งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ภาพจำลองของเขม่า ดินปืน ที่ตกค้างบนปากแผลทางเข้า เพื่อการประมาณการทางสถิติของ ระยะยิง นำเสนอโดย น. ส. ณัฐนิตาฌ์ ค้ำชู รหัส 51312304.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ภาพจำลองของเขม่า ดินปืน ที่ตกค้างบนปากแผลทางเข้า เพื่อการประมาณการทางสถิติของ ระยะยิง นำเสนอโดย น. ส. ณัฐนิตาฌ์ ค้ำชู รหัส 51312304."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ภาพจำลองของเขม่า ดินปืน ที่ตกค้างบนปากแผลทางเข้า เพื่อการประมาณการทางสถิติของ ระยะยิง นำเสนอโดย น. ส. ณัฐนิตาฌ์ ค้ำชู รหัส

2 1. การทดสอบปริมาณไนเต รท และ ไนไตรท์ บนผิวหนัง มี ปัญหาเรื่อง การปนเปื้อนที่ไม่ใช่จาก เขม่าดินปืน 2. การใช้กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน และการวิเคราะห์การ แพร่กระจายของพลังงาน โดยใช้รังสีเอ็กซ์มี ค่าใช้จ่ายสูง 3. การวิเคราะห์ด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอน ทำ ให้ผิวหนังส่วนนั้น ไม่เหมาะสมสำหรับการ นำมาวิเคราะห์เนื้อเยื่ออีก ต่อไป ปัญหาของการทดสอบหาระยะยิงจากเขม่าดินปืน แบบอื่นๆ

3 การประมาณระยะยิงด้วยการวิเคราะห์ปริมาณคราบ เขม่าดินปืนตกค้างบนผิวหนังหมู ปืนไรเฟิล Ruger กึ่งอัตโนมัติ ขนาด.22 มิลลิเมตร กระสุน CCI solid point, high velocity ammunition กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Light Microscope - LM)

4 หนังหมู (Pig skin) เขม่าดินปืน (Gunshot Residue)

5 การทดลอง 1. ยิงหนังหมูด้วยปืนขนาด.22 มิลลิเมตร ที่ระยะต่างๆ 5 ระยะ ระยะละ 30 ครั้ง 2. นำหนังหมูไปย้อมสีเพื่อให้สารประกอบในเขม่าดินปืนมีสีสว่าง ขึ้น 3. วิเคราะห์ปริมาณของเขม่าดินปืนที่ตกค้างบนหนังหมูด้วยกล้อง จุลทรรศน์ (Light Microscope – LM) และ การวิเคราะห์ภาพจำลอง อัตโนมัติ (Image Analysis – IA)

6 ความสัมพันธ์ของระยะยิงกับปริมาณเขม่าปืน ตกค้าง พื้นที่ผิวหนังหมูที่มีเขม่าดินปืนตกค้าง แสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่ ~2000 µm. ต่อรูป

7 ความสัมพันธ์ของระยะยิงกับ ปริมาณเขม่าปืนตกค้าง

8 Range (cm) Mean 95% confidence interval 99% confidence interval Contact ค่าเฉลี่ยของปริมาณเขม่าปืนตกค้างกับค่าความเชื่อมั่นที่ 99 และ 95% ที่ระยะยิงต่างๆ

9 รัศมีการแพร่กระจายโดยเฉลี่ยของเขม่าปืนรอบจุด ศูนย์กลางของบาดแผล จากแต่ละระยะยิงต่อขอบเขตการมองเห็น ระยะ ประชิด ระยะ 2.5 ซ. ม.

10 รัศมีการแพร่กระจายโดยเฉลี่ยของเขม่าปืนรอบจุด ศูนย์กลางของบาดแผล จากแต่ละระยะยิงต่อขอบเขตการมองเห็น ระยะ 5 ซ. ม. ระยะ 10 ซ. ม. ระยะ 2.5 ซ. ม. ถ้าเป็นไปได้ ใส่ 2.5 และ ทั้งหมดไปเลย

11 รัศมีการแพร่กระจายโดยเฉลี่ยของเขม่าปืนรอบจุด ศูนย์กลางของบาดแผล จากแต่ละระยะยิงต่อขอบเขตการมองเห็น ระยะ 10 ซ. ม. ระยะ 20 ซ. ม.

12 รัศมีการแพร่กระจายโดยเฉลี่ยของเขม่าปืนรอบจุด ศูนย์กลางของบาดแผล จากแต่ละระยะยิงต่อขอบเขตการมองเห็น ระยะ 30 ซ. ม. ระยะ 45 ซ. ม.

13 รัศมีการแพร่กระจายโดยเฉลี่ยของเขม่าปืนรอบจุด ศูนย์กลางของบาดแผล จากแต่ละระยะยิงต่อขอบเขตการมองเห็น ระยะ 45 ซ. ม. ระยะ 2.5 ซ. ม. ระยะ 30 ซ. ม.

14 Distance (cm) Distance (cm) Contact * * Contact * * * * * * ปริมาณคราบเขม่าดินปืนตกค้างที่ระยะยิงต่างๆ วิเคราะห์ แบบ Scheffe´ α ที่ 0.01

15 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ภาพจำลองของเขม่า ดินปืน ที่ตกค้างบนปากแผลทางเข้า เพื่อการประมาณการทางสถิติของ ระยะยิง นำเสนอโดย น. ส. ณัฐนิตาฌ์ ค้ำชู รหัส 51312304.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google