งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 15 กลศาสตร์ของไหล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 15 กลศาสตร์ของไหล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 15 กลศาสตร์ของไหล

2 ของไหล

3 ของไหล

4 ของไหล

5 ของไหล

6 ของไหล

7 ของไหล

8 ของไหล

9 ของไหล

10 ของไหล

11 ของไหล

12 ของไหล

13 ของไหล

14 ของไหล

15 ของไหล

16 ของไหล

17 ของไหล

18 ของไหล

19 ของไหล

20 ของไหล

21 ของไหล

22 ของไหล

23 ของไหล

24 ของไหล

25 ของไหล

26 ของไหล

27 ของไหล

28 ของไหล

29 ของไหล

30 ของไหล

31 ของไหล

32 ของไหล

33 ของไหล

34 ของไหล

35 ของไหล

36 ของไหล

37 ของไหล

38 ของไหล

39 ของไหล

40 ของไหล

41 ของไหล

42 ของไหล

43 ของไหล

44 ของไหล

45 ของไหล

46 ของไหล

47 ของไหล

48 ของไหล

49 ที่เหลือเป็นเรื่องโพรเจกไทล์ ให้ดูเอง จากหนังสือหน้า 477 – 478
ตัวอย่าง สายยางรดน้ำต้นไม้เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.50 cm ปล่อยน้ำใส่ถังขนาด 30.0 L เต็มในเวลา 1.00 นาที ที่ปลายสายยางมีหัวฉีดพื้นที่ cm2 ถ้าถือสายยางสูงจากสนามหญ้า 1.00 m และฉีดน้ำออกไปในแนวระดับ น้ำจะไปไกลเท่าใด อัตราไหล = 30.0 L/min = (30.0  103cm3)/(60 s) = 500 cm3/s เพราะว่า อัตราไหล = A ดังนั้น  = อัตราไหล/A = (500 cm3/s)/(0.500 cm2) = 10.0 m/s ที่เหลือเป็นเรื่องโพรเจกไทล์ ให้ดูเอง จากหนังสือหน้า 477 – 478 นิรันดร์ เจริญกูล ของไหล

50 ของไหล

51 ของไหล

52 ของไหล

53 ของไหล

54 ของไหล

55 ของไหล

56 ของไหล

57 ของไหล

58 ของไหล

59 ของไหล

60 ของไหล

61 ของไหล

62 ของไหล


ดาวน์โหลด ppt Chapter 15 กลศาสตร์ของไหล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google