งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย น.ส.ณัฐนิตาฌ์ ค้ำชู รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย น.ส.ณัฐนิตาฌ์ ค้ำชู รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย น.ส.ณัฐนิตาฌ์ ค้ำชู รหัส 51312304
การวิเคราะห์ภาพจำลองของเขม่าดินปืน ที่ตกค้างบนปากแผลทางเข้า เพื่อการประมาณการทางสถิติของระยะยิง นำเสนอโดย น.ส.ณัฐนิตาฌ์ ค้ำชู รหัส

2 ปัญหาของการทดสอบหาระยะยิงจากเขม่าดินปืนแบบอื่นๆ
การทดสอบปริมาณไนเตรท และ ไนไตรท์ บนผิวหนัง มีปัญหาเรื่อง การปนเปื้อนที่ไม่ใช่จากเขม่าดินปืน การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และการวิเคราะห์การแพร่กระจายของพลังงานโดยใช้รังสีเอ็กซ์มีค่าใช้จ่ายสูง การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ทำให้ผิวหนังส่วนนั้น ไม่เหมาะสมสำหรับการนำมาวิเคราะห์เนื้อเยื่ออีกต่อไป

3 การประมาณระยะยิงด้วยการวิเคราะห์ปริมาณคราบเขม่าดินปืนตกค้างบนผิวหนังหมู
ปืนไรเฟิล Ruger กึ่งอัตโนมัติ ขนาด .22 มิลลิเมตร กระสุน CCI solid point, high velocity ammunition กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Light Microscope - LM)

4 เขม่าดินปืน (Gunshot Residue)
หนังหมู (Pig skin) เขม่าดินปืน (Gunshot Residue)

5 การทดลอง 1. ยิงหนังหมูด้วยปืนขนาด
การทดลอง 1. ยิงหนังหมูด้วยปืนขนาด.22 มิลลิเมตร ที่ระยะต่างๆ 5 ระยะ ระยะละ 30 ครั้ง 2. นำหนังหมูไปย้อมสีเพื่อให้สารประกอบในเขม่าดินปืนมีสีสว่างขึ้น 3. วิเคราะห์ปริมาณของเขม่าดินปืนที่ตกค้างบนหนังหมูด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Light Microscope – LM) และ การวิเคราะห์ภาพจำลองอัตโนมัติ (Image Analysis – IA)

6 ความสัมพันธ์ของระยะยิงกับปริมาณเขม่าปืนตกค้าง
พื้นที่ผิวหนังหมูที่มีเขม่าดินปืนตกค้าง แสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่ ~2000 µm. ต่อรูป

7 ความสัมพันธ์ของระยะยิงกับปริมาณเขม่าปืนตกค้าง

8 ค่าเฉลี่ยของปริมาณเขม่าปืนตกค้างกับค่าความเชื่อมั่นที่ 99 และ 95% ที่ระยะยิงต่างๆ
Range (cm) Mean % confidence interval % confidence interval Contact

9 รัศมีการแพร่กระจายโดยเฉลี่ยของเขม่าปืนรอบจุดศูนย์กลางของบาดแผล จากแต่ละระยะยิงต่อขอบเขตการมองเห็น
ระยะประชิด ระยะ 2.5 ซ.ม.

10 ถ้าเป็นไปได้ ใส่ 2.5 และทั้งหมดไปเลย
รัศมีการแพร่กระจายโดยเฉลี่ยของเขม่าปืนรอบจุดศูนย์กลางของบาดแผล จากแต่ละระยะยิงต่อขอบเขตการมองเห็น ระยะ 2.5 ซ.ม. ระยะ 5 ซ.ม. ระยะ 10 ซ.ม. ถ้าเป็นไปได้ ใส่ 2.5 และทั้งหมดไปเลย

11 รัศมีการแพร่กระจายโดยเฉลี่ยของเขม่าปืนรอบจุดศูนย์กลางของบาดแผล จากแต่ละระยะยิงต่อขอบเขตการมองเห็น
ระยะ 10 ซ.ม. ระยะ 20 ซ.ม.

12 รัศมีการแพร่กระจายโดยเฉลี่ยของเขม่าปืนรอบจุดศูนย์กลางของบาดแผล จากแต่ละระยะยิงต่อขอบเขตการมองเห็น
ระยะ 30 ซ.ม. ระยะ 45 ซ.ม.

13 รัศมีการแพร่กระจายโดยเฉลี่ยของเขม่าปืนรอบจุดศูนย์กลางของบาดแผล จากแต่ละระยะยิงต่อขอบเขตการมองเห็น
ระยะ 2.5 ซ.ม. ระยะ 30 ซ.ม. ระยะ 45 ซ.ม.

14 ปริมาณคราบเขม่าดินปืนตกค้างที่ระยะยิงต่างๆ วิเคราะห์แบบ Scheffe´ α ที่ 0.01
Distance (cm) Distance (cm) Contact * * Contact * * * * * *

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย น.ส.ณัฐนิตาฌ์ ค้ำชู รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google