งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นาเงวาซา Nagewaza เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการ ทุ่ม 2. กาต้าเมวาซา Katamawaza เป็นเทคนิค เกี่ยวกับการกอดรัด เพื่อให้หายใจไม่ออก 1. นาเงวาซา Nagewaza เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นาเงวาซา Nagewaza เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการ ทุ่ม 2. กาต้าเมวาซา Katamawaza เป็นเทคนิค เกี่ยวกับการกอดรัด เพื่อให้หายใจไม่ออก 1. นาเงวาซา Nagewaza เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. นาเงวาซา Nagewaza เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการ ทุ่ม 2. กาต้าเมวาซา Katamawaza เป็นเทคนิค เกี่ยวกับการกอดรัด เพื่อให้หายใจไม่ออก 1. นาเงวาซา Nagewaza เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการ ทุ่ม 2. กาต้าเมวาซา Katamawaza เป็นเทคนิค เกี่ยวกับการกอดรัด เพื่อให้หายใจไม่ออก

3 ท่ายูโดท่ายูโด O-SOTO-GARI = เกี่ยวขาด้าน นอก

4 ท่ายูโดท่ายูโด KESA-KATAME = กอดคอแนบ กาย

5 ท่ายูโดท่ายูโด TAI-O-TOSHI = เหยียดขา ขวาง

6 ท่ายูโดท่ายูโด O-GOSHI = ทุ่มด้วย สะโพก

7 ท่ายูโดท่ายูโด EASHI-BARAI = ปัด ตาตุ่ม

8 กติกากติกา ฮาจิเมะ = เริ่ม แข่งขัน

9 กติกากติกา มะเตะ = แยก มะเตะ = แยก MATE!

10 กติกากติกา อิปปง = ชนะ น๊อก

11 กติกากติกา วาซาอาริ = ได้คะแนน ไม่สมบูรณ์ (2 วาซาอาริ = 1 อิปปง )

12 กติกากติกา ยูโกะ = กรรมการคว่าฝ่ามือ ลง 45 องศา ( 4 ยูโกะ เท่ากับ 1 วาซาอาริ ) ยูโกะ = กรรมการคว่าฝ่ามือ ลง 45 องศา ( 4 ยูโกะ เท่ากับ 1 วาซาอาริ )

13 กติกากติกา โอไซโตมิ = เริ่มจับเวลา มือเฉียง ลง 45 องศา 15 -19 วินาที = ยูโกะ 20 - 24 วินาที = วาซาอาริ 25 วินาที = อิปปง

14 กติกากติกา โทเคตะ = ถ้าอีกฝ่ายดิ้นหลุด ยกเลิกการจับเวลา

15 การหัก คะแนน 1. จุ๊ย ( จู - อิ ) 2. ชิโด้ = ให้ฝ่ายตรงข้าม ได้ 1 ยูโกะ 3. เกโกกุ = ให้ฝ่ายตรงข้าม ได้ 1 วาซาอาริ 4. ฮันโซกุมาเกะ = ให้ฝ่ายตรงข้าม ได้ 1 อิปปง คือ ชนะ 1. จุ๊ย ( จู - อิ ) 2. ชิโด้ = ให้ฝ่ายตรงข้าม ได้ 1 ยูโกะ 3. เกโกกุ = ให้ฝ่ายตรงข้าม ได้ 1 วาซาอาริ 4. ฮันโซกุมาเกะ = ให้ฝ่ายตรงข้าม ได้ 1 อิปปง คือ ชนะ

16 เสมอกันเรียกว่า ฮิกิวาเกะ หลังจากนั้น จะใช้วิธีการ ฮันเต ฮันเต = ให้กรรมการพิจารณาตัดสิน ด้วยการยกธง เสมอกันเรียกว่า ฮิกิวาเกะ หลังจากนั้น จะใช้วิธีการ ฮันเต ฮันเต = ให้กรรมการพิจารณาตัดสิน ด้วยการยกธง

17

18 อ. ขนิษฐา ปราชญ์ วิทยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑล ครูผู้ส อน


ดาวน์โหลด ppt 1. นาเงวาซา Nagewaza เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการ ทุ่ม 2. กาต้าเมวาซา Katamawaza เป็นเทคนิค เกี่ยวกับการกอดรัด เพื่อให้หายใจไม่ออก 1. นาเงวาซา Nagewaza เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google