งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของอวัยวะต่างๆในร่างกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของอวัยวะต่างๆในร่างกาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของอวัยวะต่างๆในร่างกาย
บทที่ 5 ระบบการทำงาน ของอวัยวะต่างๆในร่างกาย

2

3 กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก
กลไกการย่อยอาหาร ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 แบบทดสอบท้ายบทที่ 5 1. จงเรียงลำดับระบบของร่างกายจากเล็กไปหาหน่วยใหญ่
แบบทดสอบท้ายบทที่ 5 1. จงเรียงลำดับระบบของร่างกายจากเล็กไปหาหน่วยใหญ่ 2. อวัยวะในระบบหายใจประกอบด้วยอะไรบ้าง 3. อวัยวะในระบบทางเดินหายใจประกอบด้วยอะไรบ้าง 4. อวัยวะในร่างกายที่ทำหน้าที่ในการฟอกเลือดคืออวัยวะส่วนใด 5. ผิวหนังในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่อะไรบ้างจงอธิบาย

46 6. อวัยวะสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิงที่ทำหน้าที่เหมือนกันคือส่วนใด
7. รีเฟลกซ์แอคชันหมายถึงอะไรจงอธิบาย 8. อวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียในรูปของสารละลายคืออวัยวะใด 9. กล้ามเนื้อมีทั้งหมดกี่ส่วนอะไรบ้าง 10. การย่อยอาหารจากขนาดใหญ่เป็นเล็กเรียกว่าอะไร


ดาวน์โหลด ppt ของอวัยวะต่างๆในร่างกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google