งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ดร. วีระ ปิยธีรวงศ์ อ. ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร นาย ศุภพงษ์ พละเสถียร บทปฏิบัติการที่ 2 การผลิต เอนไซม์อินเวอร์เทส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ดร. วีระ ปิยธีรวงศ์ อ. ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร นาย ศุภพงษ์ พละเสถียร บทปฏิบัติการที่ 2 การผลิต เอนไซม์อินเวอร์เทส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. ดร. วีระ ปิยธีรวงศ์ อ. ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร นาย ศุภพงษ์ พละเสถียร บทปฏิบัติการที่ 2 การผลิต เอนไซม์อินเวอร์เทส

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการผลิตอินเวอร์เทส โดยยีสต์ Saccharomyces cereviseae จำนวน 2 สายพันธุ์ เพื่อศึกษาปริมาณน้ำตาลซูโครส ที่มีผลต่อการผลิตอินเวอร์เทสใน ยีสต์ทั้งสองสายพันธุ์ เพื่อศึกษาวิธีการวิเคราะห์ กิจกรรม และกิจกรรมจำเพาะ ของอินเวอร์เทสที่ผลิตขึ้น

3 วิธีทดลอง เพาะเลี้ยงยีสต์ใน YM + 0.5%, 1.0% sucrose, 30  C, 18 h Pellet Resuspended in citrate phosphate buffer, pH 6.5 Cell disruption by sonication Supernatant (intracellular enzyme) Supernatant (extracellular enzyme) Enzyme activity Protein content Reducing sugar content

4 Enzyme activity Invertase activity 1 Unit (U/ml) = the amount of enzyme that liberated 1  mol of reducing sugar in one min. under the assay condition. OD to reducing sugar content = A mg /ml x 0.5 x 1000 Invertase activity = (A x D x 0.5 x 1000) / (180 x 15 x 0.5) = ? U/ml


ดาวน์โหลด ppt อ. ดร. วีระ ปิยธีรวงศ์ อ. ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร นาย ศุภพงษ์ พละเสถียร บทปฏิบัติการที่ 2 การผลิต เอนไซม์อินเวอร์เทส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google