งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จงหาค่าของ จงหาค่าของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จงหาค่าของ จงหาค่าของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จงหาค่าของ จงหาค่าของ

2 จงทำให้ อยู่ในรูปอย่างง่าย จงทำให้ อยู่ในรูปอย่างง่าย

3 จงหาค่าของ จงหาค่าของ

4 จงหาค่า เมื่อ จงหาค่า เมื่อ

5 จงหาค่า เมื่อ จงหาค่า เมื่อ

6 จงหา ครน. และ หรม. ของ 33 และ 88 จงหา ครน. และ หรม. ของ 44 และ 99

7 จงหาเศษที่เหลือจากการหาร 366 ด้วย 7
จงหาเศษที่เหลือจากการหาร 365 ด้วย 7

8 ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 จากการหาร 5 ด้วย 7 มีค่า
เท่ากับเท่าใด ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 จากการหาร 4 ด้วย 7 มีค่า เท่ากับเท่าใด

9 จงเรียงลำดับเลขต่อไปนี้จากน้อยไปมาก
มากไปน้อย

10 จงกระจาย

11 สามเหลี่ยมปาสคาล (Pascal Triangle)
1 1 1

12


ดาวน์โหลด ppt จงหาค่าของ จงหาค่าของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google