งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CARBOHYDRATE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CARBOHYDRATE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CARBOHYDRATE

2 โครงสร้างของมอโนแซ็กคาไรด์
โครงสร้างของมอโนแซ็กคาไรด์ แบบ Fischer projection และ แบบ Harworth projection โดยทั่วไปมอโนแช็กคาไรด์ที่มีจำนวนคาร์บอน 3 และ 4 อะตอมจะมีโครงสร้างที่เป็นเส้นตรง ส่วนพวกที่มีคาร์บอน 5 และ 6 อะตอมจะมีโครงสร้างแบบวงแหวน

3 < TARGET="display">

4

5

6

7 D และ L isomer เกิดจากการจัดเรียงตัวของ –H และ –OH ของคาร์บอนอะตอมที่ติดกับคาร์บอนอะตอมตัวสุดท้ายที่ไม่สมมาตร (asymmetric carbon atom, C*) เช่น กลูโคสจะมี 2 ไอโซเมอร์ โดยดูจากหมู่ –OH ของคาร์บอนอะตอมตัวที่ 5 ของกลูโคส ถ้าหมู่-OH อยู่ทางขวามือจะมีโครงสร้างแบบ D-isomer แต่ถ้า –OH อยู่ทางซ้ายมือจะมีโครงสร้างแบบ L-isomer ในธรรมชาติน้ำตาลส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างแบบ D-isomer

8

9

10 น้ำตาลแอลโดส จะเกิดโครงสร้างวงแหวนรูป 6 เหลี่ยม ได้โดยปฏิกิริยาการเกิด เฮมิอะซิทาล (hemiacetal) ระหว่างหมู่แอลดีไฮด์ของ C อะตอมที่ 1 กับหมู่ไฮ ดรอกซิลของ C อะตอมที่ 5 ในโมเลกุลเดียวกัน เช่น น้ำตาลกลูโคส (D-glucose) ในธรรมชาติมีโครงสร้างเป็นวงแหวน 6 เหลี่ยม มีชื่อว่า D-glucopyranose (glucose + pyran) ดังภาพที่ 6 ข

11

12

13 น้ำตาลคีโทสจะเกิดโครงสร้างวงแหวนรูป 5 เหลี่ยมได้โดยปฏิกิริยาการเกิด เฮมิคีทาล(hemiketal) ระหว่างหมู่คีโทของ C อะตอมที่ 2 กับหมู่ไฮดรอกซิลของ C อะตอมที่ 5 ในโมเลกุลเดียวกัน เช่น น้ำตาลฟรักโทส (D-fructose) ในธรรมชาติมีโครงสร้างเป็นวงแหวน 5 เหลี่ยม มีชื่อว่า D-fructofuranose (fructose + furan) ดังรูปที่ 7 ข

14

15

16

17

18

19

20 < TARGET="display">

21

22

23

24

25

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt CARBOHYDRATE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google