งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-learningPresent Human Trafficking. หลายต่อหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับ คำว่า Human Trafficking เพราะมันอาจจะไม่คุ้น หูกันมากนัก แต่ถ้าบอกว่า Human.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-learningPresent Human Trafficking. หลายต่อหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับ คำว่า Human Trafficking เพราะมันอาจจะไม่คุ้น หูกันมากนัก แต่ถ้าบอกว่า Human."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-learningPresent Human Trafficking

2 หลายต่อหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับ คำว่า Human Trafficking เพราะมันอาจจะไม่คุ้น หูกันมากนัก แต่ถ้าบอกว่า Human Trafficking คือ การค้ามนุษย์นั่นเอง ทุกคนจะร้อง “ อ๋อ ” ขึ้นมาทันทีเลย ซึ่งปัจจุบันปัญหานี้พบมากในประเทศไทย ซึ่งจัดอยู่ใน ปัญหาความมั่นคงของชาติ เพราะ เนื่องจากเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของมนุษย์ ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ก่อน ว่าเป็นอย่างไร ทำกันอย่างไร และที่สำคัญ เป้าหมายขององค์การเหล่านี้ เป็น กลุ่มใด

3 การค้า มนุษย์ การค้ามนุษย์ หมายความรวมถึง เด็กและหญิง ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และพึงได้รับการ ช่วยเหลือ ในกรณีดังนี้ คือ เด็กหรือหญิงที่ถูกบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด รับไว้ หน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือ ซ่อนเร้น ซึ่งเด็กหรือหญิงโดยใช้อุบายล่อลวง ขู่ เข็ญ ประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองคลอง ธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ทั้งนี้ไม่ว่า จะกระทำภายในหรือนอกราชอาณาจักร และการ กระทำดังกล่าวทำให้เด็กหรือหญิงนั้น ตกอยู่ในสภาวะ จำยอมกระทำการหรือยอมรับการกระทำใดๆ อันมิ ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การค้าบริการทางเพศ การ ข่มขู่บังคับจิตใจ การใช้แรงงานโดยกดขี่ทารุณ บังคับขู่เข็ญให้เป็นขอทาน งานรับใช้ในบ้านและหรือ การกระทำอื่นใดที่ไร้คุณธรรม ซึ่งเด็กและหญิงนั้น หมายความรวมถึงเด็กและหญิงต่างชาติ หรือที่ไม่ สามารถระบุสัญชาติได้เข้าประเทศไทยแบบถูกต้อง ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

4 การค้า มนุษย์ จากความหมายของ การค้ามนุษย์แล้ว จะ บ่งบอกถึงการจำกัดอิสรภาพของมนุษย์ไปด้วย เลยทีเดียว โดยองค์กรเหล่านี้จะมีเป้าหมายหลัก ๆ เป็นกลุ่ม เด็ก และ สตรี โดยล่าสุดแล้ว จากรายงานการค้า มนุษย์ประจำปี 2551 จะพบว่า เด็กก่อนวัยเรียน จะเป็นเป้าหมายสำคัญของ การค้ามนุษย์ และ สตรีวัยรุ่น จะเป็นเป้าหมายสำคัญของการค้า มนุษย์ในลักษณะค้าบริการทางเพศ และชาวต่างประเทศ ( ต่างด้าว ) เป็นเป้าหมาย สำคัญในการค้ามนุษย์ในลักษณะ กรรมกร ค้าแรงงาน ดังนั้นต้องมีการป้องกัน ต่าง ๆ เกิดขึ้นมาใน ประเทศ

5 องค์กรที่เกี่ยวข้องใน การป้องกัน องค์กรที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันได้มี หลากหลายองค์กรเลยทีเดียว แต่องค์กร หลัก ๆ ที่สามารถพบเห็นได้บ่อย ๆ มีดังนี้ 1. รัฐบาล โดยได้ออกกฎหมาย พ. ร. บ. ขึ้น ในประเทศเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ โดยใช้ชื่อว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ พ. ศ. 2551 2. องค์กรเอกชน โดยจะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน มีหลายองค์กรทางเอกชน ไม่ว่าจะเป็น องค์กร กระจกเงาที่ดูแลเกี่ยวกับความรุนแรงของเด็ก และสตรีรวมถึงการค้าเด็กและสตรี และตาม หน่วยงานตามจังหวัดต่าง ๆ 3. องค์กรประชาชน ที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่า ประชาชนทุกคนมีส่วนเป็นหูเป็นตาให้กับ ประเทศชาติ ดูแลเรื่องการค้ามนุษย์เหมือนกัน

6 ช่องทางในการแจ้งเบาะแส 1. องค์กรพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ หมายเลขด่วน 1300 2. โครงการ TRAFCORD 087-174- 5797 3. มูลนิธิกระจกเงา 02-941-4194-5 ต่อ 11, 02-941-4194-5 ต่อ 18 4. สื่อ ออนไลน์ทุกชนิด ส่วนใหญ่จะอยู่ ในรูปแบบ Website ต่าง ๆ 5. สื่อสาธารณะทั่วไป เช่น โทรทัศน์, วิทยุ 6. องค์การตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ที่ว่า การอำเภอ / จังหวัด

7 Present By วุฒิชัย อุดหนุน 50123332


ดาวน์โหลด ppt E-learningPresent Human Trafficking. หลายต่อหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับ คำว่า Human Trafficking เพราะมันอาจจะไม่คุ้น หูกันมากนัก แต่ถ้าบอกว่า Human.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google