งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงล่าสุด 24/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงล่าสุด 24/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงล่าสุด 24/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 เป็นแหล่งข้อมูลที่รวมคำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันพืช ครอบคลุม ข้อมูลที่สำคัญทางด้านสัตว์หรือแมลงศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช และศัตรูตาม ธรรมชาติของพืช ทั้งในพืชพื้นถิ่นและประเทศที่พบหรือเกิดขึ้น ให้เอกสารลงลึกในรายละเอียดทางศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช พืชต่างถิ่นที่ รุกราน และศัตรูตามธรรมชาติมากกว่า 3,500 เอกสาร ชนิดของพันธุ์พืชมากกว่า 10,000 ชนิด มีรูปประกอบมากกว่า 8,000 รูป ให้ข้อมูลบรรณานุกรมมากกว่า 169,000 รายการจากฐานข้อมูล CAB Abstracts อภิธานศัพท์ (คำแปลศัพท์เพื่อช่วยความเข้าใจ) มากกว่า 9,000 คำ แหล่งรวบรวมเอกสารอ้างอิงต่างๆในส่วนของผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พืช ต่างถิ่นที่รุกราน และข้อมูลการกักกันโรค เป็นต้น Crop Protection Compendium

3 Homepage

4 Browse 1. เลือกไล่เรียงตามหัวข้อที่สนใจ 2. เลือกรายการที่สนใจ 1 2

5 Datasheets เป็นการไล่เรียงข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลโดยละเอียดที่จัดทำโดย CABI

6 Library เป็นการไล่เรียงหัวข้อเฉพาะจากภายใน CABI และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

7 Glossary อภิธานศัพท์ทางด้านพืช โรคพืช และศัตรูพืช

8 Search 1. พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการสืบค้น 2. คลิก Search เพื่อสืบค้น 12

9 Search Results 1. เลือกผลลัพธ์ตามประเภทเอกสารที่ต้องการ - Full Datasheets ข้อมูลโดยละเอียดที่จัดทำโดย CABI - Full Text บทความวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็ม - Library ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจาก CABI - Glossary อภิธานศัพท์ (คำแปลศัพท์เพื่อช่วยความเข้าใจ) - Abstracts ข้อมูลจาก CAB Abstracts 2. เลือกรายการที่สนใจ 2 1

10 เลือกแสดงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับเนื้อหา เช่น Images, Distribution, Biology and Ecology, Impacts เป็นต้น Datasheets

11 Datasheets - Report 1 2 Report ใช้สำหรับสร้างรายงานโดยเลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการ 2. คลิก Generate Report

12 Image Libraries เป็นแหล่งข้อมูลภาพของโรคพืชและศัตรูพืช

13 Pest Distribution Data เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายของโรคพืชและศัตรูพืช

14 Phytosanitary Information เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขอนามัยของพืช

15


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงล่าสุด 24/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google