งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N คุณเสถียร วิเชียรสาร ขอขอบคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N คุณเสถียร วิเชียรสาร ขอขอบคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N คุณเสถียร วิเชียรสาร ขอขอบคุณ

2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N ค่าความจริงของประพจน์

3 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N ค่าความจริงของประพจน์

4 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N ค่าความจริงของประพจน์

5 ดังนั้น มีค่าความจริงเป็น จริง
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N การหาค่าความจริงของประพจน์ กำหนดให้ประพจน์ และ มีค่าความจริงเป็น จริง เท็จ จริงและเท็จ ตามลำดับ จงหาค่าความจริงของ ตัวอย่าง วิธีทำ ดังนั้น มีค่าความจริงเป็น จริง

6 ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N การหาค่าความจริงของประพจน์ จงหาค่าความจริงของประพจน์ เมื่อกำหนดให้ประพจน์ และ มีค่าความจริงเป็น จริง เท็จ และจริง ตามลำดับ ตัวอย่าง วิธีทำ ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง

7 ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N การหาค่าความจริงของประพจน์ กำหนดให้ และ เป็นประพจน์ ซึ่ง มีค่าความจริงเป็นเท็จ และ มีค่าความจริงเป็นจริง จงหาค่าความจริงของ ตัวอย่าง วิธีทำ ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง

8 กำหนดประพจน์ และ โดยที่ มีค่าความจริงเป็นจริง
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N การหาค่าความจริงของประพจน์ กำหนดประพจน์ และ โดยที่ มีค่าความจริงเป็นจริง จงหาค่าความจริงของประพจน์ ตัวอย่าง วิธีทำ ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง

9 กำหนดประพจน์ และ โดยที่ มีค่าความจริงเป็นจริง
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N การหาค่าความจริงของประพจน์ กำหนดประพจน์ และ โดยที่ มีค่าความจริงเป็นจริง จงหาค่าความจริงของประพจน์ ตัวอย่าง วิธีทำ ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง

10 ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N การหาค่าความจริงของประพจน์ กำหนดประพจน์ และ มีค่าความจริงเป็นจริง เท็จ จริง และจริงตามลำดับ จงหาค่าความจริงของประพจน์ ตัวอย่าง วิธีทำ ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง

11 ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N การหาค่าความจริงของประพจน์ กำหนดให้ และ เป็นประพจน์ ซึ่ง มีค่าความจริงเป็นเท็จ จงหาค่าความจริงของประพจน์ ตัวอย่าง วิธีทำ ดังนั้น ประพจน์ มีค่าความจริงเป็น จริง

12 ขัดแย้ง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
F M B N สัจนิรันดร์ จงหาว่ารูปแบบประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์ หรือไม่ ตัวอย่าง วิธีทำ ขัดแย้ง ดังนั้น ประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์

13 ขัดแย้ง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
F M B N สัจนิรันดร์ จงหาว่ารูปแบบประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์ หรือไม่ ตัวอย่าง วิธีทำ ขัดแย้ง ดังนั้น ประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์

14 ไม่ขัดแย้ง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
F M B N สัจนิรันดร์ จงหาว่ารูปแบบประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์ หรือไม่ ตัวอย่าง วิธีทำ ไม่ขัดแย้ง ดังนั้น ประพจน์ ไม่เป็นสัจนิรันดร์

15 ขัดแย้ง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
F M B N สัจนิรันดร์ จงหาว่ารูปแบบประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์ หรือไม่ ตัวอย่าง วิธีทำ ขัดแย้ง ดังนั้น ประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์

16 ไม่ขัดแย้ง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
F M B N สัจนิรันดร์ จงหาว่ารูปแบบประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์ หรือไม่ ตัวอย่าง วิธีทำ ไม่ขัดแย้ง ดังนั้น ประพจน์ ไม่เป็นสัจนิรันดร์

17 ขัดแย้ง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
F M B N สัจนิรันดร์ จงหาว่ารูปแบบประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์ หรือไม่ ตัวอย่าง วิธีทำ 1 ขัดแย้ง

18 ขัดแย้ง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
F M B N สัจนิรันดร์ จงหาว่ารูปแบบประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์ หรือไม่ ตัวอย่าง วิธีทำ 2 ขัดแย้ง ดังนั้น ประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์

19 ไม่ขัดแย้ง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
F M B N สัจนิรันดร์ จงหาว่ารูปแบบประพจน์ เป็นสัจนิรันดร์ หรือไม่ ตัวอย่าง วิธีทำ 1 ไม่ขัดแย้ง ดังนั้น ประพจน์ ไม่เป็นสัจนิรันดร์

20 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์ที่สมมูลกัน ระดับสามัญชน ระดับคนขั้นเทพ F M
B N ประพจน์ที่สมมูลกัน ระดับสามัญชน ระดับคนขั้นเทพ

21 จงหาว่าประพจน์ และ สมมูลกันหรือไม่
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N ประพจน์ที่สมมูลกัน จงหาว่าประพจน์ และ สมมูลกันหรือไม่ ตัวอย่าง วิธีทำ ดังนั้น ประพจน์ดังกล่าวสมมูลกัน

22 จงหาว่าประพจน์ และ สมมูลกันหรือไม่
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N ประพจน์ที่สมมูลกัน จงหาว่าประพจน์ และ สมมูลกันหรือไม่ ตัวอย่าง วิธีทำ ดังนั้น ประพจน์ดังกล่าวสมมูลกัน

23 จงหาว่าประพจน์ และ สมมูลกันหรือไม่
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N ประพจน์ที่สมมูลกัน จงหาว่าประพจน์ และ สมมูลกันหรือไม่ ตัวอย่าง วิธีทำ ดังนั้น ประพจน์ดังกล่าวสมมูลกัน

24 จงหาว่าประพจน์ และ สมมูลกันหรือไม่
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N ประพจน์ที่สมมูลกัน จงหาว่าประพจน์ และ สมมูลกันหรือไม่ ตัวอย่าง วิธีทำ ดังนั้น ประพจน์ดังกล่าวไม่สมมูลกัน

25 ก ข ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
F M B N การอ้างเหตุผล หลักการ การตรวจสอบว่า การอ้างเหตุผลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ทำได้โดย 1 นำเหตุย่อย ๆ มาเชื่อมด้วยตัวเชื่อม “ ” 2 นำสิ่งที่ได้จากข้อ มาเชื่อมกับผลด้วยตัวเชื่อม “ ” 1 3 ตรวจสอบประพจน์ที่ได้จาก ว่าเป็นสัจนิรันดร์หรือไม่ 2 ถ้าเป็นสัจนิรันดร์ แสดงว่า สมเหตุสมผล ถ้าไม่เป็นสัจนิรันดร์ แสดงว่า ไม่สมเหตุสมผล

26 ขัดแย้ง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
F M B N การอ้างเหตุผล จงหาว่าการอ้างเหตุผลด้านล่าง สมเหตุสมผลหรือไม่ ตัวอย่าง เหตุ 1 ผล 2 วิธีทำ นั่นคือ เป็นสัจนิรันดร์ ดังนั้น สมเหตุสมผล ขัดแย้ง


ดาวน์โหลด ppt ตรรกศาสตร์เบื้องต้น F M B N คุณเสถียร วิเชียรสาร ขอขอบคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google