งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Noun Expansion: Post-noun Modifiers.. Adjective Clause.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Noun Expansion: Post-noun Modifiers.. Adjective Clause."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Noun Expansion: Post-noun Modifiers.

2 Adjective Clause

3 Adjective Clause หรือ Subordinate clause คือ อนุประโยค ที่ทำหน้าที่เหมือน Adjective (คำคุณศัพท์) คือ ขยายนาม แต่วางไว้หลังคำนามที่ขยาย ปกติ Adjective Clause จะเริ่มต้นด้วย The relative pronoun Adjective Clause หรือ Subordinate clause คือ อนุประโยค ที่ทำหน้าที่เหมือน Adjective (คำคุณศัพท์) คือ ขยายนาม แต่วางไว้หลังคำนามที่ขยาย ปกติ Adjective Clause จะเริ่มต้นด้วย The relative pronoun

4 The relative pronoun ได้แก่ Who, Which, that, whom, whose, of which, where, when, why, of whom, of which, of whose.

5 1.Relative Pronouns used as Subject of Verb Who = ใช้เมื่อคำนามเป็นคน Which = ใช้เมื่อคำนามเป็นสิ่งของหรือ สัตว์ That = ใช้ได้ทั้งคำนามที่เป็นคน สิ่งของ และ สัตว์ Who = ใช้เมื่อคำนามเป็นคน Which = ใช้เมื่อคำนามเป็นสิ่งของหรือ สัตว์ That = ใช้ได้ทั้งคำนามที่เป็นคน สิ่งของ และ สัตว์ For example 1. The man who wears neckties looks at me. For example 1. The man who wears neckties looks at me.

6 2.Relative Pronouns used as the object of Verb Whom = ใช้กับคำนามที่เป็นคนที่มีหน้าที่เป็น กรรม Which = ใช้กับคำนามที่เป็นสิ่งของ หรือสัตว์ที่มี หน้าที่เป็นกรรม That = ใช้ได้ทั้งคำนามที่เป็นคน สิ่งของ และ สัตว์ที่มีหน้าที่เป็นกรรม Whom = ใช้กับคำนามที่เป็นคนที่มีหน้าที่เป็น กรรม Which = ใช้กับคำนามที่เป็นสิ่งของ หรือสัตว์ที่มี หน้าที่เป็นกรรม That = ใช้ได้ทั้งคำนามที่เป็นคน สิ่งของ และ สัตว์ที่มีหน้าที่เป็นกรรม

7 For example 1. The lady whom you met last week came here yesterday. For example 1. The lady whom you met last week came here yesterday.

8 3.Relative Pronouns used as the object of preposition Whom = ใช้กับคำนามที่เป็นคน Which = ใช้กับคำนามที่เป็นสิ่งของ หรือสัตว์ Whom = ใช้กับคำนามที่เป็นคน Which = ใช้กับคำนามที่เป็นสิ่งของ หรือสัตว์ For example 1.1 The music which we listened to last night was good. For example 1.1 The music which we listened to last night was good. 1.2 The music to which we listened to last night was good.

9 4.Relative Pronouns used as to Show Possession Whose = ใช้แสดงความเป็นเจ้าของกับคน Of which = ใช้แสดงความเป็นเจ้าของกับสิ่งของ หรือสัตว์ Whose = ใช้แสดงความเป็นเจ้าของกับคน Of which = ใช้แสดงความเป็นเจ้าของกับสิ่งของ หรือสัตว์ For example 1 I saw a dog of which legs were badly hurt. For example 1 I saw a dog of which legs were badly hurt.

10 5.Relative Pronouns used to Modify a Place Where = ใช้แทนสถานที่ For example 1The building where he lives in is very old. For example 1The building where he lives in is very old.

11 6.Relative Pronouns used to Modify a Noun of Time When = ใช้แทนคำนามที่บอกเวลา For example 1 I will never forget the day when I met you. For example 1 I will never forget the day when I met you.

12 7.Relative Pronouns used to Modify a Reason Why = ใช้แทนเหตุผล For example 1 The Prime Minister explained the reason why the tax was hiked. For example 1 The Prime Minister explained the reason why the tax was hiked.

