งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CMV Lab (Control, Mobile Robot, and Vibration) นำเสนอโดย ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย 25 พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CMV Lab (Control, Mobile Robot, and Vibration) นำเสนอโดย ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย 25 พฤษภาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CMV Lab (Control, Mobile Robot, and Vibration) นำเสนอโดย ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย 25 พฤษภาคม 2550

2 ประวัติอาจารย์วิทิต การศึกษา การศึกษา –เซนต์คาเบรียล –เตรียมอุดมศึกษา –วิศวจุฬา –MBA ที่ นิด้า –MS Eng Mgmt ที่ ABAC –MSME (control) Purdue –PhD (control) Purdue ประสบการณ์ ประสบการณ์ –Schlumberger Oil-Field (2.5) –Seagate (4.5) –Ansell (1.5) –Deloitte Consulting (1) –Teach math at Purdue (5.5) –อาจารย์ภาคเครื่องกล (ธันวา 49) ความถนัด ความถนัด –ทฤษฎี: control, mobile robot, vibration –ปฏิบัติ: microcontroller, Labview

3 โครงสร้างองค์กร ดร.วิทิต เครื่องกล ไฟฟ้า คฟก เคมี โยธา อุตสาหการ การบิน ป.โท ป.เอก ป.ตรี ไม่เกิน 10 คน (ปัจจุบันมี 6) ไม่เกิน 5 คน (ปัจจุบันมี 0) อาจารย์จากภาควิชาอื่น

4 เน้นงานวิจัยทั้งสามระดับ BasicResearch AppliedResearch DevelopmentResearch อาจารย์ + ป.เอก ป.โท ป.ตรี ผู้ดำเนินการ

5 งานวิจัยในปัจจุบัน Hard Disk Actuator Control Hard Disk Actuator Control –Apply advanced control theory to improve seek time and trajectory control –Hardware DAQ: NI-6221 DAQ: NI-6221 Controller: Labview Realtime OS, Host/Target PCs Controller: Labview Realtime OS, Host/Target PCs Motor driver: PIC16 Motor driver: PIC16 Encoder: 2000 lines Encoder: 2000 lines DC Servo Amplifier: Maxon LSC 30/2 DC Servo Amplifier: Maxon LSC 30/2 Hard disk: Anything!!! Hard disk: Anything!!! ภูวดล ( ป. โท )

6 งานวิจัยในปัจจุบัน Flexible-Link Robot Flexible-Link Robot –System identification Exact and approximated methods Exact and approximated methods Validate with experiment Validate with experiment –Hardware DAQ: NI-6221 DAQ: NI-6221 Controller: Labview Realtime OS, Host/Target PCs Controller: Labview Realtime OS, Host/Target PCs Quanser experiment set Quanser experiment set กนกศักดิ์ ( ป. โท )

7 งานวิจัยในปัจจุบัน Air-Duct Survey Robot Air-Duct Survey Robot –Navigate autonomously –Or wireless control by operator –Hardware CPU: Microchip PIC16 CPU: Microchip PIC16 Radio controller: Futaba Radio controller: Futaba Light Sensor Light Sensor Wireless data transmission card Wireless data transmission card Wireless camera Wireless camera กาญจนะ ( ป. โท )

8 งานวิจัยในปัจจุบัน Autonomous Two- Wheeled Robot Autonomous Two- Wheeled Robot –Apply machine vision with two-wheeled robot Balance and navigate autonomously Balance and navigate autonomously –Hardware DAQ: NI-6221 DAQ: NI-6221 Controller: Labview Realtime OS, Host/Target PCs Controller: Labview Realtime OS, Host/Target PCs Vision: NI-8254R Vision: NI-8254R Software: Labview vision development module Software: Labview vision development module Camera, Rate Gyroscope Camera, Rate Gyroscope กิตติพงษ์ ( ป. โท )

9 งานวิจัยในปัจจุบัน Flexible-Joint Robot Flexible-Joint Robot –Reduce residual vibration from point- to-point movement Command shaping method Command shaping method –Hardware DAQ: NI-6221 DAQ: NI-6221 Controller: Labview Realtime OS, Host/Target PCs Controller: Labview Realtime OS, Host/Target PCs Quanser experiment set Quanser experiment set ธีรพงษ์ ( ป. โท )

