งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/02/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/02/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/02/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 ● เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) ● ครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน Applied and Computational Mathematics และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ● ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 350 ชื่อเรื่อง ● แสดงเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF Introduction

3 1. Browse ● Browse Topics ● Browse Catalogue 2. Search Search Method

4 Homepage

5 Browse Topics คลิกเลือกไล่เรียงตามกลุ่มสาขาวิชา

6 คลิกเลือกหนังสือเล่มที่ต้องการ Browse Topics

7 Browse Catalogue คลิกเลือกที่ Browse Catalogue 2. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของชื่อหนังสือ 3. หรือ คลิก All เพื่อไล่เรียงรายชื่อหนังสือทั้งหมด 4. เลือกเรื่องที่สนใจ 4

8 Search คลิกเลือกที่ Search 2. ใส่คำค้นหรือวลี 3. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 4. คลิก Search 1 computer aided design

9 Search Results จำนวนผลลัพธ์ที่ได้และคำค้นที่ใช้ 2. เลือกคั่นหน้าหนังสือ (bookmarks) 3. คลิกไปยังหนังสือเล่มที่ต้องการ 4. คลิกเลือกรูปแบบการแสดงรายละเอียดของหนังสือ 5. พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการสืบค้น

10 Book: Table of Contents หน้าสารบัญของหนังสือ

11 Book: Details รายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ

12 Book: Search Results แสดงผลคำค้นที่ปรากฎภายในส่วนต่างๆของหนังสือ

13 Book: SearchBox เลือกสืบค้นภายในบทที่เลือก หรือ ภายในเล่ม

14 เลือกคั่นหน้าหนังสือ (Bookmarks) 2. ไปยังหน้าแสดงผลลัพธ์ 3. เลือกแสดงหน้าสารบัญพร้อมเนื้อหา หรือ แสดงเฉพาะเนื้อหา 4. ไปหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป 5. เลือกแปลเนื้อหาของเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน 6. บันทึก (Save) หรือ สั่งพิมพ์ (Print) เอกสาร eBooks Toolbar 45

15 Bookmarks เลือกจัดการหรือลบรายการหนังสือที่มีการคั่นหน้าของเอกสารไว้

16 1. คลิกที่ Search History 2. เลือกรายการคำค้นที่ต้องการ 3. เลือกบันทึกหรือลบคำค้น 4. เลือกผสมคำค้นเดิม เพื่อสืบค้นใหม่ 5. หรือ ระบุคำค้นเพิ่มเติม เพื่อผสมกับคำค้นเดิมแล้วสืบค้นใหม่ Search History

17 Logout เลิกใช้งานทุกครั้งให้คลิกที่ปุ่ม Log Out

18


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 26/02/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google