งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Grand Canyon USA. Sanfancisco Peak จาก Grand Canyon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Grand Canyon USA. Sanfancisco Peak จาก Grand Canyon."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Grand Canyon USA

2 Sanfancisco Peak จาก Grand Canyon

3 Grand Canyon Arizona USA

4 Grand Canyon Arizona USA 2001

5 ฝูงนักท่องเที่ยวชม Grand Canyon

6 ทางเดิน ป้าย Garnd Canyon 01

7 Grand Canyon South RIM 2001

8 ป้ายอุทยาน Arizona USA

9 เมือง Tusayon 24/4/01 Grand Canyon

10 Drylandscape Petrified Forese

11 Landscape Tusayan Arizo

12 เมืองท่องเที่ยว Tusayan Arizo

13 Landscape Tusayan Arizo

14 ภูมิทัศน์เมือง Tusayan Ariz

15 Best Western H. Tusayan Ariz

16 Grand Canyon USA 25/4/01

17 ฝูงนักท่องเที่ยว Grand Canyon 01

18 ป้ายชื่อ/หิน Grand Canyon 01

19 Yavapai House Grand Canyon 01

20 นักท่องเที่ยว จุดชมวิว Grand

21 Grand Canyon จาก Yavapai House

22 Grand Canyon Arizona USA 2001

23

24 ป้ายสื่อความหมาย Grand Canyon

25 Grand Canyon National Park

26 Grand Canyon East RIM. 25//4/01

27 โรงแรม Grand Canyon Arizona USA

28 Grand Canyon Arizona USA 01

29 Colorad River East RIM 01

30 West RIM 25/4/01 Plants+View

31 Plateau From.Watchtower

32 Grand Canyon Arizona USA

33

34 บ้านอินเดียแดง Grand Canyon

35 High Way ผ่าน Grand Canyon

36 Petrified Forest National Park Center

37 Petrified Forest National Park

38 สะพานหิน Petrified Forest National Park

39 Petrified Wood ไม้กลายเป็นหิน

40 Petrified Wood Arizona USA 26/4/01

41 Petrified Forest National Park


ดาวน์โหลด ppt Grand Canyon USA. Sanfancisco Peak จาก Grand Canyon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google