งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินทรวิเชียรฉันท์ ดูก่อนสุชาดามะทะนาวิไลศรี ยามองค์สุเทษณ์มี วรพจน์ ประการใด นางจงทำนูลตอบ มะธุรสธ ตรัสไซร้ เข้าใจมิเข้าใจ ฤก็ตอบพะ จีพลัน    ุ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินทรวิเชียรฉันท์ ดูก่อนสุชาดามะทะนาวิไลศรี ยามองค์สุเทษณ์มี วรพจน์ ประการใด นางจงทำนูลตอบ มะธุรสธ ตรัสไซร้ เข้าใจมิเข้าใจ ฤก็ตอบพะ จีพลัน    ุ "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินทรวิเชียรฉันท์ ดูก่อนสุชาดามะทะนาวิไลศรี ยามองค์สุเทษณ์มี วรพจน์ ประการใด นางจงทำนูลตอบ มะธุรสธ ตรัสไซร้ เข้าใจมิเข้าใจ ฤก็ตอบพะ จีพลัน    ุ     ุ  ุ ุ ุ ุ ุ ุ

2 วสันตดิดกฉันท์ จริงฤๅนะเจ้าสุมะทะนาวจะเจ้า แถลงความ ข้าขอแถลงวะจะนะตาม สุระ เทวะโปรดปราน ุ  ุ ุ ุ       ุ  ุ ุ ุุุ ุุ รักจริงมิจริงฤก็ไฉน อรไท บ่แจ้งการ รักจริงมิจริงก็สุระชาญ ชยะ โปรดสถานใด

3 วิชชุมมาลาฉันท์                                          

4 วิชชุมมาลาฉันท์ แรมทางกลางเถื่อนห่าง เพื่อนหาผู้ หนึ่งใดนึกดู เห็นใครไป่มี หลายวันถั่นล่วง เมือง หลวงธานี นามเวสาลี ดุ่มเดา เข้าไป ผูกไมตรีจิต เชิง ชิดชอบเชื่อง กับหมู่ชาวเมือง ฉัน อัชฌาสัย เล่าเรื่องเคืองขุ่น ว้าวุ่น วายใจ จำเป็นมาใน ต้า วต่างแดนตน

5 อินทวงส์ฉันท์ อ้ายอดสิเนหามะทะนาวิสุทธิศรี อย่าทรงพระโศกี วร พักตร์จะหม่นจะหมอง พี่นี้นะรักเจ้า และจะเฝ้า ประคับประคอง คู่ชิดสนิทน้อง บ่มิให้ ระคางระคาย    ุ  ุ ุ ุ    ุ  ุ ุ ุ ุ ุ


ดาวน์โหลด ppt อินทรวิเชียรฉันท์ ดูก่อนสุชาดามะทะนาวิไลศรี ยามองค์สุเทษณ์มี วรพจน์ ประการใด นางจงทำนูลตอบ มะธุรสธ ตรัสไซร้ เข้าใจมิเข้าใจ ฤก็ตอบพะ จีพลัน    ุ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google