งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THE WAY OF THE PROGRAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THE WAY OF THE PROGRAM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THE WAY OF THE PROGRAM

2 PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE
Engine ที่ใช้แปลและรันไพธอนเรียกว่า Python Interpreter ใช้ได้ 2 วิธี คือ Immediate mode Script mode

3 Immediate Mode Python prompt Inmediate mode

4 Script mode เขียนโปรแกรมเก็บไว้ในแฟ้ม
ใช้อินเทอร์พลีเตอร์กระทำการโปรแกรมภายในแฟ้ม เรียกแฟ้มนี้ว่า script Script มีข้อดี คือ สามารถบันทึกเก็บไว้ในดิสก์ และพิมพ์ออกมาได้

5 Python Scripts • Interactive Python is good for experiments and programs of 3-4 lines long • But most programs are much longer so we type them into a file and tell python to run the commands in the file. • In a sense we are “giving Python a script” • As convention, we add “.py” as the suffix on the end of these files to indicate they contain Python

6

7 โปรแกรม คือชุดของคำสั่งที่กำหนดวิธีการทำงาน
คำสั่งเบื้องต้นที่มีอยู่ในทุกภาษา Input Output Computational execution Conditional execution Repetition

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Debugging ในการเขียนโปรแกรม มักจะเกิดความผิดพลาด (bug) ขึ้น
ความผิดพลาดมี 3 ชนิด Syntax error Runtime error Semantic error

18 Natural Language ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร อาทิ อังกฤษ สเปน ญี่ปุ่น

19 Formal language ภาษาที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานเฉพาะ
อาทิ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างทางเคมี มีกฎ(syntax rule) ที่เข้มงวด เกี่ยวข้องกับ 2 สิ่ง

20 Syntax Rule เกี่ยวข้องกับ 2 สิ่ง
Token เป็นหน่วยพื้นฐานของภาษา ได้แก่ คำ จำนวน วงเล็บ คอมมา เป็นต้น print(“Happy New Year for ”, 2013) มี 6 token ชื่อฟังก์ชัน วงเล็บเปิด สายอักขระ คอมมา จำนวน วงเล็บปิด Structure คือ วิธีการจัดเรียง token

21

22 The first program

23


ดาวน์โหลด ppt THE WAY OF THE PROGRAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google