10 งานวิจัยในปัจจุบัน Mobile Two-Wheeled Robot Mobile Two-Wheeled Robot –Develop small-size two-wheeled robot using microcontroller –Radio Controlled by operator –Hardware Controller: PIC DSC30 (16 bit) Controller: PIC DSC30 (16 bit) Radio controller: Futaba Radio controller: Futaba บัณฑิต ( ป. โท )

11 งานวิจัยในอนาคตอันใกล้ Platoons (Car Following) Platoons (Car Following) Autonomous Car Autonomous Car XYZ table XYZ table Motorcycle Engine Motorcycle Engine Autonomous Helicopter Autonomous Helicopter

12 ความเชี่ยวชาญภาคทฤษฎี CMV SystemIdentification VibrationControl PID NonlinearControl AdaptiveControl QuantitativeFeedbackControl ModelPredictiveControl OptimalControl RobustControl NeuralNetworks FuzzyLogic Behavior-BasedProgramming MotionPlanning

13 CMV IndustrialInspection VibrationControl Toys IndustrialControl IndustrialAutomation Labview EmbeddedSystem MachineVision Microcontroller ความเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติ

14 การทำงานประสานกับ RDiPT CMV

15 เครื่องมือและอุปกรณ์หลักที่มี NI-6221 DAQ / Target and Host PCs6 Sets NI-6221 DAQ / Target and Host PCs6 Sets NI-8254R Machine Vision DAQ1 Set NI-8254R Machine Vision DAQ1 Set Microcontroller PIC16, PIC DSC30, ชุดทดลอง robot, Radio Controller ของ Futaba Microcontroller PIC16, PIC DSC30, ชุดทดลอง robot, Radio Controller ของ Futaba Software: Labview all modules including vision development module Software: Labview all modules including vision development module

16 แหล่งเงินทุน สกว ทุนวิจัย มก สวทช ก.วิทย์ วิจัยแห่งชาติ สกอ ภาคเอกชน ทุนคณะวิศว สนช ( นวัตกรรม ) ศรอ สสว (SME)

17 การจัดห้อง ห้องอ.วิทิต 513 512 ห้องทำงานนิสิต และ lab

18 การจัดห้อง ห้อง 512 ห้อง 513 หน้าห้อง 513

19 ข้อตกลงกับ RDiPT ผลงานทุกชนิดจาก lab นี้จะมีการ acknowledge RDiPT ผลงานทุกชนิดจาก lab นี้จะมีการ acknowledge RDiPT ค่าบริหารโครงการ ครึ่งหนึ่งให้กับ RDiPT และอีกครึ่งหนึ่งให้กับภาค เครื่องกล ค่าบริหารโครงการ ครึ่งหนึ่งให้กับ RDiPT และอีกครึ่งหนึ่งให้กับภาค เครื่องกล ผลประโยชน์จากการจัดสัมมนาหักค่าใช้จ่าย ให้กับทาง RDiPT ผลประโยชน์จากการจัดสัมมนาหักค่าใช้จ่าย ให้กับทาง RDiPT ช่วยค่าไฟฟ้าเดือนละ 10,000 บาท ยกเว้นเมื่อทำรายได้ใดๆให้ RDiPT เกิน กว่าจำนวนนี้ ช่วยค่าไฟฟ้าเดือนละ 10,000 บาท ยกเว้นเมื่อทำรายได้ใดๆให้ RDiPT เกิน กว่าจำนวนนี้ อ.วิทิต ออกค่าทำห้องเอง อ.วิทิต ออกค่าทำห้องเอง –ขนย้ายของ –ติดแอร์ –ทาสี ปรับปรุงพื้นที่ –ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อ.วิทิตรับผิดชอบครุภัณฑ์ป้ายเขียวในห้อง 513 ขนขึ้นเก็บบนดาดฟ้า อ.วิทิตรับผิดชอบครุภัณฑ์ป้ายเขียวในห้อง 513 ขนขึ้นเก็บบนดาดฟ้า ครุภัณฑ์ในห้อง 512 เก็บรวมกับห้องอื่นๆในชั้น 5 ครุภัณฑ์ในห้อง 512 เก็บรวมกับห้องอื่นๆในชั้น 5 เม็ดพลาสติก เก็บในห้อง 507 เม็ดพลาสติก เก็บในห้อง 507


ดาวน์โหลด ppt CMV Lab (Control, Mobile Robot, and Vibration) นำเสนอโดย ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย 25 พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google