งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำศัพท์ยูโด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำศัพท์ยูโด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำศัพท์ยูโด

2 เทคนิคของวิชายูโด 1. นาเงวาซา Nagewaza เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการทุ่ม
2.   กาต้าเมวาซา Katamawaza เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการกอดรัด เพื่อให้หายใจไม่ออก

3 O-SOTO-GARI = เกี่ยวขาด้านนอก
ท่ายูโด O-SOTO-GARI = เกี่ยวขาด้านนอก

4 KESA-KATAME = กอดคอแนบกาย
ท่ายูโด KESA-KATAME = กอดคอแนบกาย

5 TAI-O-TOSHI = เหยียดขาขวาง
ท่ายูโด TAI-O-TOSHI = เหยียดขาขวาง

6 O-GOSHI = ทุ่มด้วยสะโพก
ท่ายูโด O-GOSHI = ทุ่มด้วยสะโพก

7 EASHI-BARAI = ปัดตาตุ่ม
ท่ายูโด EASHI-BARAI = ปัดตาตุ่ม

8 ฮาจิเมะ = เริ่มแข่งขัน
กติกา ฮาจิเมะ = เริ่มแข่งขัน

9 กติกา MATE!  มะเตะ = แยก

10 กติกา อิปปง = ชนะน๊อก

11 วาซาอาริ = ได้คะแนนไม่สมบูรณ์
กติกา วาซาอาริ = ได้คะแนนไม่สมบูรณ์ (2 วาซาอาริ = 1 อิปปง)

12 ยูโกะ = กรรมการคว่าฝ่ามือลง 45 องศา ( 4ยูโกะ เท่ากับ 1วาซาอาริ )
กติกา ยูโกะ = กรรมการคว่าฝ่ามือลง 45 องศา ( 4ยูโกะ เท่ากับ 1วาซาอาริ )

13 โอไซโตมิ = เริ่มจับเวลา มือเฉียงลง 45 องศา
กติกา โอไซโตมิ = เริ่มจับเวลา มือเฉียงลง 45 องศา 15 -19 วินาที = ยูโกะ  วินาที = วาซาอาริ 25 วินาที = อิปปง

14 โทเคตะ = ถ้าอีกฝ่ายดิ้นหลุด ยกเลิกการจับเวลา
กติกา โทเคตะ = ถ้าอีกฝ่ายดิ้นหลุด ยกเลิกการจับเวลา 

15 การหักคะแนน 1. จุ๊ย (จู-อิ) 2. ชิโด้ = ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ 1 ยูโกะ
1.   จุ๊ย (จู-อิ) 2.   ชิโด้      = ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ 1 ยูโกะ 3.   เกโกกุ    = ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ 1 วาซาอาริ 4.   ฮันโซกุมาเกะ = ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ 1 อิปปง คือ ชนะ

16 ในกรณีที่เสมอกัน เสมอกันเรียกว่า ฮิกิวาเกะ หลังจากนั้นจะใช้วิธีการ ฮันเต ฮันเต = ให้กรรมการพิจารณาตัดสินด้วยการยกธง

17 สมาชิกกลุ่ม ม.4/9 น.ส. กมลวรรณ ศรีแม้นม่วง เลขที่ 22 น.ส. ณัฐกานต์ แซ่ตั้ง เลขที่ 23 น.ส. นันทิตา แพร่พาณิชวัฒน์ เลขที่ 24 น.ส. รินธกาญจน์ วิไลจิตต์ เลขที่ 25 น.ส. นันทิพร แพร่พาณิชวัฒน์ เลขที่ 26

18 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ครูผู้สอน อ. ขนิษฐา ปราชญ์วิทยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล


ดาวน์โหลด ppt คำศัพท์ยูโด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google