งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hybrid vehicle นายธนชัย ชุลีธนสิน นายกิตติศักดิ์ สุวรรณวรางกูร นายหลักการ วงศ์สาลี นายธนกฤต สหะสันติสุข นายกฤษติณ พระเมเด หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hybrid vehicle นายธนชัย ชุลีธนสิน นายกิตติศักดิ์ สุวรรณวรางกูร นายหลักการ วงศ์สาลี นายธนกฤต สหะสันติสุข นายกฤษติณ พระเมเด หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hybrid vehicle นายธนชัย ชุลีธนสิน นายกิตติศักดิ์ สุวรรณวรางกูร นายหลักการ วงศ์สาลี นายธนกฤต สหะสันติสุข นายกฤษติณ พระเมเด หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 Course Outline Hybrid Vehicle คืออะไร ประวัติความเป็นมาของ Hybrid หลักการทำงานของ Hybrid ข้อได้เปรียบของระบบ Hybrid แนวโน้มของรถยนต์ในอนาคต

3 Hybrid vehicle ค ืออะไร Hybrid หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการผสม ขึ้นมา, ลูกผสม Vehicle หมายถึง ยานพาหนะ, สิ่ง ขับเคลื่อน Hybrid vehicle หมายถึง ยานพาหนะที่มี ต้นกำลังตั้งแต่สองต้นกำลังขึ้นไปในการ ขับเคลื่อน

4 ประวัติความเป็นมาของ Hybrid Hybrid เ กิดขึ้นครั้งแรกในปี ค. ศ. 1899 โดย Ferdinand Porsche ซ ึ่งในตอนนั้น เขาเป็นวิศวกร อยู่ที่ Jacob Lahner & Co. ร ถยนต์ Hybrid คันแรกที่เขาสร้างขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ แก๊สโซลีนและมอเตอร์ไฟฟ้า

5 หลักการทำงานของ Hybrid

6 ข้อได้เปรียบของระบบ Hybrid ประหยัดน้ำมันกว่า อัตราเร่งที่ดีกว่า เงียบกว่า

7 แนวโน้มสำหรับรถยนต์ในอนาคต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานทางเลือก

8 เปิดโอกาสสำหรับข้อ สักถาม

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt Hybrid vehicle นายธนชัย ชุลีธนสิน นายกิตติศักดิ์ สุวรรณวรางกูร นายหลักการ วงศ์สาลี นายธนกฤต สหะสันติสุข นายกฤษติณ พระเมเด หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google