งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์ธุรกิจเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์ธุรกิจเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์ธุรกิจเครือข่าย
บทที่ 4 กลยุทธ์ธุรกิจเครือข่าย

2 กลยุทธ์ธุรกิจเครือข่าย
ผู้ประกอบการต้องรู้ว่า ศูนย์กลางของธุรกิจเครือข่ายอยู่ที่ไหน โดยปกติแล้วจะสร้างศูนย์กลางในกลุ่มคนที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ หรือกลุ่มอิทธิพลในชุมชน เป็นหัวหน้างาน หรืออาจจะแสวงหาจากลูกค้าเก่า เป็นการหาแบบโช่ไม่มีปลาย

3 ศูนย์กลางธุรกิจเครือข่ายอยู่ที่ไหน
นักวิจัยทางการตลาดพยายามหาสูตรที่จะหาตัวผู้นำความคิดให้ได้ แต่ก็ทำได้สำเร็จในระดับหนึ่งเท่านั้นและยังพยายามหาตัวผู้นำความคิดอยู่ทุกวันเพื่อพร้อมที่จะรับผลประโยชน์ของธุรกิจเครือข่าย ซึ่งสามารถทำได้โดย ปล่อยให้ศูนย์กลางเครือข่ายเปิดเผยตัวเอง กำหนดลำดับชั้นของศูนย์กลางเครือข่าย เลือกศูนย์กลางเครือข่ายในแวดวงความรู้นั้น พิสูจน์ศูนย์กลางเครือข่ายผ่านการสำรวจ

4 การค้นหาศูนย์กลางธุรกิจเครือข่าย
1.ปล่อยให้ศูนย์กลางเครือข่ายเปิดเผยตัวเอง คือ การค้นหานั้นเราไม่จำเป็นต้องเดินไปค้นหา เพียงแต่อาศัยการสังเกตและเตรียมตอบคำถามหรือคัดเลือกเท่านั้น 2. กำหนดลำดับชั้นของศูนย์กลางเครือข่าย คือ การคาดคะเนค้นหาบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มคนที่พวกเค้าทำงานอยู่ 3. เลือกศูนย์กลางเครือข่ายในแวดวงความรู้นั้น คือ การเข้าไปคลีกคลีหรือเข้าไปร่วมกิจกรรมกับแวดวงที่เราต้องการค้นหาศูนย์กลางธุรกิจเครือข่าย

5 คุณสมบัติของ Active ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีแต่การหาศูนย์กลางเครือข่ายนั้น จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามคำว่า Active มากกว่าคนอื่นๆของศูนย์กลางเครือข่าย ความหมายที่ว่านี้คือ A (Ahead) การยอมรับก่อนคนอื่น C (Connected) การติดต่อสัมพันธ์ T (Travelers) ผู้เดินทาง I (Information-hungry) อยากรู้ข้อมูลข่าวสาร V (Vocal) การแสดงความคิดเห็น E (Expose to the media) การเปิดเผยต่อสื่อ


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์ธุรกิจเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google