งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 15 กลศาสตร์ของไหล. ของไหล 2 3 4 5 6 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 15 กลศาสตร์ของไหล. ของไหล 2 3 4 5 6 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 15 กลศาสตร์ของไหล

2 ของไหล 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 ของไหล 11

12 ของไหล 12

13 ของไหล 13

14 ของไหล 14

15 ของไหล 15

16 ของไหล 16

17 ของไหล 17

18 ของไหล 18

19 ของไหล 19

20 ของไหล 20

21 ของไหล 21

22 ของไหล 22

23 ของไหล 23

24 ของไหล 24

25 ของไหล 25

26 ของไหล 26

27 ของไหล 27

28 ของไหล 28

29 ของไหล 29

30 ของไหล 30

31 ของไหล 31

32 ของไหล 32

33 ของไหล 33

34 ของไหล 34

35 ของไหล 35

36 ของไหล 36

37 ของไหล 37

38 ของไหล 38

39 ของไหล 39

40 ของไหล 40

41 ของไหล 41

42 ของไหล 42

43 ของไหล 43

44 ของไหล 44

45 ของไหล 45

46 ของไหล 46

47 ของไหล 47

48 ของไหล 48

49 ของไหล นิรันดร์ เจริญกูล 49 ตัวอย่าง 15.5 สายยางรดน้ำต้นไม้เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.50 cm ปล่อยน้ำใส่ถังขนาด 30.0 L เต็มในเวลา 1.00 นาที ที่ปลายสายยางมี หัวฉีดพื้นที่ 0.500 cm 2 ถ้าถือสายยางสูงจากสนามหญ้า 1.00 m และ ฉีดน้ำออกไปในแนวระดับ น้ำจะไปไกลเท่าใด อัตราไหล = 30.0 L/min = (30.0  10 3 cm 3 )/(60 s) = 500 cm 3 /s เพราะว่า อัตราไหล = A  ดังนั้น  = อัตราไหล/A = (500 cm 3 /s)/(0.500 cm 2 ) = 10.0 m/s ที่เหลือเป็นเรื่องโพรเจกไทล์ ให้ดูเอง จากหนังสือหน้า 477 – 478

50 ของไหล 50

51 ของไหล 51

52 ของไหล 52

53 ของไหล 53

54 ของไหล 54

55 ของไหล 55

56 ของไหล 56

57 ของไหล 57

58 ของไหล 58

59 ของไหล 59

60 ของไหล 60

61 ของไหล 61

62 ของไหล 62


ดาวน์โหลด ppt Chapter 15 กลศาสตร์ของไหล. ของไหล 2 3 4 5 6 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google