งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว นายนนทณัฏฐ์ สร้อยสังวาลย์. นายนนทณัฏฐ์ สร้อยสังวาลย์ ชื่อเล่น น้องแคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว นายนนทณัฏฐ์ สร้อยสังวาลย์. นายนนทณัฏฐ์ สร้อยสังวาลย์ ชื่อเล่น น้องแคน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว นายนนทณัฏฐ์ สร้อยสังวาลย์

2 นายนนทณัฏฐ์ สร้อยสังวาลย์ ชื่อเล่น น้องแคน

3 เกิด วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2535 เกิดที่ จังหวัดจันทบุรี อายุ 20 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ประวัติ

4 บิดา ชูชาติ สร้อย สังวาลย์ อาชีพ รับราชการ มารดา น้ำทิพย์ สร้อย สังวาลย์ อาชีพ รับราชการ พี่ชาย นายประไณย สร้อยสังวาลย์ นิสิต คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ ครอบครัว

5 ปัจจุบัน เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรม เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 2538-2540 โรงเรียนบุญสมอนุบาล 2541-2546 โรงเรียนบุญสมวิทยา 2547-2552 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2553- ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษา

6

7 วิชาเรียนที่ชื่นชอบ Mathematics & Computers in Everyday Life ( ชอบที่สุด ) Engineering Drawing Physical Chemistry Unit Operation in Agro-Industry Biochemistry การศึกษา

8 แคนเป็นคนนิสัยดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความ เมตตากรุณา เป็นเด็กกตัญญูรู้คุณคน มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนเอางานเอาการ มีความรับผิดชอบสูง เป็น ที่พึ่งของเพื่อนๆยามลำบาก ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีน้ำใจ ชอบแบ่งขนมให้เพื่อนกินอยู่เป็นประจำมีความเป็น สุภาพบุรุษ เวลานั่งรถเมล์ชอบลุกให้เด็ก คนแก่ และสตรี นั่งเสมอๆ งานอดิเรก : สวดมนต์ นั่งสมาธิ กิจกรรมยามว่าง : ออกไปบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือ สังคม เกี่ยวกับฉัน

9 กีฬาที่ชอบ : กอล์ฟ สกี ไอซ์สเกต ขี่ ม้า สเปคสาวๆ : น่ารักๆ ขาวๆ หมวยๆ ไอดอล : ปฐมพงศ์ ลลิตภัทรกิจ ( พี่ ทน ) ศิลปินในดวงใจ : สถิตคุณ คำมณี ( พี่เพชร คาสซาโนวา ) ความสามารถพิเศษ : ไม่มี คติประจำใจ : ไม่มี ความใฝ่ฝัน : อยากเป็นอาจารย์ มหาลัย เกี่ยวกับฉัน

10 เพื่อนสนิทที่ มหาวิทยาลัย  กชกร ภิงคานนท์ ( จูน รังสิต )  ชลธิชา เฟื่องฟู ( บี ประจวบ )  ภาณุพงศ์ อังคเสถียร ( ปอ ปาริชาติ )  เมษรา รูปขำดี ( เวย์ แอฟริกา )  รพีพร พียา ( เจน จตุจักร )  ลลิตา จิรวิทยากุล ( ฟา บึงกุ่ม )  ศิวพร ลิ้มพันสมบัติ ( กวาง วงเวียนใหญ่ )  สถิตคุณ คำมณี ( เพชร อมรพันธ์ )  อรรถพร ธุลีรัตนารมย์ ( หอย พระโขนง )  อานนท์ เขียวคำ ( นนท์ เอกมัย )  อัครชัย กิจปรีชาวณิช ( หมี ประตูสาม )  ปฐมพงศ์ ลลิตภัทรกิจ ( ทน จันเกษม )  วีรชน ศรียะพันธ์ ( เบน พันธ์ทิพย์ )

11

12 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 10 หมู่ 3 ต. บางกะจะ อ. เมือง จ. จันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 087-5375790 E-mail can_hihi@hotmail.com can_hihi@hotmail.com ติดต่อฉัน


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว นายนนทณัฏฐ์ สร้อยสังวาลย์. นายนนทณัฏฐ์ สร้อยสังวาลย์ ชื่อเล่น น้องแคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google