งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดูก่อนสุชาดา มะทะนาวิไลศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดูก่อนสุชาดา มะทะนาวิไลศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดูก่อนสุชาดา มะทะนาวิไลศรี
อินทรวิเชียรฉันท์ ดูก่อนสุชาดา มะทะนาวิไลศรี ยามองค์สุเทษณ์มี วรพจน์ประการใด นางจงทำนูลตอบ มะธุรสธตรัสไซร้ เข้าใจมิเข้าใจ ฤก็ตอบพะจีพลัน

2 จริงฤๅนะเจ้าสุมะทะนา วจะเจ้าแถลงความ
วสันตดิดกฉันท์ จริงฤๅนะเจ้าสุมะทะนา วจะเจ้าแถลงความ ข้าขอแถลงวะจะนะตาม สุระเทวะโปรดปราน รักจริงมิจริงฤก็ไฉน อรไทบ่แจ้งการ รักจริงมิจริงก็สุระชาญ ชยะโปรดสถานใด

3 วิชชุมมาลาฉันท์

4 วิชชุมมาลาฉันท์ แรมทางกลางเถื่อน ห่างเพื่อนหาผู้
แรมทางกลางเถื่อน ห่างเพื่อนหาผู้ หนึ่งใดนึกดู เห็นใครไป่มี หลายวันถั่นล่วง เมืองหลวงธานี นามเวสาลี ดุ่มเดาเข้าไป ผูกไมตรีจิต เชิงชิดชอบเชื่อง กับหมู่ชาวเมือง ฉันอัชฌาสัย เล่าเรื่องเคืองขุ่น ว้าวุ่นวายใจ จำเป็นมาใน ต้าวต่างแดนตน

5 อ้ายอดสิเนหา มะทะนาวิสุทธิศรี
อินทวงส์ฉันท์ อ้ายอดสิเนหา มะทะนาวิสุทธิศรี อย่าทรงพระโศกี วรพักตร์จะหม่นจะหมอง พี่นี้นะรักเจ้า และจะเฝ้าประคับประคอง คู่ชิดสนิทน้อง บ่มิให้ระคางระคาย


ดาวน์โหลด ppt ดูก่อนสุชาดา มะทะนาวิไลศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google