13 Participial Phrase ( วลี Participle )

14 Participial Phrase ได้แก่ Phrase ที่นำหน้ากลุ่มคำด้วย Participle แบ่ง ออกไปอีกได้ 3 รุปคือ - Present Participial Pharase ได้แก่ phrase ที่ขึ้น ต้อนด้วย กริยาเติม ing แล้วไปทำหน้าที่ขยาย คำนาม หรือ สรรพนาม Ex. The gentleman crossing the street is an old of my father’s. สุภาพบุรุษที่กำลังข้ามถนนอยู่นั้นคือเพื่อนเก่า ของพ่อของผม (crossing the street เป็นวลี partiple ทำหน้าที่ เป็นคุณคัพท์ ขยาย gentleman)

15 Participial Phrase - ast Participial Phrase ได้แก่ phrase ที่ขึ้นต้น ด้วยรูปกิริยาช่อง 3 ( หรือพูดให้ง่ายเข้าก็คือ นำหน้าคำวลีด้วยกิริยาช่อง 3) แล้วนำไปใช้อย่าง คุณศัพท์เพื่อขยายนามหรือสรรพยาม เช่น ◦ Anyone bitten by a mad dog should see a doctor at once. ใครก็ตามที่ถูกสุนัขบ้ากัดควร พบหมอโดยเร็ว (bitten by a mad dog เป็นวลี participle ไปนำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายสรรพ นาม anyone) ◦ The jewelry stolen from our neihbor’s house was found by the police. ◦ เครื่องเพรชพลอยที่ถูกขโมยไปจากบ้านของ เพื่อนบ้านของเรานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบแล้ว ◦ ( stolen from our neihbor’s house เป็นวลี participle ทำหน้าที่คุณศัพท์ไปขยายนาม jewelry

16 -Perfect participial phrase Perfect Participial Phrase ได้แก่ phrase ที่ ขึ้นต้นกลุ่มคำด้วย having + verb ช่อง 3 แล้วนำไปใช้เป็น คุณศัพท์ขยายนามหรือสรรพนาม Ex. Anyone having talked with him will be convinced of his innocence. ใครก็ตามที่ได้พูดแล้วจะต้องเชื่อในความไม่รู้ ประสีประสาของเขา (having talked with him เป็นวลี participle ทำหน้าที่คุณศัพท์ไปขยายสรรพนาม anyone) Mr. Johnson, having been wounded in the Vietnam War, died a year later. ( เป็นรูป passive participle) จอห์นสันที่ได้รับ บาดเจ็บในสงครามเวียดนามได้ถึงแก่กรรม เสียแร้วในวันหนึ่งปีต่อมา

17 having been wounded in the Vietnam War เป็นวลี participle มาเป็นคุณศัพท์ขยาย Mr. Johnsn)

18 Adjective phrase

19 คุณศัพท์วลี ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ เพื่ออธิบายหรือขยายคุณลักษณะของ คำนาม หรือ คำสรรพนามให้ชัดเจน ยิ่งขึ้น เราอาจพบคุณศัพท์วลีใน ตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้ 1. จะอยู่ก่อนคำนาม Ex. An absolutely terrible experience.. A fat cat is in my house. A beautiful long black hair is my close friend. A smart boy sits beside a cute girl.

20 2. ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของ linking verb หรือ เป็นส่วนเติมเต็มกรรม (object compliment) Ex. You've made me extremely pround. she feels disgusting when she sees an insect. I become ill.

21

22 บุพบทวลี ( in, on, at, under, with, etc. ) คำที่จะ ตามหลังคำ prepositional จะเป็นคำนาม (noun) หรือคำนามวลี (noun phrase) Ex 1. Adjective clause : The trees which are in the park are being fallen tomorrow. Reduced form : The trees in the park are being fallen tomorrow. Ex 2. Adjective clause : I like to go to the sport club which is on Petchaburi Road. Reduced form : I like to go to the sport club on Petchaburi Road.

23 when the head noun refers to a person, we use  In + clothing Ex. Adjective clause : The lady who wears a red dress is coming toward us. Reduced form : The lady in a red dress is coming toward us. = ผู้หญิงในชุดสีแดงกำลังมาหาพวกเรา Ex. Adjective clause : Somchai who wears an elegant suit is laughing happily. Reduced form : Somchai in an elegant suit is laughing happily. = สมชายในชุดสูทสุดหรูกำลังหัวเราะอย่างมี ความสุข

24 2. With + what is carried along Ex. Adjective clause : A lady who holds an umbrella goes into that shop. Reduced form : A lady with an umbrella goes into that shop. = ผู้หญิงถือร่มเข้าไปที่ร้านนั้น Ex. Adjective clause : A man who has a bald head is my father. Reduced form : A man with a bald head is my father. = ผู้ชายที่มีหัวโล้นเป็นพ่อของฉัน

25 3. Of + quality, age Ex. Adjective clause : A man, who is thirty five years old, standing over there, is very smart. Reduced form : A man of thirty-five standing over there is very smart. = ผู้ชายอายุ 35 ที่กำลังยืนอยู่ตรงนั้นดูดีดูเก่งมาก Ex. Adjective clause : We cannot accept a man who has violent temper. Reduced form : We cannot accept a man of violent temper. = เราไม่สารารถยอมรับคนที่มีอารมณ์รุนแรง

