งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการที่ 2 การผลิตเอนไซม์อินเวอร์เทส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการที่ 2 การผลิตเอนไซม์อินเวอร์เทส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการที่ 2 การผลิตเอนไซม์อินเวอร์เทส
บทปฏิบัติการที่ 2 การผลิตเอนไซม์อินเวอร์เทส อ. ดร. วีระ ปิยธีรวงศ์ อ. ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร นาย ศุภพงษ์ พละเสถียร

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการผลิตอินเวอร์เทสโดยยีสต์ Saccharomyces cereviseae จำนวน 2 สายพันธุ์ เพื่อศึกษาปริมาณน้ำตาลซูโครสที่มีผลต่อการผลิต อินเวอร์เทสในยีสต์ทั้งสองสายพันธุ์ เพื่อศึกษาวิธีการวิเคราะห์กิจกรรม และกิจกรรม จำเพาะของอินเวอร์เทสที่ผลิตขึ้น

3 (extracellular enzyme) Reducing sugar content
เพาะเลี้ยงยีสต์ใน YM + 0.5%, 1.0% sucrose, 30 C, 18 h Pellet Resuspended in citrate phosphate buffer, pH 6.5 Cell disruption by sonication Supernatant (intracellular enzyme) Supernatant (extracellular enzyme) Enzyme activity Protein content Reducing sugar content วิธีทดลอง

4 Enzyme activity Invertase activity 1 Unit (U/ml) = the amount of enzyme that liberated 1 mol of reducing sugar in one min. under the assay condition. OD to reducing sugar content = A mg /ml x 0.5 x 1000 Invertase activity = (A x D x 0.5 x 1000) / (180 x 15 x 0.5) = ? U/ml


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการที่ 2 การผลิตเอนไซม์อินเวอร์เทส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google