 10.2 cm x 1.8 cm x 0.2 cm Single-edged bread knife 20.2 cmx3.0 cmx 0.1 cm Polyester/viscose/ Lycra Cotton/nylon/Spen dex Wool/Lycra Cotton/nylon/Lycr a Nylon/Lycra Cotton/Lycra Wool

11 Small hunting knife Pen knife knife

12 Steak knife Single-edged bread knife

13 fiber เส้นใย ธรรมชาติ cottonwool

14 เส้นใยสังเคราะห์ Polyester viscose

15 lycra spendex

16 nylon

17 Flow chart st a b Small hunting knife Pen knife Steak knife Single- edged bread knife

18 Fiber miture Polyester/viscose/Lycr a (P/V/L) Cotton/nylon/Spende x (C/N/S) Wool/Lycra (W/L) Cotton/nylon/Lycra (C/N/L) Nylon/Lycra (N/L) Cotton/Lycra (C/L) Wool (W) Pig skin Fabric stretc hed NO Pig skin NO Fabric unstret ched

19 ผลการ ทดลอง

20 Table 3 Different in the length of mark produced on fabric and skin (a)Indicates differences between the mark on skin for stretched and unstretched fabric, and marks on fabric wheather stretched and unstretched knifeSkin stretched fabric vs. unstretched fabric Fabric stretched vs. unstretched Steak Bread Pen Hunting ------ ------ ,Indicates a significant difference; -, Indicates no significant difference

21 knifeFabric stretched vs. skin Fabric unstretched vs. skin Steak Bread Pen Hunting  ---- (b) Indicates differences between the fabric and underlying skin marks in both test ,Indicates a significant difference; -, Indicates no significant difference

22 สรุปผล ชนิดของเส้นใยมีผลต่อความสัมพันธ์ ระหว่าง รอยขาดบนเสื้อผ้ากับบาดแผลบน ผิวหนัง ผ้าตึง และ ผ้าหลอม สามารถ บอกความสัมพันธ์ของรอยขาดบน ผ้าและบาดแผลบนผิวได้

23 Special Thanks Aj. sant sukhavachana ;Adviser Thanks my teachers and everyone for your attention!

24 Question?


ดาวน์โหลด ppt การสืบสวนและสอบสวนจาก ความสัมพันธ์ ระหว่างรอยขาดบนเสื้อผ้า กับความยาวของบาดแผลบน ผิวหนัง An investigation into the correlation of knife damage in clothing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google