26 Infinitive Phrase

27 Infinitive Phrase ได้แก่ Phrase ที่ขึ้นต้นกลุ่มคำด้วย Infinitive (To ตามด้วยกริยาช่องที่ 1)

28 หน้าที่ของ Infinitive Phrase 1. เป็นประธาน ( Subject ) ในประโยค เช่น To cook breakfast every day is necessary การทำอาหารเช้าทุกๆวัน เป็นสิ่งจำเป็น 2. เป็นกรรม ( Object ) ของกริยา เช่น My shirt needs to be washed every day เสื้อของผมต้องได้รับการซักทุกวัน 3. เป็นส่วนสมบูรณ์หรือส่วนเติม ( Complement ) ของกริยา เช่น Her job is to go shopping every morning งานของหล่อนก็คือการไปจ่ายตลาดทุกๆเช้า 4 เป็นคำซ้อนให้กับนามที่อยู่ข้างหน้า ( Appositive ) เช่น There is one thing to cook breakfast every day มีอยู่สิ่งหนึ่ง คือการทำอาหารเช้าทุกๆเช้า

29 5. เป็นคุณศัพท์ ( Adjective ) เมื่อไปตามหลังนามหรือสรรพนาม เช่น Is there anything to do before sunset. ? มีอะไรทำก่อนตะวันตกไหม ? I have no money to give you now. ผมไม่มีเงินที่จะให้คุณเดี๋ยวนี้ 6. เป็นคำวิเศษณ์หรือใช้อย่างคำวิเศษณ์ เมื่อวางตามหลัง Adjective หรือ ตามหลัง Adverb เช่น I am very glad to hae him back here in time. ผมดีใจมากที่เขากลับมาที่นี้ทันเวลา They wall quickly to catch the 10:00 train. พวกเขาเดินอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันรถไฟขบวน 10 โมง 7. อาจจะใช้ขยายทั้งประโยค แต่ต้องวางไว้ต้นประโยคและมี comma คั่น กลุ่มคำ Infinitive Phrase เสมอ เช่น To speak English fluently, you must practice it orally every day ถ้าจะพูดภาษาอังกฤษให้เก่งแล้ว คุณจะต้องฝึกปากเปล่าทุกๆวัน

30 Appositive

31 Appositive เป็นส่วนขยายชนิดหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความ ชัดเจนให้งานเขียนมักจะพบเห็นในข่าว การใช้ ยกไปวางไว้ในประโยคโดยไม่ต้องมี คำเชื่อมใดๆ หน้าที่ ขยายความให้คำจำกัดความใหม่หรือระบุ ความหมายอย่างจำเพาะเจาะจงให้แก่ คำนาม

32 Appositive เป็นคำนามหรือคำสรรพนาม ส่วนมากจะมีการปรับเปลี่ยน จะอยู่ข้างๆคำนามหรือคำสรรพนามอื่นๆเพื่อ อธิบาย แยกแยะ มัน Appositive เป็นคำขยายคำนามซึ่งก็คือคำ หรือกลุ่มคำที่เราเพิ่มเข้าไปเพื่อขยายความ ให้กับคำนามนั้นๆ เพิ่มเติม

33 Example 1. Your friend whose name is Jane is in trouble. :Your friend Jane is in trouble. 2.My father’s car, which is a sporty white convertible with bucket seats, is the envy of my friends. :My father’s car, a sporty white convertible with bucket seats, is the envy of my friends.

34 ในบางกรณีคำนามเป็นการอธิบายทั่วไป โดยปราศจาก appositive ความหมายของ ข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อเป็นกรณีนี้จะไม่ เติมเรื่องหมายจุลภาครอบ appositive ถ้ารูป ประโยคสมบูรณ์และชัดเจนโดยไม่ต้องเติม เครื่องหมายจุลภาคดังนั้นเครื่องหมาย จุลภาคเป็นสิ่งที่จำเป็น จะเติมไว้หนึ่งก่อน และหนึ่งหลัง appositive.

35 ตัวอย่างประโยคที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมาย จุลภาครอบ Appositive The popular US president was known for eloquent and inspirational speeches. จากประโยคเราจะไม่ทราบว่า US president คือ ใคร ประโยคที่ใส่เครื่องหมายจุลภาค Bill Clinton, the popular US president, was known for his eloquent and inspirational speeches.


ดาวน์โหลด ppt Noun Expansion: Post-noun Modifiers.. Adjective Clause.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google