งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่น่าสนใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่น่าสนใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่น่าสนใจ
เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใดๆ เมื่อ n เป็นค่าคงตัวใดๆ เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใดๆ

2

3 อนุพันธ์ของผลหาร

4 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

5 จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

6 จงหาค่า เมื่อ

7 อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

8

9 กฎลูกโซ่ (Chain rule) กฎลูกโซ่ เป็นทฤษฎีบทสำคัญของการหาอนุพันธ์ เป็นทฤษฎี ที่ช่วยให้เราสามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ซับซ้อน (ฟังก์ชันที่อยู่ในรูปฟังก์ชันประกอบ) ได้ง่ายขึ้น

10 กฎลูกโซ่ (Chain rule) ถ้า และ ดังนั้น จะได้ว่า

11 จงหาค่า เมื่อ

12 จงหาค่า เมื่อ

13 จงหาค่า เมื่อ

14 จงหาค่า เมื่อ

15 จงหาค่า เมื่อ

16

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่น่าสนใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google