งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาพื้นฐาน ดั้งเดิม. วิวัฒนาการของ ศาสนา วิญญาณนิยม ธรรมชาติเทวนิยม เทวนิยม อเทวนิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาพื้นฐาน ดั้งเดิม. วิวัฒนาการของ ศาสนา วิญญาณนิยม ธรรมชาติเทวนิยม เทวนิยม อเทวนิยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาพื้นฐาน ดั้งเดิม

2 วิวัฒนาการของ ศาสนา วิญญาณนิยม ธรรมชาติเทวนิยม เทวนิยม อเทวนิยม

3 วิญญาณนิยม สิ่งลี้ลับ : มนะ ( อำนาจที่ไม่มี ตัวตน แต่มี ชีวิตจิตใจ มี พลังวิเศษ ) - ยุคหมอผี (Shaman) - มนะคือ วิญญาณที่สิง สถิตย์อยู่ทั่วไป - เกิดรูปแกะสลัก ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ ประจำเผ่า (Totemism) Totem ข้อห้ามเรียกว่า “ ตาบู ” (Taboo)

4 อุกกามณี ( สะเก็ดดาว ) วิหารกาบะ หิน ดำ

5 การเซ่นไหว้บรรพ บุรุษ ปิรามิด ศาล ปู่ตา

6 แม่น้ำ คงคา

7 ธรรมชาติ เทวนิยม เรียก วิญญาณ ว่า เทวดา หรือ เทพเจ้า เจ้าที่เจ้า ทาง ผีบ้านผี เรือน เทพวรุณทรง ช้าง 5 เศียร พระสุริย เทพ

8 เทวนิยม เทพเจ้า สูงสุด เหนือกว่า เทพเจ้า ทั้งหลาย ทรงสร้าง โลกและ สรรพสิ่ง กำหนด ชะตากรรม ของมนุษย์

9 อเทวนิ ยม ทุกสิ่งทุก อย่าง เป็นไปตาม เหตุปัจจัย กรรมหรือ การกระทำ ของมนุษย์ คือ ตัวกำหนด ความ เป็นไป พระพุทธเจ้ า มหาวีระ

10 ศาสนาดั้งเดิม คือศาสนาและ ความเชื่อทั้งหลาย ที่มีอยู่ในยุคก่อน ประวัติศาสตร์

11 มนุษย์นีแอนเดอธัล มนุษย์โครมันยอง มนุษย์ยุคหินใหม่ ชาวอเมริกันอินเดียน ชาวพื้นเมืองแอฟริกัน ศาสนาดั้งเดิมคือศาสนาและ ความเชื่อของ

12 มนุษย์นีแอนเดอธัล 10,000-25,000 ปี ก่อนค. ศ. นิยมฝังอาหาร ภาชนะ อาวุธไปกับ ศพเพื่อให้คนตาย นำไปใช้ เชื่อว่ากระดูกหรือ กระโหลกของหมีมี พลังอำนาจช่วย ปกป้องคุ้มครองจาก อันตรายได้

13 มนุษย์โครมันยอง 25,000 ปีก่อน คริสตกาล อาศัยอยู่ตามถ้ำ ชำนาญการวาดรูป ( เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ ที่ถูกล่า ) นิยมแกะสลักหญิง เปลือยรูปร่างอวบ อ้วนไม่ตา จมูก ปาก และหู เพื่อบูชาให้ เกิดความอุดม สมบูรณ์ เทพวีนัส ( มหา มาตาเทวี )

14 มนุษย์ยุคหิน ใหม่ เชื่อพลังอันลึกลับของ ธรรมชาติแล้วยกย่องให้มี ภาพลักษณ์เป็นเทพเจ้า เช่น เทพปกรณัม (7,000- 3,000 ปีก่อนค. ศ.)

15 ชาวอเมริกันอินเดียน 3,000 ปีก่อน ค. ศ.- ปัจจุบัน สวดมนต์ให้แก่ วิญญาณสัตว์ ก่อนที่จะล่า ให้ความเคารพใน ธรรมชาติ ถ้ามิ เช่นนั้นอาจได้รับ ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ ทุกสิ่งในธรรมชาติ ล้วนมีจิตวิญญาณ แฝงอยู่

16 ชาวพื้นเมืองแอฟริกัน เชื่อใน อำนาจ วิญญาณ บรรพบุรุษ ด้วยการเซ่น ไหว้ นิยม เซ่นด้วย เลือด เชื่อในผู้นำ ทางศาสนา ( หมอผี พ่อ มด )

17 คุณลักษณะของศาสนา พื้นฐานดั้งเดิม ทั้งหมด คือ


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาพื้นฐาน ดั้งเดิม. วิวัฒนาการของ ศาสนา วิญญาณนิยม ธรรมชาติเทวนิยม เทวนิยม อเทวนิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google