งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว นายนนทณัฏฐ์ สร้อยสังวาลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว นายนนทณัฏฐ์ สร้อยสังวาลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว นายนนทณัฏฐ์ สร้อยสังวาลย์
ประวัติส่วนตัว นายนนทณัฏฐ์ สร้อยสังวาลย์

2 นายนนทณัฏฐ์ สร้อยสังวาลย์ ชื่อเล่น น้องแคน
นายนนทณัฏฐ์ สร้อยสังวาลย์ ชื่อเล่น น้องแคน

3 ประวัติ เกิด วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2535 เกิดที่ จังหวัดจันทบุรี
อายุ 20 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ

4 ครอบครัว บิดา ชูชาติ สร้อยสังวาลย์ อาชีพ รับราชการ
มารดา น้ำทิพย์ สร้อยสังวาลย์ พี่ชาย นายประไณย สร้อยสังวาลย์ นิสิตคณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

5 การศึกษา ปัจจุบัน เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โรงเรียนบุญสมอนุบาล โรงเรียนบุญสมวิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 2553-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6

7 การศึกษา วิชาเรียนที่ชื่นชอบ
Mathematics & Computers in Everyday Life (ชอบที่สุด) Engineering Drawing Physical Chemistry Unit Operation in Agro-Industry Biochemistry

8 เกี่ยวกับฉัน แคนเป็นคนนิสัยดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเมตตากรุณา เป็นเด็กกตัญญูรู้คุณคน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนเอางานเอาการ มีความรับผิดชอบสูง เป็นที่พึ่งของเพื่อนๆยามลำบาก ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีน้ำใจ ชอบแบ่งขนมให้เพื่อนกินอยู่เป็นประจำมีความเป็นสุภาพบุรุษ เวลานั่งรถเมล์ชอบลุกให้เด็ก คนแก่ และสตรี นั่งเสมอๆ งานอดิเรก : สวดมนต์ นั่งสมาธิ กิจกรรมยามว่าง : ออกไปบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม

9 เกี่ยวกับฉัน กีฬาที่ชอบ: กอล์ฟ สกี ไอซ์สเกต ขี่ม้า
สเปคสาวๆ: น่ารักๆ ขาวๆ หมวยๆ ไอดอล :ปฐมพงศ์ ลลิตภัทรกิจ (พี่ทน) ศิลปินในดวงใจ: สถิตคุณ คำมณี (พี่เพชร คาสซาโนวา) ความสามารถพิเศษ: ไม่มี คติประจำใจ: ไม่มี ความใฝ่ฝัน : อยากเป็นอาจารย์มหาลัย

10 เพื่อนสนิทที่มหาวิทยาลัย
กชกร ภิงคานนท์ (จูน รังสิต) ชลธิชา เฟื่องฟู (บี ประจวบ) ภาณุพงศ์ อังคเสถียร (ปอ ปาริชาติ) เมษรา รูปขำดี (เวย์ แอฟริกา) รพีพร พียา (เจน จตุจักร) ลลิตา จิรวิทยากุล (ฟา บึงกุ่ม) ศิวพร ลิ้มพันสมบัติ (กวาง วงเวียนใหญ่) สถิตคุณ คำมณี (เพชร อมรพันธ์) อรรถพร ธุลีรัตนารมย์ (หอย พระโขนง) อานนท์ เขียวคำ (นนท์ เอกมัย) อัครชัย กิจปรีชาวณิช (หมี ประตูสาม) ปฐมพงศ์ ลลิตภัทรกิจ (ทน จันเกษม) วีรชน ศรียะพันธ์ (เบน พันธ์ทิพย์)

11

12 ติดต่อฉัน ที่อยู่ บ้านเลขที่ 10 หมู่3 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว นายนนทณัฏฐ์ สร้อยสังวาลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google