งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดให้ประพจน์ และ มีค่าความจริงเป็น จริง เท็จ จริง และเท็จ ตามลำดับ จงหาค่าความจริงของ ดังนั้น มีค่าความจริงเป็น จริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดให้ประพจน์ และ มีค่าความจริงเป็น จริง เท็จ จริง และเท็จ ตามลำดับ จงหาค่าความจริงของ ดังนั้น มีค่าความจริงเป็น จริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 กำหนดให้ประพจน์ และ มีค่าความจริงเป็น จริง เท็จ จริง และเท็จ ตามลำดับ จงหาค่าความจริงของ ดังนั้น มีค่าความจริงเป็น จริง

6 จงหาค่าความจริงของประพจน์ เมื่อ กำหนดให้ประพจน์ และ มีค่าความจริงเป็น จริง เท็จ และจริง ตามลำดับ ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง

7 กำหนดให้ และ เป็นประพจน์ ซึ่ง มีค่าความจริงเป็นเท็จ และ มีค่าความจริงเป็นจริง จงหาค่าความจริงของ ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง

8 กำหนดประพจน์ และ โดยที่ มีค่าความจริงเป็นจริง จงหาค่าความจริงของประพจน์ ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง

9 กำหนดประพจน์ และ โดยที่ มีค่าความจริงเป็นจริง จงหาค่าความจริงของประพจน์ ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง

10 กำหนดประพจน์ และ มีค่าความจริงเป็นจริง เท็จ จริง และ จริงตามลำดับ จงหาค่าความจริงของประพจน์ ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง

11 กำหนดให้ และ เป็นประพจน์ ซึ่ง มีค่าความจริงเป็นเท็จ จงหาค่าความจริงของประพจน์ ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง

12 จงหาว่ารูปแบบประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์ หรือไม่ ดังนั้น ประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์

13 จงหาว่ารูปแบบประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์ หรือไม่ ดังนั้น ประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์

14 จงหาว่ารูปแบบประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์ หรือไม่ ดังนั้น ประพจน์ ไม่เป็นสัจนิรันดร์

15 จงหาว่ารูปแบบประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์ หรือไม่ ดังนั้น ประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์

16 จงหาว่ารูปแบบประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์ หรือไม่ ดังนั้น ประพจน์ ไม่เป็นสัจนิรันดร์

17 จงหาว่ารูปแบบประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์ หรือไม่

18 ดังนั้น ประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์

19 จงหาว่ารูปแบบประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์ หรือไม่ ดังนั้น ประพจน์ ไม่เป็นสัจนิรันดร์

20

21 จงหาว่าประพจน์ และ สมมูลกัน หรือไม่ ดังนั้น ประพจน์ดังกล่าวสมมูลกัน

22 จงหาว่าประพจน์ และ สมมูลกัน หรือไม่ ดังนั้น ประพจน์ดังกล่าวสมมูลกัน

23 จงหาว่าประพจน์ และ สมมูลกัน หรือไม่ ดังนั้น ประพจน์ดังกล่าวสมมูลกัน

24 จงหาว่าประพจน์ และ สมมูลกัน หรือไม่ ดังนั้น ประพจน์ดังกล่าวไม่สมมูลกัน

25 การตรวจสอบว่า การอ้างเหตุผลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ทำได้โดย นำเหตุย่อย ๆ มาเชื่อมด้วยตัวเชื่อม “ ” นำสิ่งที่ได้จากข้อ มาเชื่อมกับผลด้วยตัวเชื่อม “ ” ตรวจสอบประพจน์ที่ได้จาก ว่าเป็นสัจนิรันดร์หรือไม่ ถ้าเป็นสัจนิรันดร์ แสดงว่า สมเหตุสมผล ถ้าไม่เป็นสัจนิรันดร์ แสดงว่า ไม่สมเหตุสมผล

26 จงหาว่าการอ้างเหตุผลด้านล่าง สมเหตุสมผลหรือไม่ นั่นคือ เป็นสัจนิรันดร์ ดังนั้น สมเหตุสมผล


ดาวน์โหลด ppt กำหนดให้ประพจน์ และ มีค่าความจริงเป็น จริง เท็จ จริง และเท็จ ตามลำดับ จงหาค่าความจริงของ ดังนั้น มีค่าความจริงเป็น จริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google