งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จงหาค่าของ. จงทำให้ อยู่ในรูปอย่างง่าย จงทำให้ อยู่ในรูปอย่างง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จงหาค่าของ. จงทำให้ อยู่ในรูปอย่างง่าย จงทำให้ อยู่ในรูปอย่างง่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จงหาค่าของ

2 จงทำให้ อยู่ในรูปอย่างง่าย จงทำให้ อยู่ในรูปอย่างง่าย

3 จงหาค่าของ

4 จงหาค่า เมื่อ จงหาค่า เมื่อ

5 จงหาค่า เมื่อ จงหาค่า เมื่อ

6 จงหา ครน. และ หรม. ของ 33 และ 88 จงหา ครน. และ หรม. ของ 44 และ 99

7 จงหาเศษที่เหลือจากการหาร 366 ด้วย 7 จงหาเศษที่เหลือจากการหาร 365 ด้วย 7

8 ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 จากการหาร 5 ด้วย 7 มีค่า เท่ากับเท่าใด ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 จากการหาร 4 ด้วย 7 มีค่า เท่ากับเท่าใด

9 จงเรียงลำดับเลขต่อไปนี้จากน้อยไปมาก มากไปน้อย

10 จงกระจาย

11 สามเหลี่ยมปาสคาล (Pascal Triangle) 1 1 1 2 1 1 3 3 1

12


ดาวน์โหลด ppt จงหาค่าของ. จงทำให้ อยู่ในรูปอย่างง่าย จงทำให้ อยู่ในรูปอย่างง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google