งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

525201 Statistics and Numerical Method Part I: Statistics 1/2555 สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "525201 Statistics and Numerical Method Part I: Statistics 1/2555 สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 525201 Statistics and Numerical Method Part I: Statistics 1/2555 สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ somsaksi@sut.ac.th

2 ข้อตกลงเบื้องต้น รวม Part I 50 คะแนน ◦ สอบกลางภาค 25 คะแนน ◦ สอบปากเปล่า (3-4 ครั้ง )15 คะแนน ◦ คะแนนงานปฏิบัติการและการบ้าน 10 คะแนน การหักคะแนน ◦ เปิดโปรแกรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้ หัก 1 คะแนน ◦ มีเสียงโทรศัพท์เรียกเข้ารบกวนการเรียน หัก 1 คะแนน ◦ ลอกการบ้าน งานปฏิบัติการหัก 5 คะแนน 2

3 Content Population and Sample Data Presentation Random Variable and Probability Distribution Decision Making – Hypothesis Testing ◦ 1 sample ◦ 2 samples Regression 3

4 Population and Sample Population ◦ An entire group of objects that have been made or will be made, described by a characteristic of interest ◦ Population parameters are unknown and usually unknowable Sample ◦ The group of objects actually measured in a statistical study ◦ A sample is usually a subset of the population of interest ◦ Sample statistics estimate population parameters “ Population Parameters ” “ Sample Statistics ”  = Population mean s = Sample standard deviation Sample Population  = Population standard deviation X = Sample mean 4

5 Population and Sample Probability (sampling) Inference (predict) Population Parameters: , , , etc. Sample Statistics: x, s, p, r, etc. 5

6 Data type u Attribute data –Discrete, proportion and count of defects are the most common –We can count u Variable data –Continuous data –We can measure variables Variable data ให้ข้อมูลที่ ดีกว่า และต้องการจำนวน ข้อมูลน้อยกว่า 6

7 Parameters PopulationSample Mean µ Variance S 2 or SD 2 Standard Deviation S or SD Standard scoreZ 7


ดาวน์โหลด ppt 525201 Statistics and Numerical Method Part I: Statistics 1/2555 สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google