งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 แบบทดสอบท้ายบทที่ 5 1. จงเรียงลำดับระบบของร่างกายจาก เล็กไปหาหน่วยใหญ่ 2. อวัยวะในระบบหายใจประกอบด้วย อะไรบ้าง 3. อวัยวะในระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 4. อวัยวะในร่างกายที่ทำหน้าที่ในการ ฟอกเลือดคืออวัยวะส่วนใด 5. ผิวหนังในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทำ หน้าที่อะไรบ้างจงอธิบาย

46 6. อวัยวะสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง ที่ทำหน้าที่เหมือนกันคือส่วนใด 7. รีเฟลกซ์แอคชันหมายถึงอะไรจง อธิบาย 8. อวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกำจัดของ เสียในรูปของสารละลายคืออวัยวะใด 9. กล้ามเนื้อมีทั้งหมดกี่ส่วนอะไรบ้าง 10. การย่อยอาหารจากขนาดใหญ่เป็น เล็กเรียกว่าอะไร


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google