งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Economics for Better Living ๐๑๑๙๙๙๐๔๑ เศรษฐศาสตร์เพื่อการ ดำเนินชีวิตที่ดี Economics for Better Living ดร. สยุมพร โยธาสมุทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Economics for Better Living ๐๑๑๙๙๙๐๔๑ เศรษฐศาสตร์เพื่อการ ดำเนินชีวิตที่ดี Economics for Better Living ดร. สยุมพร โยธาสมุทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Economics for Better Living ๐๑๑๙๙๙๐๔๑ เศรษฐศาสตร์เพื่อการ ดำเนินชีวิตที่ดี Economics for Better Living ดร. สยุมพร โยธาสมุทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 คำอธิบายลักษณะวิชา ความสุข เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจในการดำเนินชีวิต มนุษย์ ให้มีชีวิตร่วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข โดยดำเนินกิจกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้ง ตนเองและสังคมควบคู่กัน

3 Wedding of the decade : Chelsea Clinton 31 Jul. 2010 China flooding : South-west Chongqing (The Guardian 21/7/2010) World Cup 2010

4

5 เด็กไทยเป็นเหยื่อฉีด วัคซีน ๓๓ เข็ม บริษัทโหมโฆษณาดูด เงินพ่อแม่ ปีละกว่า ๒. ๕ หมื่นล้าน แพทย์ชี้ไม่จำเป็น นสพ. ไทยรัฐ ๓ / ๖ / ๕๑ น้ำมันแพงดันเงินเฟ้อ สูงสุดในรอบ ๑๐ ปี นสพ. ไทยรัฐ ๓ / ๖ / ๕๑ โจรขโมยโลง นสพ. เดลินิวส์ ๖ / ๖ / ๕๓ กระทบจากปัญหา การเมือง ธุรกิจสร้างบ้านจืด สนิท นสพ. เดลินิวส์ ๒๙ / ๕ / ๕๓ ถนนคนเดินอังรี ดูนังคึก นสพ. กรุงเทพธุรกิจ ๖ / ๖ / ๕๓ หวั่นผลที่มองไม่เห็น เหตุน้ำมันรั่ว ใต้ทะเลลึกของบีพี นสพ. ผู้จัดการ ๓ / ๖ / ๕๓

6 คำอธิบายลักษณะวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจกับ การดำเนินชีวิตที่ดี บทบาทและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคม เรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการ องค์ประกอบทางเศรษฐกิจ รูปแบบและประเด็นสำคัญในทางเศรษฐศาสตร์ และการจัดการ

7 บทนำ องค์การและ กิจกรรม ทางเศรษฐกิจ บทบาทและการ ดำเนินชีวิตของ มนุษย์ในสังคม แนวคิดและ ค่านิยม ทางเศรษฐกิจ รูปแบบของ เศรษฐกิจปัจจุบัน ศ. ระดับ ชุมชน - สังคม ศ. ระดับ ครัวเรือน สภาพแวดล้อมและ การจัดการ องค์ประกอบทาง เศรษฐกิจ องค์ประกอบ ทางธุรกิจ ความเป็น ผู้ประกอบการ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ สังคม ธรรมาภิบาล current issues

8

9 lifeliving ชีวิต – life – living

10 Central World 19-5-2010

11 ค่านิยมที่ไร้เส้นแบ่งความดี ความชั่ว การขาดความเมตตาต่อกัน ความหลงใหลในประชาธิปไตย อย่างบิดเบือน คนไทย ปัจจุบัน

12 นักเรียน ๑๖ กินยา ลดอ้วนดับ ( น. ส. พ. ข่าวสด ๒ / ๖ / ๒๕๕๓ ) แตกตื่นเคอร์ฟิวแห่ ซื้ออาหารกักตุน ( น. ส. พ. ๒๑ / ๕ / ๒๕๕๓ )

13 ( น. ส. พ. ๒๖ / ๕ / ๒๕๕๓ ) เรียนหนังสือตอน " หลับ ” –SOUND ASLEEP การงีบหลับอาจจะไม่ใช่ความโชคร้ายของนักเรียนที่เตรียมตัว ก่อนสอบอีกต่อไป เมื่อมีนวัตกรรมอย่าง " หมอนทวนความจำ " ที่อ้างว่าช่วยให้นักเรียน - นักศึกษาทบทวนบทเรียนต่างๆ ได้แม้ ในขณะกำลังนอนหลับ เทคโนโลยีหมอนดังกล่าวพัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกา มีชื่อว่า " ซาวด์ แอสลีป " ราคาใบละประมาณ 1,000 บาท ฝังลำโพงไว้ ในใยไฟเบอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเอ็มพี 3 หรือ เครื่องเล่นซีดี เมื่อผู้ใช้นำไปอัดเสียงบทเรียนที่ครูเล็กเชอร์ และสามารถนำมาเปิดฟังขณะนอนหลับ ซึ่งมีงานวิจัยสนับสนุน ว่าวิธีนี้ช่วยให้ผู้นอนจดจำสิ่งที่ได้ยินได้ตอนตื่นขึ้น นอกจากนี้ ยังเหมาะกับคนที่มีเพื่อนนอนกรน ด้วยการเปิด เพลงที่ชอบเพื่อลดการได้ยินเสียงอื่นที่ไม่พึงประสงค์และช่วย ให้หลับได้ง่ายขึ้น

14

15 บ้านกระทูน จ. นคร ศรีฯ ๒๕๓๑ วังชิ้น จ. แพร่ ๑๔ / ๕ / ๕๐ บ้านน้ำก้อ จ. เพชรบูรณ์ ๒๕๔๔

16 Sichuan Earth Quake 2008 Cyclone Nargis 1 /5/2008 -Myanmar

17 กัวเตมาลา ๑ / ๖ / ๒๕๕๓


ดาวน์โหลด ppt Economics for Better Living ๐๑๑๙๙๙๐๔๑ เศรษฐศาสตร์เพื่อการ ดำเนินชีวิตที่ดี Economics for Better Living ดร. สยุมพร โยธาสมุทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google