งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CMV Lab (Control, Mobile Robot, and Vibration)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CMV Lab (Control, Mobile Robot, and Vibration)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CMV Lab (Control, Mobile Robot, and Vibration)
นำเสนอโดย ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย 25 พฤษภาคม 2550

2 ประวัติอาจารย์วิทิต การศึกษา ประสบการณ์ ความถนัด เซนต์คาเบรียล
เตรียมอุดมศึกษา วิศวจุฬา MBA ที่ นิด้า MS Eng Mgmt ที่ ABAC MSME (control) Purdue PhD (control) Purdue ประสบการณ์ Schlumberger Oil-Field (2.5) Seagate (4.5) Ansell (1.5) Deloitte Consulting (1) Teach math at Purdue (5.5) อาจารย์ภาคเครื่องกล (ธันวา 49) ความถนัด ทฤษฎี: control, mobile robot, vibration ปฏิบัติ: microcontroller, Labview

3 โครงสร้างองค์กร ดร.วิทิต เครื่องกล ไฟฟ้า การบิน คฟก โยธา เคมี ป.เอก
อาจารย์จากภาควิชาอื่น ดร.วิทิต เครื่องกล ไฟฟ้า การบิน คฟก โยธา เคมี อุตสาหการ ไม่เกิน 10 คน (ปัจจุบันมี 6) ป.เอก ป.โท ไม่เกิน 5 คน (ปัจจุบันมี 0) ป.ตรี

4 เน้นงานวิจัยทั้งสามระดับ
ผู้ดำเนินการ อาจารย์ + ป.เอก Basic Research Applied Research ป.โท Development Research ป.ตรี

5 งานวิจัยในปัจจุบัน ภูวดล (ป.โท) Hard Disk Actuator Control
Apply advanced control theory to improve seek time and trajectory control Hardware DAQ: NI-6221 Controller: Labview Realtime OS, Host/Target PCs Motor driver: PIC16 Encoder: 2000 lines DC Servo Amplifier: Maxon LSC 30/2 Hard disk: Anything!!! ภูวดล (ป.โท)

6 งานวิจัยในปัจจุบัน กนกศักดิ์ (ป.โท) Flexible-Link Robot
System identification Exact and approximated methods Validate with experiment Hardware DAQ: NI-6221 Controller: Labview Realtime OS, Host/Target PCs Quanser experiment set กนกศักดิ์ (ป.โท)

7 งานวิจัยในปัจจุบัน กาญจนะ (ป.โท) Air-Duct Survey Robot
Navigate autonomously Or wireless control by operator Hardware CPU: Microchip PIC16 Radio controller: Futaba Light Sensor Wireless data transmission card Wireless camera กาญจนะ (ป.โท)

8 งานวิจัยในปัจจุบัน กิตติพงษ์ (ป.โท) Autonomous Two-Wheeled Robot
Apply machine vision with two-wheeled robot Balance and navigate autonomously Hardware DAQ: NI-6221 Controller: Labview Realtime OS, Host/Target PCs Vision: NI-8254R Software: Labview vision development module Camera, Rate Gyroscope กิตติพงษ์ (ป.โท)

9 งานวิจัยในปัจจุบัน ธีรพงษ์ (ป.โท) Flexible-Joint Robot
Reduce residual vibration from point- to-point movement Command shaping method Hardware DAQ: NI-6221 Controller: Labview Realtime OS, Host/Target PCs Quanser experiment set ธีรพงษ์ (ป.โท)

10 งานวิจัยในปัจจุบัน บัณฑิต (ป.โท) Mobile Two-Wheeled Robot
Develop small-size two-wheeled robot using microcontroller Radio Controlled by operator Hardware Controller: PIC DSC30 (16 bit) Radio controller: Futaba บัณฑิต (ป.โท)

11 งานวิจัยในอนาคตอันใกล้
Platoons (Car Following) Autonomous Car XYZ table Motorcycle Engine Autonomous Helicopter

12 ความเชี่ยวชาญภาคทฤษฎี
Model Predictive Control Optimal Control Quantitative Feedback Control Nonlinear Control Adaptive Control Robust Control CMV Motion Planning Neural Networks Fuzzy Logic Behavior-Based Programming System Identification PID Vibration Control

13 ความเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติ
Microcontroller Machine Vision Labview Embedded System CMV Industrial Automation Vibration Control Industrial Inspection Toys Industrial Control

14 การทำงานประสานกับ RDiPT
CMV

15 เครื่องมือและอุปกรณ์หลักที่มี
NI-6221 DAQ / Target and Host PCs 6 Sets NI-8254R Machine Vision DAQ 1 Set Microcontroller PIC16, PIC DSC30, ชุดทดลอง robot, Radio Controller ของ Futaba Software: Labview all modules including vision development module

16 แหล่งเงินทุน สนช ศรอ (นวัตกรรม) สกอ ทุนวิจัย มก สสว (SME) สกว
วิจัยแห่งชาติ ก.วิทย์ สวทช ภาคเอกชน ทุนคณะวิศว

17 การจัดห้อง ห้อง อ.วิทิต ห้องทำงานนิสิต และ lab 513 512

18 การจัดห้อง ห้อง 513 ห้อง 512 หน้าห้อง 513

19 ข้อตกลงกับ RDiPT ผลงานทุกชนิดจาก lab นี้จะมีการ acknowledge RDiPT
อ.วิทิต ออกค่าทำห้องเอง ขนย้ายของ ติดแอร์ ทาสี ปรับปรุงพื้นที่ ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อ.วิทิตรับผิดชอบครุภัณฑ์ป้ายเขียวในห้อง 513 ขนขึ้นเก็บบนดาดฟ้า ครุภัณฑ์ในห้อง 512 เก็บรวมกับห้องอื่นๆในชั้น 5 เม็ดพลาสติก เก็บในห้อง 507


ดาวน์โหลด ppt CMV Lab (Control, Mobile Robot, and Vibration)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google